ต้นทองหลาง

ทองหลาง
ชื่อสามัญ  :  Indian Coral Tree , Variegated coral tree , Variegated Tiger’s Claw

                   ถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ในแถบเอเชียเขตร้อนและอบอุ่น อินเดีย แอฟริกา อเมริกาใต้ และ ออสเตรเลีย จัดเป็นไม้ยืนต้นตระกูลถั่ว ซึ่งอุดมด้วยธาตุอาหารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ดิน นอกจากนี้ รากทองหลางยังสามารถเก็บน้ได้มากกว่าไม้ชนิดอื่นๆ ดังนั้น การปลูกต้นทางหลางไว้หลายๆ ต้นจะทำให้พื้นดินชุ่มชื้น ต้นไม้ใกล้เคียงอื่นๆ พลอยเจริญงอกงามตามไปด้วย และยังสามารถตรึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศมาเป็นปุ๋ย และเป็นเครื่องมือฟื้นฟูระบบนิเวศน์ที่ดีอย่างหนึ่ง

ความเชื่อและความเป็นมงคล

บ้านใดปลูกต้นทองหลางไว้ประจำบ้าน จะทำให้เจ้าของมีความร่ำรวย มีทองมากมาย เพราะว่า มีใบสีทอง ลำต้นยังมีความสวยงามเรืองรองเหมือนกับทอง หรือหากนำใบทองหลางไปใช้ในพิธีกรรมของศาสนาพุทธ หรือพราหมณ์ เช่น วางศิลาฤกษ์ พิธีปลูกบ้าน พิธีแต่งงาน จะทำให้เกิดสิริมงคลยิ่งขึ้น

ลักษณะของพรรณไม้

ลำต้น
เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ ผิวเปลือกลำต้นบาง สีเทาหรือเปลือกเป็นลาย หรือรอยแตก ลำต้น และกิ่งก้านมีหนามแหลมคม หรือบางชนิดมีหนามเล็กๆ แหลมคมตลอด เรือนยอดเป็นพุ่มกลมโปร่ง มีความสูงประมาณ 10-20 เมตร 

ใบ
เป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ลักษณะใบเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายใบโพธิ์ ผิวใบเรียบ สีเขียวหรือด่างเหลืองๆ บริเวณใต้ท้องใบ มีสีขาวขุ่น กว้างประมาณ 2-3 นิ้ว ยาวประมาณ 35 นิ้ว ส่วนก้านช่อยาวประมาณ 3-5

ดอก
เป็นช่อติดกันเป็นกลุ่ม โดยออกตามบริเวณข้อต้น หรือโคนก้านใบ ลักษณะดอกคล้ายกับดอกถั่วมีสีแดง หรือชมพู กลีบดอกกว้าง 1-2 นิ้ว ยาวประมาณ 2-3 นิ้ว ช่อดอกยาว 4-8 นิ้ว

ผล
เป็นฝักแบนโค้งเล็กน้อย เป็นข้อๆ สีน้ำตาลเข้ม โคนฝักจะลีบเล็ก และผลแก่ฝักจะแตกที่ปลายอ้าออก ยาวประมาณ 15 -30 ซ.ม. ภายในฝักมีเมล็ดเป็นเหลี่ยม บางฝักยาวคอดเป็นข้อๆ สีน้ำตาลเข้ม และบ้างฝักแคบ ภายในมีเมล็ด 2-4 เมล็ด

เมล็ด
ลักษณะรูปร่างกลม สีแสด

การขยายพันธุ์ : ด้วยเมล็ด การปักชำ และ การตอน

การปลูกเพื่อความเป็นมงคล

ผู้ปลูกควรเป็นผู้เกิดในปีมะแม และปลูกในวันเสาร์ ทางทิศเหนือ ต้องเป็นบริเวณที่มีแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง ทองหลางชอบดินร่วนซุย ต้องการน้ำปานกลาง ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีอีกด้วยค่ะ

ประโยชน์ต้นทองหลาง

  1.  ปลูกเป็นไม้ประดับ เป็นไม้มงคลประจำบ้าน
  2.  ราก ลำต้น ใบ ดอก เป็นปุ๋ยอย่างดีกับพืช สามารถดูดซับน้ำไว้เลี้ยงลำต้นได้ดีกว่าพืชชนิดอื่น
  3. ใบทองหลางอุดมด้วยโปรตีนเหมาะที่จะใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น วัว ควาย แพะ แกะ
  4. ใบอ่อนสามารถนำมารับประทานร่วมกับเมี่ยงคำ บ้างเป็นผักจิ้มน้ำพริก เป็นผักสดเคียงเมี่ยง ปลาทู

5 ต้นไม้มงคล เรียกทรัพย์รัวๆ5 ต้นไม้มงคล เรียกทรัพย์รัวๆ

นกน้อยนำโชค                          ถิ่นกำเนิดในแถบประเทศเม็กซิโก และอเมริกากลาง “ต้นนกน้อยนำโชค” หรือ “ต้นนางกวักสาลิกาลิ้นทอง” มีลักษณะเป็นไม้อวบน้ำ ลำต้นสีเขียวอวบอ้วน มียางสีขาว ใบหนาอวบน้ำ สีเขียวเข้ม และจุดเด่นอีกอย่างของนกน้อยนำโชค คือ ดอกของมัน จะมีลักษณะคล้ายกับนกตัวเล็กๆ โผล่ออกมาจากใบประดับสีชมพูอมแดง คล้ายกลีบดอกไม้ จากลักษณะดังกล่าว

ต้นบุนนาคต้นบุนนาค

บุนนาคชื่อสามัญ : Iron wood, Indian rose chestnut                   มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย ศรีลังกา อินโดจีน พม่า ไทย คาบสมุทรมาเลเซีย และสิงค์โปร์ พบได้มากในป่าดิบชื้น ตามลำธารหรือริมห้วย พบได้มากที่สุดในประเทศอินเดีย และศรีลังกา นอกจากนี้ ต้นบุนนาค ยังจัดเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทาน ประจำจังหวัดพิจิตรอีกด้วย

ต้นโกสนต้นโกสน

                 “ต้นโกสน” ถือได้ว่าเป็นต้นไม้มงคล เพราะชื่อ ไปพ้องกับคำว่า กุศล จึงเชื่อกันว่า เป็นการสร้างบุญสร้างกุศล คุณงามความดี เพราะคนโบราณเชื่อว่าต้นโกสนเป็นต้นไม้เก่าแก่ ที่สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงนำเข้ามาปลูกไว้ในพระราชวังบ้านขุนนางวัดหลวง เพื่อให้เกิดความร่มเย็นตลอดมา และคนไทยโบราณจึงเชื่อว่า บ้านใดที่ปลูกโกศลไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีบุญบารมี