กฤษณา

กฤษณา

ไม้กฤษณา  ต้นไม้หอม ไม้กฤษณาตอนที่ยังไม่เกิดบาดแผลจะมีเนื้อไม้สีขาว แต่เมื่อเกิดบาดแผลแล้ว ก็จะมีน้ำมันสีดำเกิดขึ้น และขยายวงกว้างออกไป เมื่อทิ้งไว้หลายปี จนเป็นสีดำสนิท หรือสีน้ำตาล จะกลายเป็นไม้กฤษณาเกรดดี ราคาสูงราวๆ หลายหมื่นบาทเลยทีเดียว

ประวัติความเป็นมา


ไม้หอมกฤษณา เป็นไม้หอมที่มีคุณค่ามาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นหนึ่งในของหอมธรรมชาติ 4 อย่าง เรียกว่า จตุชาติสุคนธ์ ซึงใช้เผาและประพรมในพิธีกรรมต่างๆ เป็นเครื่องประทินผิว และใช้เข้าเครื่องยาหอมมาแต่อดีต พระเจ้ากรุงสยาม คือ พระนารายณ์มหาราชได้โปรดให้ผูกขาดการค้าไม้กฤษณาให้ซื้อขายจากหลวง ทำรายได้แก่ประเทศชาติมาหลายยุคหลายสมัย ต่อมาจึงถูกยกเลิกในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้ไม้กฤษณาถูกลักลอบโค่นลงเป็นจำนวนมาก เพื่อนำแก่นไม้ที่มีราคาสูงไปจำหน่ายยังประเทศอาหรับ

การปลูกไม้กฤษณาจึงถือเป็นสิริมงคลของชีวิตเสมือนการจุดธูปหลายล้านดอก เพราะปัจจุบันไม้กฤษณาปลูก สามารถกระตุ้นให้หลั่งสารกฤษณาได้ เร็วกว่าที่เกิดในธรรมชาติถึง 10 เท่า และมีศักยภาพสูงมากพอในเชิงเศรษฐกิจอีกด้วย

ไม้กฤษณาชนิดที่ดีที่สุดในโลกนั้น พบหลักฐานในสมัยอยุธยาซึ่งปัจจุบันอยู่ในจังหวัดนครนายก พบมากแถวบริเวณกัมพูชา แต่ในปัจจุบันพบไม้กฤษณาคุณภาพดีที่สุดได้จากเขาใหญ่ พบได้มากที่แถบดงพญาไฟ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไม้หอมเพื่อการส่งออกมาแต่อดีต

ทราบได้อย่างไรว่าเกิดกฤษณาขึ้น

 

1. การนำไม้ที่ต้องการตรวจไปลอยน้ำ ถ้าไม้ลอยน้ำแสดงว่าเกิดกฤษณาน้อยหรือไม่มี แต่ถ้าไม้จมน้ำแสดงว่าเกิดกฤษณามาก และเนื้อไม้จะมีสีดำ
2. ตรวจดูจากแผลที่เกิด ถ้าหากมีกฤษณาก็จะมีสีน้ำตาล หรือดำ และขยายวงกว้างออกไป

3. นำไม้ที่ต้องการตรวจไปเผาไฟ ถ้ามีกฤษณาก็จะมีกลิ่นหอม

ความเชื่อเกี่ยวกับไม้กฤษณา


ไม้กฤษณาก็ใช้ไปในทางป้องกันภูติผีปีศาจ หรือปลูกในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งกฤษณาเป็นไม้ที่อยู่ในกลุ่มพฤกษ์ ที่เรียกกันว่า “จตุชาติสุคนธ์” อันประกอบด้วย กฤษณา กะลำพัก จันทน์ และดอกไม้หลายชนิด ในครั้งเฉลิมพระนามเจ้าชายสิทธัตถะ ก็เคยใช้ไม้หอมทั้ง 4 นี้ อบร่ำให้หอมกรุ่นไปทั้งโรงพิธี

 การกลั่นน้ำมัน

นำเนื้อไม้ที่ได้ไปบดให้ละเอียด ส่วนใหญ่ใช้เกรดที่ต่ำที่สุดสัดส่วนน้ำต่อเนื้อไม้ 50:50 โดยการนำไปแช่น้ำ 5 วัน แล้วนำไปต้มในหม้อความดัน เป็นเตาแก๊สหรือเตาถ่านก็ได้ แล้วจะเกิดน้ำมันออกมา และก็นำไปแบ่งออกตามเกรด ราคาน้ำมัน 4,000-8,000 บาท ต่อ 1 solar (12 กรัม)
ส่วนใหญ่จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนา สมุนไพร และมักใส่ในน้ำหอม เพื่อทำให้ติดทนนาน ในแถบตะวันออกกลาง จะมักจุดใช้ในครัวเรือนทำให้มีกลิ่นหอม และเป็นเครื่องแสดงฐานะ

ประโยชน์จากไม้กฤษณา


คุณสมบัติพื้นบ้าน ช่วยป้องกันแมลง เห็บ เหา เป็นเครื่องยาสมุนไพรบรรเทาสารพัดโรค ด้านอุตสาหกรรม หลายประเทศทั่วโลกใช้สร้างกลิ่นหอมเพื่อการบำบัด ซึ่งรู้จักกันดีในนาม “อโรมาเทอราปี-Aromatherapy” หรือทั้งในอุตสาหกรรมก็ใช้ในการผลิตน้ำหอมแบรนด์ดังราคาสูงอีกด้วย จากความต้องการของตลาดโลก มีมากขึ้น จึงทำให้มีการลักลอบตัดไม้กฤษณาจนแทบจะสูญพันธุ์ จึงทำให้มีการรณรงค์ ให้เกิดการปลูกไม้กฤษณาในเชิงพาณิชย์ขึ้น โดยกลุ่มประเทศ ไทย ลาว เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
นอกจากนั้นในบ้านเรา ก็สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้ หมายความว่า ประชาชนสามารถปลูกในพื้นที่ของตนเองได้ แต่จะต้องมีเอกสารสิทธิครอบครอง โดยไม่ผิดกฏหมาย

พลับพลึง ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้านพลับพลึง ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้าน

พลับพลึงชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) : Crinum lily หรือ Cape lily, Spider lily, Poison bulb                 พลับพลึงเป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา โดยจัดเป็นไม้ล้มลุกมีอายุหลายปี เป็นพรรณไม้ล้มลุกขึ้นเป็นกอ และมีหัวอยู่ใต้ดิน พบได้ในจีน, ฮ่องกง, อินเดีย และ ญี่ปุ่น ในใบและหัวพลับพลึงมีสารไลโคริน รับประทานจะทำให้อาเจียน

ต้นสั่งทำ / ต้นหูหนู / ต้นล่ำซำต้นสั่งทำ / ต้นหูหนู / ต้นล่ำซำ

ต้นสั่งทำ / ต้นหูหนู / ต้นล่ำซำ ชื่อสามัญ : Black Ebony                  ต้นสั่งทำ หรือต้นหูหนู ปกติพ[ในป่า ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล ได้สูงถึง 1,000 เมตร สามารถพบได้ทั่วๆ ไปตั้งแต่อินเดีย แผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ Malesia ไปจนถึงนิวกินี

คัตเตอร์ (Cutter Flower)คัตเตอร์ (Cutter Flower)

คัตเตอร์ (Cutter Flower)ชื่ออื่น : สร้อยทองชื่อสามัญ : Asterชื่อวิทยาศาสตร์ : Solidago Canadensis                    “คัตเตอร์” หรือแอสเตอร์ เป็นพืชไม้ดอก อายุหลายปี มีถิ่นกำเนิดตามเทือกเขาในยุโรป (เช่น เทือกเขาแอลป์) รวมทั้งพบในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ซึ่งพบมากกว่า 65