ต้นจำปา

ต้นจำปา
ชื่อสามัญ: Champaca
                  ต้นจำปามีถิ่นกำเนิด จีน อินเดีย ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ซึ่งสามารถพบได้ ในเขตป่าดงดิบ ทั่วทุกภาคของประเทศ

ความเชื่อและความเป็นมงคล


เป็นไม้มงคลที่ผู้เกิดราศีตุลย์ ซึ่งควรปลูกไว้ประจำบ้าน เพื่อแสดงความรักต่อผู้อื่น และเพื่อให้มีแต่คนรัก

ลักษณะทั่วไป

ลำต้น
เป็นไม้ยืนต้นลำต้นขนาดกลาง ลำต้นกลมสูงประมาณ 20 ฟุต สีน้ำตาลปนขาว เรือนยอดเป็นพุ่มโปร่ง ยอดอ่อนมีหูใบหุ้ม ลำต้น และกิ่งมีเส้นควั่นเป็นรอย และมีตุ่มเล็กๆ กิ่งเปราะ

 

ใบ
ใบสีเขียวใหญ่เป็นมัน ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ แผ่นใบรูปรี ถึงรูปใบหอก มีความกว้าง 4 – 10 ซม. ยาว 5 – 20 ซม. ปลายใบแหลม ใบกว้างประมาณ 5 นิ้ว ยาวประมาณ 10 นิ้ว โคนใบกลม มนหรือสอบ เส้นแขนงใบ 16 – 20 คู่ ส่วนก้านใบยาว2 – 4 ซม. ท้องใบมีขนอ่อนด้านล่าง

ดอก
ดอกเป็นดอกเดี่ยว สีเหลืองอมส้ม ออกตามง่ามใบ กลีบดอกยาว มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกรวมกัน 12 – 15 กลีบ กลีบด้านนอกเป็นรูปหอก มีความยาว 4 – 4.5 ซม. กว้าง 1 – 1.5 ซม. มีปลายเรียวแหลม กลีบดอกชั้นในสั้น และแคบกว่าชั้นนอก เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก มีสีเหลืองอมส้ม มีรังไข่รวมกันเป็นแท่งสีเขียวอ่อน ส่วนยอดแหลมคล้ายฝักข้าวโพดเล็กๆ เวลาบานกลีบใหญ่โค้งงอเข้าภายในดอก

ฝัก/ผล
รูปรี หรือรูปไข่ เปลือกแข็ง มีความยาว 1–2 ซม. ออกเป็นกลุ่ม เปลือกผลมีจุดสีขาวขรุขระโดยรอบ ผลแก่สีน้ำตาล แตกด้านข้าง

เมล็ด
เมล็ดมีสีดำ และค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 ซม. มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงส้ม

สรรพคุณทางยา

  •   ดอก ขับลม ขับปัสสาวะใช้แก้วิงเวียน อ่อนเพลีย หน้ามืดตาลาย
  • เปลือกต้น ฝาดสมาน แก้ไข เป็นยาถ่าย
  • ใบ แก้โรคประสาท แก้ป่วง
  • เนื้อไม้ บำรุงประจำเดือนสตรี
  • ผล บำรุงธาตุ แก้คลื่นเหียน แก้ไข้ ช่วยขับปัสสาวะ แก้แผลที่เท้าและเท้าแตก

การปลูกและดูแลรักษา
จำปาเป็นไม้กลางแจ้ง ไม่ชอบที่น้ำขังจะทำให้ตายได้ ดินที่ใช้ปลูกควรเป็นดินร่วนซุย โปร่งอุดมสมบูรณ์

การขยายพันธุ์
นิยมขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดในแปลงเพาะ จากนั้นจึงย้ายลงกระถางปลูก จนอายุ 3 – 6 เดือน จึงย้ายลงดินปลูก และจะไม่นิยมตอนกิ่ง เนื่องจากไม่ค่อยออกราก

ไผ่กวนอิมไผ่กวนอิม

ไผ่กวนอิม ลักษณะของต้นกวนอิม กวนอิมเงินเป็นพรรณไม้ยืนต้นคล้ายกับสกุลหวาย บางคนเรียก “หวายด่าง” หรือ “อ้อลาย” ลำต้นกลม ตรง เป็นข้อ ๆ สีเขียว ความสูงลำต้นโตเต็มที่ประมาณ 1.5 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกจากส่วนยอดของลำต้น ปลายใบแหลม มีใบสีเขียวพาดตามยาวของใบ ความกว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตร และยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตร ไผ่กวนอิมเสริมพลังฮวงจุ้ย ในบ้านได้อย่างไร.. เชื่อกันว่า ไผ่กวนอิมมีความหมายในด้านฮวงจุ้ย นั้นคือไผ่กวนอิมเป็นต้นไม้ที่จะนำความสงบสุข และพลังที่ดีมาสู่บ้าน

บอนสีบอนสี

         “บอนสี ราชินีไม้ใบ” มีถิ่นกำเนิดมาจากแถบทวีปอเมริกาใต้ และเริ่มเข้ามาในทวีปยุโรป อินเดีย และอินโดนีเซีย แล้วเชื่อกันว่า บอนสีเข้ามาในประเทศไทยตอนสมัยสุโขทัย และ ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรป และได้ทรงนำบอนสีเข้ามาปลูกในประเทศไทยไว้หลายสายพันธุ์ “บอนสี ราชินีไม้ใบ”             บอนสี มักถูกปลูกเป็นต้นไม้ประดับ เนื่องจาก มีใบขนาดใหญ่รูปหัวใจ หรือรูปหอกที่มีสีชม

ต้นมะตูม ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้านต้นมะตูม ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้าน

ต้นมะตูมชื่อสามัญ : Bael, Bengal Quince, Bilak                มะตูมเป็นไม้พื้นเมืองของประเทศในแถบทวีปเอเชีย ได้แก่ อินเดีย ศรีสังกา ไทย มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย ประเทศไทย สามารถพบต้นมะตูมในป่าธรรมชาติทั่วไป ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ป่าผสมผลัดใบ ป่าแดง ซึ่งชาวบ้านนิยมปลูกไว้ในบริเวณบ้าน เป็นพืชตระกูลมะนาว ความเชื่อและความเป็นมงคล