กระบองเพชร

กระบองเพชร หรือ ตะบองเพชร
ชื่อสามัญ : Cactus
กระ เป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในทะเลทราย เป็นพืชที่สามารถยืนต้นอยู่ได้ แม้อยู่ในทะเลทรายที่แห้งแล้งกันดาร เนื่องจากต้นกระบองเพชร สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้จำนวนมาก มันจะใช้น้ำตลอดระยะเวลาแห้งแล้งที่ยาวนาน โดยเปลี่ยนใบเป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำ มันจึงสามารถอยู่ในทะเลทรายได้ กระบองเพชรจัดอยู่ในกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ เชื่อว่ามีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคโบราณ และในช่วงต้นยุค หรือประมาณ 20,000ปี แม้จะยังไม่มีการขุดพบซากของแคคตัสมาก่อน

ต้นกระบองเพชรส่วนใหญ่ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ ก่อนขยายไปยังแอฟริกาและทั่วโลก บางสายพันธุ์ได้มีการพัฒนาให้สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพอากาศที่ร้อนชื้น อย่างเช่นในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการเรียกชื่อ กระบองเพชรอื่นว่า โบตั๋น หรือ ท้าวพันตา

ความเชื่อและความเป็นมงคล


เชื่อกันว่าการปลูกต้นกระบองเพชรทิศตะวันตก จะนำโชคลาภมาให้ โดยเฉพาะผู้ที่สามารถปลูกกระเพชร ให้ออกดอกสวยงามได้ และยังช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ป้องกันภัยอันตราย และยังเป็นที่เกรงกลัวของศรูตอีกด้วย

ลักษณะทั่วไปของกระบองเพชร

ลำต้น
กระบองเพชร เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีความสูงตั้งแต่ 30 เซนติเมตรขึ้นไป ลำต้นมีสีเขียวหรือเขียวคล้ำ เนื่องมาจากสารคลอโรฟิลล์ซึ่งใช้สังเคราะห์แสงแทนใบ ซึ่งมีทั้งทรงกลมเตี้ย และทรงกระบอกสูง ต้นจะขึ้นต้นเดี่ยว และแตกเป็นกอ

ใบ(หนาม)
สัหรับลักษณะของหนาม จะมีทั้งแบบหนามแข็ง ปลายตรง หรือปลายงุ้ม และแบบเส้นอ่อน คล้ายกับขนของสัตว์ และสีของหนาวขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ หรืออาจเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ

ดอก
ดอกของกระบองเพชร ถึงแม้จะขึ้นได้ยาก แต่ก็มีความสวยงามไม่แพ้ดอกไม้ชนิดอื่นๆ มีสีแดง ขาว ชมพู แหละสีเหลือง ซึ่งมักจะออกดอกเดี่ยวๆ ไม่มีก้านดอก

ผล
ผลของกระบองเพชร มีหลากหลายรูปทรง ทั้งทรงกลม ทรงกระบอก และรูปไข่ มีผิวเปลือกที่เรียบ เป็นมัน คล้ายวุ้น ในบางชนิด มีหนาวปกคลุม เมื่อผลแก่เต็มที่จะแห้งและร่วงลงดิน ส่วนในบางสายพันธุ์จะปริออก ให้เมล็ดกระเด็นออกจากต้น

สายพันธุ์ของกระบองเพชร


1. กระบองเพชรที่มีลำต้นและใบแบน (Flat-stem) เช่น สกุล Opuntia, Zygocactus

2. กระบองเพชรพวกที่มีลำต้นเป็นหัวกลม ๆ (Globular-stem) เช่น สกุล As­trophytum, Thelocactus

3. กระบองเพชรพวกที่มีกิ่งก้านคล้ายต้นไม้ทั่ว ๆ ไป (Branching-stern) เช่น สกุล Myrtillocactus Cereus

4. กระบองเพชรพวกที่มีต้นเป็นกระจุกหรือต้นเล็ก ๆ เหมาะสำหรับปลูกในกระถาง (Small cacti) เช่น สกุล Echinopsis, Ariocarpus

5. กระบองเพชรพวกที่เป็นเถาเลื้อยไต่ตามต้นไม้ กำแพง (Climbingcacti) เช่น สกุล Echinocactus, Cornegiea

ประโยชน์ต้นกระบองเพชร

– ดอกและผลของต้นกระบองเพชรบางสายพันธุ์ สามารถนำมารับประทานได้ แต่ต้องกำจัดยางออกให้หมดก่อน

– น้ำมันในเมล็ดของผลกระบองเพชร นำมาเป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางได้

– สามารถดื่มน้ำในลำต้นของกระบองเพชร แก้กระหายเมื่อขาดแหล่งน้ำ (อย่างเช่นกลางทะเลทราย)

– หนามที่มีลักษณะแหลมคล้ายเข็ม ของกระบองเพชร สามารถนำมาเย็บแผลได้ โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อที่สะอาด และถูกต้อง

ราชพฤกษ์ราชพฤกษ์

 “ราชพฤกษ์” ชื่อสามัญ Pudding Pine, Indian Laburnum, Golden Shower             ราชพฤกษ์ หรือที่รู้จักกันในนามต้นคูณ เป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียใต้ ตั้งแต่ทางตอนใต้ของปากีสถาน ไปจนถึงอินเดีย ศรีลังกา พม่า และไทย และยังเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยอีกด้วย ความเชื่อและความเป็นมงคล ต้นราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้มงคลนิยมใช้ประกอบพีธีที่สำคัญ อย่างเช่น พีธีเสาไม้หลักเมือง ทำพิธีปลูกบ้าน ฯลฯ ซึ่งคนไทยในสมัยโบราณเชื่อกันว่า

ต้นโกสนต้นโกสน

                 “ต้นโกสน” ถือได้ว่าเป็นต้นไม้มงคล เพราะชื่อ ไปพ้องกับคำว่า กุศล จึงเชื่อกันว่า เป็นการสร้างบุญสร้างกุศล คุณงามความดี เพราะคนโบราณเชื่อว่าต้นโกสนเป็นต้นไม้เก่าแก่ ที่สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงนำเข้ามาปลูกไว้ในพระราชวังบ้านขุนนางวัดหลวง เพื่อให้เกิดความร่มเย็นตลอดมา และคนไทยโบราณจึงเชื่อว่า บ้านใดที่ปลูกโกศลไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีบุญบารมี            

โป๊ยเซียนโป๊ยเซียน

โป๊ยเซียน                นักพฤกษศาสตร์ยืนยันว่า โป๊ยเซียน มีแหล่งกำเนิดดั้งเดิมอยู่ที่เกาะมาดากัสการ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่นิยม ปลูกในประเทศจีนมาหลายพันปีจนปัจจุบัน เหตุที่ชาวจีนนับถือต้นโป๊ยเซียน เนื่องจาก คำว่า “โป๊ยเซียน” ที่ชาวจีนนำมาตั้งเป็นชื่อต้นไม้ชนิดนี้ คือชื่อของผู้วิเศษที่มีชื่อเสียงทั้งแปดของชาวจีน ซึ่งความหมายถึงเทพเจ้าหรือผู้วิเศษ 8 องค์ที่คอยคุ้มครองโลกมนุษย์ ซึ่งเทพเจ้าทั้ง 8 องค์นี้จะอยู่ด้วยกันเสมอ จะขาดองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้ เพราะเป็นเทพที่มีหน้าที่คุ้มครองและช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก เทพเจ้าทั้ง 8 องค์ได้แก่