กัลปพฤกษ์

 “กัลปพฤกษ์”
ชื่อสามัญ : Wishing Tree , Pink Shower
                กัลปพฤกษ์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง และจัดเป็นไม้ดอกประดับชนิดหนึ่ง เพราะดอกกัลปพฤกษ์ ออกดอกเป็นช่อสั้นๆ แต่จำนวนช่อดอกมาก ด้วยสีชมพูสลับกับสีขาวที่สวยงาม จนได้สมญานามว่า ดอกซากุระเมืองไทย

ความเชื่อและความเป็นมงคล

               ตามความเชื่อของคนไทย ตั้งแต่โบราณที่เชื่อว่า บ้านใดปลูกต้น “กัลปพฤกษ์” ไว้ประจำบ้าน แล้วจะช่วยทำให้เกิดความประสบผลสำเร็จในชีวิต เพราะต้นกัลปพฤกษ์ เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ และความอิสระ และยังเชื่ออีกว่า ต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้ของเทพเจ้าด้วย

การปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย
               ควรปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ปลูกในวันเสาร์ เพราะโบราณเชื่อว่า การปลูกไม้มีคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์ และถ้าจะให้เป็นมงคลยิ่งขึ้น ผู้ที่ปลูกควรเป็นผู้ใหญ่ที่ควรเคารพนับถือ และเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดีนั่นเอง

ลักษณะทั่วไปของ "กัลปพฤกษ์"

ลำต้น
เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 10-15 เมตร บริเวณเปลือกต้นมีสำน้ำตาล พบได้มากทางภาคอีสาน และภาคเหนือ แตกกิ่งในระดับต่ำ ทอดกิ่งในแนวตั้งขึ้นด้านบน มีทรงพุ่มโปร่ง ไม่หนาทึบ ยอดอ่อน และกิ่งอ่อนมีขนปกคลุมหนาแน่น

ใบ
เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ ซึ่งขึ้นเรียงสลับตามกิ่ง มีใบย่อยประมาณ 5-15 คู่ และกว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 2.5-5 ซม. ใบมีลักษณะรูปไข่ ปลายใบกลม ฐานใบมน และขอบใบเรียบ และอาจพบติ่งสั้นๆ บริเวณปลายใบ แผ่นใบมีขนละเอียดปกคลุมทั้งสองด้าน

ดอก
ดอกจะออกเป็นช่อตามซอกใบ มีความยาว 5-15 ซม. มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 ซม. ซึ่งจะออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ดอกจะแทงออกเรื่อยๆ จนทั่วกิ่ง ดอกตูมของกัลปพฤกษ์จะมีสีชมพูอ่อน เมื่อดอกบานมีสีชมพู และค่อยเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม แต่ละดอกมีกลีบเลี้ยงสีแดงเข้ม และบานเต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีขาว

ผล
เป็นฝักกลมสีดำ มีความยาวประมาณ 25 – 60 ซม. มีลักษณะกลมยาวคล้ายฝักคูน แต่มีขนาดเล็กกว่า ฝักอ่อนมีสีเขียว มีขนนุ่มสีเทาปกคลุม เมื่อแก่เต็มที่จะเปลี่ยนเป็นเทาดำ และมีสีดำมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อแก่จัดจนถึงฝักร่วง แต่ละฝักจะมีเมล็ดประมาณ 30-40 เมล็ด

การปลูกกัลปพฤกษ์


การปลูก และขยายพันธุ์ นิยมปลูกด้วยเมล็ด ที่สามารถเก็บได้จากฝักแก่บนต้น หรือ ฝักที่ร่วง หรือจะเลือกปลูก และขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอน ซึ่งจะได้ต้นใหม่ที่ไม่สูง แต่ก็เป็นวิธีที่นิยมเช่นกัน เนื่องจากลำต้นไม่สูงมาก แต่มักมีอายุน้อย แต่ทนต่อสภาพแวดล้อมน้อยการปลูกด้วยเมล็ด

การเลือกฝักมาเพาะเมล็ด

– ควรเลือกต้นที่สมบูรณ์ ไม่มีรอยโรค ลำต้นมีกิ่งมาก ดอกมาก และฝักต้องอวบใหญ่ และกลมสม่ำเสมอตลอดทั้งฝัก

– ต้องเลือกเมล็ดที่อวบใหญ่ โดยนำมาทดสอบด้วยการแช่น้ำ เมล็ดที่จมน้ำ ถือว่าเป็นเมล็ดที่ดี

– การเพาะเมล็ด ให้เพาะในถุงเพาะชำ ผสมดิน + ปุ๋ยคอก หรือวัสดุเกษตรอินทรีย์อื่นๆ อัตราส่วนดิน : วัสดุผสม คือ 1 : 2

* หากต้องการให้เมล็ดงอกเร็ว แนะนำให้แช่เมล็ดในน้ำร้อน นาน 1-2 นาที ก่อนลงเพาะ

ต้นพะยอมต้นพะยอม

พะยอม ( Shorea, White meranti ) ลักษณะของต้นพะยอม ต้นพะยอม (ต้นพยอม) มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและเอเชีย เช่น ประเทศพม่า ลาว ศรีลังกา และฟิลิปปินส์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ มีความสูงประมาณ 15-20 เมตร เปลือกต้นมีสีน้ำตาลหรือสีเทาเข้ม ผิวเปลือกแตกเป็นร่องตามยาวและเป็นสะเก็ดหนา ส่วนเนื้อไม้ มีสีเหลืองถึงสีน้ำตาล ลักษณะของต้นเป็นทรงพุ่มกลมสวยงามมาก แตกกิ่งก้านสาขาจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพันธุ์ไม้ชนิดนี้กำลังเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ จะพบเห็นได้ตามป่าเบญจพรรณแล้งและชื้น หรือป่าดิบแล้งทั่วไป ใบพะยอม

ต้นมะลิต้นมะลิ

ต้นมะลิมะลิ ชื่อสามัญ : Arabian jasmineมะลิ มีถิ่นกำเนิดในแถบร้อนชื้น และกึ่งร้อนชื้นในเอเชีย และคาบสมุทรอาระเบีย เช่น อินเดีย ไทย มาเลเซีย เมียนมา เป็นต้น โดยพืชในสกุลนี้มีประมาณ 200 ชนิด ส่วนในประเทศไทย มีอยู่ประมาณ 45 ชนิด และสามารถพบเห็นได้ทั่วทุกภาคของประเทศ ความเชื่อและความเป็นมงคล เชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลที่สูงค่าจึงนิยมใช้บูชาพระ ด้วยความที่ดอกมะละมีสีขาวอันบริสุทธิ์ และกลิ่นหอมเย็นไม่ว่าจะเป็นมะลิซ้อน หรือมะลิลา “ส่งเสริมสร้างสิริมงคลทางด้านทำให้คนในบ้านมีความบริสุทธิ์ มีความรักและความคิดถึงแก่บุคคลทั่วไป” นอกจากนั้น

5 ต้นไม้มงคล เรียกทรัพย์รัวๆ5 ต้นไม้มงคล เรียกทรัพย์รัวๆ

นกน้อยนำโชค                          ถิ่นกำเนิดในแถบประเทศเม็กซิโก และอเมริกากลาง “ต้นนกน้อยนำโชค” หรือ “ต้นนางกวักสาลิกาลิ้นทอง” มีลักษณะเป็นไม้อวบน้ำ ลำต้นสีเขียวอวบอ้วน มียางสีขาว ใบหนาอวบน้ำ สีเขียวเข้ม และจุดเด่นอีกอย่างของนกน้อยนำโชค คือ ดอกของมัน จะมีลักษณะคล้ายกับนกตัวเล็กๆ โผล่ออกมาจากใบประดับสีชมพูอมแดง คล้ายกลีบดอกไม้ จากลักษณะดังกล่าว