กระบองเพชร

กระบองเพชร หรือ ตะบองเพชร
ชื่อสามัญ : Cactus
กระ เป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในทะเลทราย เป็นพืชที่สามารถยืนต้นอยู่ได้ แม้อยู่ในทะเลทรายที่แห้งแล้งกันดาร เนื่องจากต้นกระบองเพชร สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้จำนวนมาก มันจะใช้น้ำตลอดระยะเวลาแห้งแล้งที่ยาวนาน โดยเปลี่ยนใบเป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำ มันจึงสามารถอยู่ในทะเลทรายได้ กระบองเพชรจัดอยู่ในกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ เชื่อว่ามีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคโบราณ และในช่วงต้นยุค หรือประมาณ 20,000ปี แม้จะยังไม่มีการขุดพบซากของแคคตัสมาก่อน

ต้นกระบองเพชรส่วนใหญ่ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ ก่อนขยายไปยังแอฟริกาและทั่วโลก บางสายพันธุ์ได้มีการพัฒนาให้สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพอากาศที่ร้อนชื้น อย่างเช่นในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการเรียกชื่อ กระบองเพชรอื่นว่า โบตั๋น หรือ ท้าวพันตา

ความเชื่อและความเป็นมงคล


เชื่อกันว่าการปลูกต้นกระบองเพชรทิศตะวันตก จะนำโชคลาภมาให้ โดยเฉพาะผู้ที่สามารถปลูกกระเพชร ให้ออกดอกสวยงามได้ และยังช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ป้องกันภัยอันตราย และยังเป็นที่เกรงกลัวของศรูตอีกด้วย

ลักษณะทั่วไปของกระบองเพชร

ลำต้น
กระบองเพชร เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีความสูงตั้งแต่ 30 เซนติเมตรขึ้นไป ลำต้นมีสีเขียวหรือเขียวคล้ำ เนื่องมาจากสารคลอโรฟิลล์ซึ่งใช้สังเคราะห์แสงแทนใบ ซึ่งมีทั้งทรงกลมเตี้ย และทรงกระบอกสูง ต้นจะขึ้นต้นเดี่ยว และแตกเป็นกอ

ใบ(หนาม)
สัหรับลักษณะของหนาม จะมีทั้งแบบหนามแข็ง ปลายตรง หรือปลายงุ้ม และแบบเส้นอ่อน คล้ายกับขนของสัตว์ และสีของหนาวขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ หรืออาจเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ

ดอก
ดอกของกระบองเพชร ถึงแม้จะขึ้นได้ยาก แต่ก็มีความสวยงามไม่แพ้ดอกไม้ชนิดอื่นๆ มีสีแดง ขาว ชมพู แหละสีเหลือง ซึ่งมักจะออกดอกเดี่ยวๆ ไม่มีก้านดอก

ผล
ผลของกระบองเพชร มีหลากหลายรูปทรง ทั้งทรงกลม ทรงกระบอก และรูปไข่ มีผิวเปลือกที่เรียบ เป็นมัน คล้ายวุ้น ในบางชนิด มีหนาวปกคลุม เมื่อผลแก่เต็มที่จะแห้งและร่วงลงดิน ส่วนในบางสายพันธุ์จะปริออก ให้เมล็ดกระเด็นออกจากต้น

สายพันธุ์ของกระบองเพชร


1. กระบองเพชรที่มีลำต้นและใบแบน (Flat-stem) เช่น สกุล Opuntia, Zygocactus

2. กระบองเพชรพวกที่มีลำต้นเป็นหัวกลม ๆ (Globular-stem) เช่น สกุล As­trophytum, Thelocactus

3. กระบองเพชรพวกที่มีกิ่งก้านคล้ายต้นไม้ทั่ว ๆ ไป (Branching-stern) เช่น สกุล Myrtillocactus Cereus

4. กระบองเพชรพวกที่มีต้นเป็นกระจุกหรือต้นเล็ก ๆ เหมาะสำหรับปลูกในกระถาง (Small cacti) เช่น สกุล Echinopsis, Ariocarpus

5. กระบองเพชรพวกที่เป็นเถาเลื้อยไต่ตามต้นไม้ กำแพง (Climbingcacti) เช่น สกุล Echinocactus, Cornegiea

ประโยชน์ต้นกระบองเพชร

– ดอกและผลของต้นกระบองเพชรบางสายพันธุ์ สามารถนำมารับประทานได้ แต่ต้องกำจัดยางออกให้หมดก่อน

– น้ำมันในเมล็ดของผลกระบองเพชร นำมาเป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางได้

– สามารถดื่มน้ำในลำต้นของกระบองเพชร แก้กระหายเมื่อขาดแหล่งน้ำ (อย่างเช่นกลางทะเลทราย)

– หนามที่มีลักษณะแหลมคล้ายเข็ม ของกระบองเพชร สามารถนำมาเย็บแผลได้ โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อที่สะอาด และถูกต้อง

ต้นชมนาดต้นชมนาด

ต้นชมนาดชื่อสามัญ : Bread flower                 ถิ่นกำเนิดในเอเชียเขตร้อน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ประเทศไทย พบได้ทั่วไปทุกภาค เป็นไม้เถาหรือไม้รอเลื้อย และเจริญเติบโตเป็นไม้พุ่มเตี้ย นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ และใช้เป็นสรรพคุณทางยา เติบโตได้ดีในเขตร้อนชื้น จึงปลูกกันแพร่หลายในเอเชียอาคเนย์ ความเชื่อและความเป็นมงคล              

ต้นกล้วย ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้านต้นกล้วย ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้าน

ต้นกล้วยชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) : banana                    กล้วย เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีถิ่นกำเนิดอยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการยอมรับกันเป็นส่วนใหญ่ว่า ดินแดนแถบอินโด – มาเลเซีย และได้แพร่เข้าไปในเขตอบอุ่นของเอเชีย อเมริกา แอฟริกาและออสเตรเลีย โดยเฉพาะเอเชีย กล้วยเป็นผลไม้ที่ปลูกกันมาก บริโภคกันมากเป็นอันดับแรกของทุกประเทศ ความเชื่อและความเป็นมงคล      

ว่านนางคุ้ม ต้นไม้ที่ควรปลูกไว้ในบ้านว่านนางคุ้ม ต้นไม้ที่ควรปลูกไว้ในบ้าน

ว่านนางคุ้มชื่อสามัญ : Brisbane Lily , Cardwell Lily , Northern Christmas Lily                 ว่านนางคุ้ม หรือ ว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศแหลมมาลายู จนถึงทางเหนือของออสเตรเลีย จัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกไว้ภายในบ้าน ทั้งการปลูกในกระถาง และปลูกในแปลงจัดสวน ดอกที่มีลักษณะเด่นแปลกตา และสวยงาม  ความเชื่อและความเป็นมงคล