ต้นทองหลาง

ทองหลาง
ชื่อสามัญ  :  Indian Coral Tree , Variegated coral tree , Variegated Tiger’s Claw

                   ถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ในแถบเอเชียเขตร้อนและอบอุ่น อินเดีย แอฟริกา อเมริกาใต้ และ ออสเตรเลีย จัดเป็นไม้ยืนต้นตระกูลถั่ว ซึ่งอุดมด้วยธาตุอาหารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ดิน นอกจากนี้ รากทองหลางยังสามารถเก็บน้ได้มากกว่าไม้ชนิดอื่นๆ ดังนั้น การปลูกต้นทางหลางไว้หลายๆ ต้นจะทำให้พื้นดินชุ่มชื้น ต้นไม้ใกล้เคียงอื่นๆ พลอยเจริญงอกงามตามไปด้วย และยังสามารถตรึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศมาเป็นปุ๋ย และเป็นเครื่องมือฟื้นฟูระบบนิเวศน์ที่ดีอย่างหนึ่ง

ความเชื่อและความเป็นมงคล

บ้านใดปลูกต้นทองหลางไว้ประจำบ้าน จะทำให้เจ้าของมีความร่ำรวย มีทองมากมาย เพราะว่า มีใบสีทอง ลำต้นยังมีความสวยงามเรืองรองเหมือนกับทอง หรือหากนำใบทองหลางไปใช้ในพิธีกรรมของศาสนาพุทธ หรือพราหมณ์ เช่น วางศิลาฤกษ์ พิธีปลูกบ้าน พิธีแต่งงาน จะทำให้เกิดสิริมงคลยิ่งขึ้น

ลักษณะของพรรณไม้

ลำต้น
เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ ผิวเปลือกลำต้นบาง สีเทาหรือเปลือกเป็นลาย หรือรอยแตก ลำต้น และกิ่งก้านมีหนามแหลมคม หรือบางชนิดมีหนามเล็กๆ แหลมคมตลอด เรือนยอดเป็นพุ่มกลมโปร่ง มีความสูงประมาณ 10-20 เมตร 

ใบ
เป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ลักษณะใบเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายใบโพธิ์ ผิวใบเรียบ สีเขียวหรือด่างเหลืองๆ บริเวณใต้ท้องใบ มีสีขาวขุ่น กว้างประมาณ 2-3 นิ้ว ยาวประมาณ 35 นิ้ว ส่วนก้านช่อยาวประมาณ 3-5

ดอก
เป็นช่อติดกันเป็นกลุ่ม โดยออกตามบริเวณข้อต้น หรือโคนก้านใบ ลักษณะดอกคล้ายกับดอกถั่วมีสีแดง หรือชมพู กลีบดอกกว้าง 1-2 นิ้ว ยาวประมาณ 2-3 นิ้ว ช่อดอกยาว 4-8 นิ้ว

ผล
เป็นฝักแบนโค้งเล็กน้อย เป็นข้อๆ สีน้ำตาลเข้ม โคนฝักจะลีบเล็ก และผลแก่ฝักจะแตกที่ปลายอ้าออก ยาวประมาณ 15 -30 ซ.ม. ภายในฝักมีเมล็ดเป็นเหลี่ยม บางฝักยาวคอดเป็นข้อๆ สีน้ำตาลเข้ม และบ้างฝักแคบ ภายในมีเมล็ด 2-4 เมล็ด

เมล็ด
ลักษณะรูปร่างกลม สีแสด

การขยายพันธุ์ : ด้วยเมล็ด การปักชำ และ การตอน

การปลูกเพื่อความเป็นมงคล

ผู้ปลูกควรเป็นผู้เกิดในปีมะแม และปลูกในวันเสาร์ ทางทิศเหนือ ต้องเป็นบริเวณที่มีแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง ทองหลางชอบดินร่วนซุย ต้องการน้ำปานกลาง ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีอีกด้วยค่ะ

ประโยชน์ต้นทองหลาง

  1.  ปลูกเป็นไม้ประดับ เป็นไม้มงคลประจำบ้าน
  2.  ราก ลำต้น ใบ ดอก เป็นปุ๋ยอย่างดีกับพืช สามารถดูดซับน้ำไว้เลี้ยงลำต้นได้ดีกว่าพืชชนิดอื่น
  3. ใบทองหลางอุดมด้วยโปรตีนเหมาะที่จะใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น วัว ควาย แพะ แกะ
  4. ใบอ่อนสามารถนำมารับประทานร่วมกับเมี่ยงคำ บ้างเป็นผักจิ้มน้ำพริก เป็นผักสดเคียงเมี่ยง ปลาทู

ดอกลิลลี่ดอกลิลลี่

ดอกลิลลี่ชื่อสามัญ : lilyชื่อวิทยาศาสตร์ : Lilium                          มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชีย แถบประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น เป็นพืชสยพันธุ์หัว มีกลิ่นหอม ดอกอูมใหญ่ ใช้หัวสะสมและหล่อเลี้ยงอาหารใต้ดิน สายพันธุ์ดอกลิลลี่สีขาวที่แท้จริง เกิดขึ้นบนเกาะครีต จากนั้นนักสำรวจชาวยุโรปจะมาเจอ จึงได้นำไปเป็นสมุนไพรรักษาโรคภัยในยุควิกตอเรีย และ ออกัสติน เฮนรี่

กล้วยไม้กล้วยไม้

          กล้วยไม้ เป็นพืชดอกที่มีความหลากหลายมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง หลายคนสนใจปลูกกล้วยไม้เป็นงานอดิเรก ทั้งกล้วยไม้สกุลช้าง สกุลแวนด้า สกุลหวายและกลุ่มคัทลียา เป็นที่รู้จักในเรื่องความสวยงาม และมักใช้เป็นของตกแต่งภายในบ้าน เพื่อช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่คนในบ้าน และผู้คนจากหลายส่วนของโลก ยังนำกล้วยไม้มาใช้ในทางการแพทย์ เพื่อการรักษาโรคได้อีกด้วย             กล้วยไม้ กล้วยไม้เป็นพืชวงศ์ใหญ่ ทั่วไปแล้ว ลำต้นของกล้วยไม้ไม่มีแก่นและเปลือก ลำต้นมี 2 ลักษณะ ลำต้นแท้

ต้นแก้วต้นแก้ว

แก้ว ชื่อสามัญ: Orang Jessamine, China Box Tree, Andaman Satinwood, Chinese Box-wood                ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีถิ่นกำเนิดจากเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และออสเตรเลีย และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศ ในทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาได้ ความเชื่อและความเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นแก้วไว้ประจำบ้านจะทำให้คนในบ้านมีความดี มีคุณค่าสูง เพราะคำว่า