กุหลาบหิน

            กุหลาบหิน มีถิ่นกำเนิดในมาดากัสกาแอฟริกาและเอเชีย เป็นไม้ในสกุลที่ส่วนใหญ่เป็นไม้พุ่ม อวบน้ำ และมีอายุอยู่ได้นานหลายปี เหมาะสมที่จะปลูกเป็นไม้กระถาง ซึ่งแต่เดิมต้นมีลักาณะเก้งก้าง ต่อมาได้มีการคัดเลือกสายพันธุ์ มาจากการกระจายพันธุ์และผสมพันธุ์ จึงได้พันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะต้นเตี้ย กะทัดรัด กุหลาบหินหรือกาลังโชเป็นไม้ประดับกระถาง เป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย ไม่ว่าจะปลูกในหรือนอกอาคาร แต่จะปลูกได้ดีเมื่ออยู่กลางแจ้ง

ความเชื่อและความเป็นสิริมงคล


ถือว่าเป็นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดที่ปลูกแล้วจะนำพาสิ่งดีๆ เข้ามา ปลูกแล้วจะร่ำรวยเป็นเศรษฐี

ลักษณะทั่วไป


กุหลาบหินมีใบค่อนข้างกลมเป็นหยักมนซ้อน ๆ กัน คล้ายดอกกุหลาบ แต่ไม่อ่อนช้อย จึงได้ชื่อว่า “กุหลาบหิน” เป็นไม้อวบน้ำอายุหลายปี มีพุ่มเตี้ยสูง 30 – 40 เซนติเมตร ใบเดี่ยว สีเขียม กลม ปลายใบมนขอบหยักมน ออกเวียนสลับซ้อนกกัน ดอกเป็นช่อชูศุงเหนือพุ่มใบ ดอกย่อยขนาดเล็ก ๆ จำนวนมาก มีดอกหลากสีสัน เช่น ชมพู ส้ม เหลือง ฯลฯ ดอกจะออกฤดูเดียว คือ ช่วงเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม เป็นพืชเลี้ยงง่าย แตกหน่อไว สามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็ว

การดูแล


นิยมปลูกไว้กลางแจ้ง เพราะชอบแดดจัด แต่หากจะนำมาปลูกประดับไว้ในอาคาร หรือบ้านก็ปลูกได้ แต่ใบจะมีสีเขียวเข้ม และไม่ออกดอก ข้อแนะนำ ควรปลูกไว้ในที่ที่มีแสงอย่างเพียงพอ หรือแสงแดดส่องถึง รดน้ำเพียงสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

การปลูก


ใช้ดินที่โปร่ง ระบายน้ำได้ดี เช่น ดินร่วน 2 ส่วน : ทรายหยาบ 1 ส่วน

การขยายพันธุ์

1. การเพาะเมล็ด เมล็ดกุหลาบหินมีขนาดเล็กมากเล็ก ดังนั้นการเพาะจึงต้องทำด้วยความระมัดระวังและพิถีพิถันเป็นอย่างยิ่ง วัสดุที่ใช้ต้องสะอาด และสามารถเก็บความชื้นได้พอเหมาะ ไม่แฉะเกินไป
1:1 การเพาะควรใช้วิธีหว่านลงบนวัสดุเพาะโดยไม่ต้องกลบ กุหลาบหินจะงอกภายใน 5-7 วัน

2. การปักชำ ทำได้ทั้งยอดและใบ แต่ในต่างประเทศได้มีการคัดพันธุ์และผสมพันธุ์จนได้พันธุ์ใหม่ ที่ทีลักษณะดีเด่นมากมาย พร้อมทั้งมีการจดทะเบียนสงวนลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้อย จะต้องซื้อกิ่งมาจากผู้ผลิตเท่านั้น หรือหากจะซื้อต้นแม่พันธุ์มาทำสต็อค จะต้องขออนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมรายกิ่ง ซึ่งไม่สามารถขยายพันธุ์เองโดยพลการได้ ซึ่งการปักชำสามารถทำได้โดยง่าย เพียงแค่ตัดยอด ความยาวประมาณ 1 – 3 นิ้ว ริดไปล้างออกบ้าง ปักชำในทรายผสมแกลบ 1 : 1 ส่วน จะออกรากภายใน 2 สัปดาห์ ย้ายปลูกใหม่ได้เลย

การรดน้ำให้ปุ๋ย


กุหลาบหิน เป็นไม้อวบ สามารถทนแล้งได้ดี ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นระยะที่เกิดตาดอกและออกดอก มีความต้องการน้ำน้อยกว่าช่วง เดือนมิถุนายนถึงกันยายน ซึ่งเป็นช่วงต้นเจริญเติบโต ควรรดน้ำเพียงวันเว้นวัน หรือเว้นสองวัน แต่ไม่ควรปล่อยให้วัสดุแห้งเกินไป

ต้นกล้วย ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้านต้นกล้วย ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้าน

ต้นกล้วยชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) : banana                    กล้วย เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีถิ่นกำเนิดอยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการยอมรับกันเป็นส่วนใหญ่ว่า ดินแดนแถบอินโด – มาเลเซีย และได้แพร่เข้าไปในเขตอบอุ่นของเอเชีย อเมริกา แอฟริกาและออสเตรเลีย โดยเฉพาะเอเชีย กล้วยเป็นผลไม้ที่ปลูกกันมาก บริโภคกันมากเป็นอันดับแรกของทุกประเทศ ความเชื่อและความเป็นมงคล      

ต้นจำปาต้นจำปา

ต้นจำปาชื่อสามัญ: Champaca                  ต้นจำปามีถิ่นกำเนิด จีน อินเดีย ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ซึ่งสามารถพบได้ ในเขตป่าดงดิบ ทั่วทุกภาคของประเทศ ความเชื่อและความเป็นมงคล เป็นไม้มงคลที่ผู้เกิดราศีตุลย์ ซึ่งควรปลูกไว้ประจำบ้าน เพื่อแสดงความรักต่อผู้อื่น และเพื่อให้มีแต่คนรัก ลักษณะทั่วไป ลำต้นเป็นไม้ยืนต้นลำต้นขนาดกลาง ลำต้นกลมสูงประมาณ 20 ฟุต สีน้ำตาลปนขาว

ดอกคาร์เนชั่น (Carnation)ดอกคาร์เนชั่น (Carnation)

ดอกคาร์เนชั่นชื่อสามัญ : Carnationชื่อวิทยาศาสตร์ : Dianthus caryophyllus                           คาร์เนชั่นมีถิ่นกำเนิดในยุโรปตอนใต้ เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศสเปน ซึ่งพบว่ามีการปลูกดอกคาร์เนชั่นมายาวนานกว่า 2,000 ปี ซึ่งสีดั้งเดิมของดอกคาร์เนชั่น คือ สีชมพู แล้วจึงมีการเพาะปลูกสีเหลือง แดง ขาว