ดอกสแตติส (Statice)

ดอกสแตติส
ชื่อสามัญ : Statice
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Limonium spp.
                  ดอกสแตติส มีถิ่นกำเนิดในแถบเมดิเตอร์เรเนียน อยู่ในทุ่งกว้างที่มีน้ำเค็มไปถึง จึงมีชื่ออีกชื่อว่า “Sea Lavender” ปลูกตามริมทะเลจะเติบโตดีมาก
เป็นดอกไม้ที่มีความสวยงาม และยังคงรูปอยู่ได้ แม้ดอกไม้จะแห้ง จึงนิยมนำไปแซมกับดอกไม้ใหญ่ๆ เพื่อใช้ในพิธีต่างๆ อย่างเช่น งานแต่ง ซึ่งดอกไม้ชนิดนี้ เป็นดอกไม้เมืองหนาว จึงไม่ค่อยถูกกับแสงแดด หากตากแดดเป็นเวลานาน จะส่งผลให้ดอกซีดลง และขาดน้ำได้

ความหมาย และความเป็นมงคล

ดอกสแตติส สื่อถึงความทรงจำ เนื่องจากดอกไม้มีความสวยงาม และคงรูปอยู่ได้นาน แม้ดอกไม้จะแห้งไปแล้ว เหมาะสำหรับการให้ในการนัดเดท วันครบรอบ รวมถึงโอกาสพิเศษ ที่แสดงให้รู้ว่า “ความรู้สึกดี ๆ แบบนี้ จะคงอยู่ตลอดไป”

ลักษณะทั่วไปของ " ดอกสแตติส "

ลำต้น : ต้นเป็นกอเตี้ยแนบติดดินสูง 1 – 3 ฟุตแผ่พุ่มได้ 12 – 18 นิ้ว ก้านดอกตั้งตรง มีความยาว 18 นิ้ว ก้านดอกแตกแขนง มีปีกแบนขนาบทั่วทั้งกิ่ง

ใบ : ใบแบนยาวสีเขียวอ่อน ขอบใบหยัก

ดอก : ดอกเป็นรูปกรวย อยู่รวมเป็นช่อ ดอกจริงมีขนาดเล็ก เนื้อกลีบคล้ายกระดาษสี ส่วนกลีบดอกประดับ มีสีต่างๆ ตามพันธุ์ เช่น สีขาว เหลือง ชมพู ส้ม ม่วง และม่วงอมฟ้า

สายพันธุ์ " ดอกสแตติส "

สายพันธุ์ ที่นิยมปลูกเพื่อการค้าในปัจจุบัน ได้แก่

1. Limonium sinuatum (L.) Mill
มีดอกจริงสีขาว – เหลืองนวล ส่วนกลีบดอกประดีบ มีสีม่วง – สีชมพู

2. Limonium caspium (Willd.) Gams.
มีดอกจริงสีขาว กลีบประดับสีม่วงอ่อน ดอกมีขนาดเล็ก จึงนิยมนำมาแซมรวมกับดอกไม้ชนิดอื่นๆ

3. Limonium tetragonum (Thumb.) Bullock.
มีดอกจริงสีขาว ส่วนกลีบประดับสีเหลืองอ่อน

การขยายพันธุ์
– เพาะเมล็ด

การปลูกและการดูแลรักษา

  1. ควรตัดดอกเมื่อดอกจริงสีขาวเริ่มเห็นสี และกลีบประดับยังมีสีเข้ม หากบานเกินไป ดอกจะร่วงและมีสีซีด
  2. การทำดอกไม้แห้ง
         – ควรเก็บดอกในวันที่แดดจัด หลังจากที่น้ำค้างแห้งไปแล้วนำมามัดรวมกันแล้วนำมาห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์
         – นำมาแขวนห้อยหัวลงเพื่อให้ได้ก้านดอกตรง
         – บริเวณที่ทำให้ดอกแห้งควรมืด มีอากาศอุ่นและแห้ง ดอกจะแห้งด้วยลม ประมาณ 2 สัปดาห์ และจะยังคงสีสดอยู่

เช็คราคาดอกสแตติส

ได้ที่ lallabyflowershop เว็บไซต์ : http://lallabyflowershop.com

ต้นเตยทอง (Screw pine)ต้นเตยทอง (Screw pine)

เตยทองชื่อสามัญ : Screw pineชื่อวิทยาศาสตร์ : Pandanus sanderi Sander ex M.T. Mast                  “ต้นเตยทอง” หรือ “เตยด่าง” ในธรรมชาติพบตามริมน้ำ หรือบริเวณทั่วไป ที่มีน้ำกร่อย มีการแตกรากค้ำจุนที่โคน จึงเหมาะกับการปลูก เป็นไม้ริมตลิ่ง เพราะรากค้ำยัน ช่วยป้องกันในการพังทลายของดิน

บานไม่รู้โรยบานไม่รู้โรย

บานไม่รู้โรยชื่อสามัญ : Everlasting, Globe Amaranthมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลาง แถบประเทศปานามา และประเทศกัวเตมาลา บ้างก็ว่ามีถิ่นกำเนิดในเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกา ปัจจุบันกลายเป็นพืชประจำถิ่นทั่วโลก ความเชื่อและความเป็นมงคลบานไม่รู้โรย ถือเป็นไม้ดอกที่ชื่อเป็นมงคลนาม จะช่วยเสริม “ด้านความรักของผู้อยู่อาศัยและคู่รักให้ผูกพันมั่นคงต่อกัน” เราจะพบในพานไหว้ครูเป็นส่วนใหฐ่ การนำดอกไม้ชนิดนี้มาประดับตกแต่ง มีความหมายว่า ศิษย์จะให้ความเคารพ และเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนไม่มีเสื่อมคลาย เปรียบเสมือนดอก บานไม่รู้โรย ลักษณะของบานไม่รู้โรย ต้นบานไม่รู้โรยจัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก มีอายุประมาณ 1 ปี

ต้นกล้วย ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้านต้นกล้วย ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้าน

ต้นกล้วยชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) : banana                    กล้วย เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีถิ่นกำเนิดอยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการยอมรับกันเป็นส่วนใหญ่ว่า ดินแดนแถบอินโด – มาเลเซีย และได้แพร่เข้าไปในเขตอบอุ่นของเอเชีย อเมริกา แอฟริกาและออสเตรเลีย โดยเฉพาะเอเชีย กล้วยเป็นผลไม้ที่ปลูกกันมาก บริโภคกันมากเป็นอันดับแรกของทุกประเทศ ความเชื่อและความเป็นมงคล