ต้นประยงค์

ต้นประยงค์
ชื่อสามัญ : Chinese Rice flower
                  ประยงค์ มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งไทย พม่า ลาว อินโดนีเชีย เป็นต้น รวมถึงงประเทศจีนตอนใต้ และอินเดียอีกด้วย ซึ่งมักพบตามป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ บ้านเรือน ริมแม่น้ำลำคลองต่างๆ ซึ่งต้นประยงค์ยังจัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับ ที่นิยมปลูกตามบ้านเรือน และสถานที่สาธารณะต่างๆ เนื่องจาก ลำต้นนั้นค่อนข้างเตี้ย ใบดก และแตกกิ่งก้านสาขาได้มาก อีกทั้งดอกประยงค์ มีสีเหลืองสวยงาม และส่งกลิ่นหอมแรงเมื่อดอกบาน

ความเชื่อและความเป็นมงคล

                    เชื่อว่าหากปลูกไว้เป็นไม้ประจำบ้าน จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่ชีวิต และช่วยปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง ช่วยเสริมดวงทางคงกระพันชาตรี เพิ่มเดชให้ตัวเอง เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ปลูกต้นประยงค์ในวันเสาร์ และควรปลูกในทางทิศตะวันตกของบริเวณบ้าน

ลักษณะทั่วไปของ ต้นประยงค์

ลำต้น
ประยงค์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้นสูงประมาณ 3 – 6 เมตร ผิวลำต้นไม่ค่อยเรียบ มักเป็นลูกคลื่น เปลือกลำต้นมีสีเทา ส่วนเนื้อไม้ของต้น และกิ่ง เป็นไม้เนื้ออ่อน เปราะหักง่าย ลำต้นแตกกิ่งมาก และมีใบดกทำให้เป็นทรงพุ่มหนาทึบ ทรงพุ่มค่อนข้างเป็นวงกลม

ใบ
ใบประยงค์ เป็นใบประกอบ แตกออกตามปลายกิ่ง ซึ่งประกอบด้วยก้านใบหลักที่มีลักษณะทรงกลมคล้ายกิ่ง และแตกออกเรียงสลับกันถี่บนกิ่ง แต่ละก้าน มีประกอบด้งบใบประมาณ 3 – 5 ใบ แต่ละใบ มีลักษณะรูปไข่แหลม โคนใบสอบแหลม และยาว ปลายใบกว้างมน แผ่นใบ และขอบใบมีสีเขียวสด ทั้งด้านล่าง และด้านบน ส่วนขนาดใบ ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์

ดอก
ดอกประยงค์ จะแทงออกเป็นกระจุกช่อที่บริเวณปลายกิ่ง ซึ่งมีดออก 1 – 10 ช่อ แต่ละช่อยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร ดอกประกอบด้วย ก้านดอกสั้นๆ สีเหลืองอมเขียว ปลายสุดเป็นตัวดอกที่มีลักษณะทรงกลม และสีเหลืองสด คล้ายไข่ปลา กลีบดอกมีสีเหลืองโค้งหุ้มรังไข่ เชื่อมติดกันเป็นพูจำนวน 5 กลีบ ตรงกลาง เป็นส่วนของเกสรตัวผู้ 5 อัน และรังไข่ ขนาดของดอก ก็ขึ้นอยู่ตามสายพันธุ์

ทั้งนี้ ใน 1 ปี ประยงค์จะออกดอกได้ประมาณ 3 ครั้ง คือ
– ครั้งแรก ประมาณเดือนมกราคม
– ครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม – เมษายน
– ครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคม-กันยายน

ผล และเมล็ด
ผลประยงค์ มีลักษณะเป็นรูปไข่ ขนาดผลกว้าง 0.5 – 0.8 เซนติเมตร มีความยาว 1 – 1.5 เมตร เปลือกผลเรียบ และเป็นมัน แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีส้ม – ส้มแดง – สีแดงเข้ม(สุกจัด) – สีสำ (แก่จัดและแห้ง) เมล็ดที่มีลักษณะรูปไข่ เปลือกเมล็ดมีสีน้ำตาล ทั้งนี้ 1 ผล จะมีเมล็ด 1 – 2 เมล็ด

สรรพคุณประยงค์

– ใบสดหรือใบตากแห้งนำมาต้มดื่ม ช่วยบำรุงหัวใจ
– ใบช่วยลำน้ำตาลในเส้นเลือด
– ใบป้องกันโรคหลอดเลือดในสมอง และโรคหัวใจ
– ดอกสดหรือดอกแห้งนำมาต้มดื่ม ช่วยแก้ตัวร้อน ช่วยลดไข้
– น้ำต้มจากดอกดื่มเร่งการคลอดบุตร
– ดอกช่วยในการขับสารพิษ

ประโยน์ประยงค์

– ดอกบานสดหรือดอกแห้ง ใช้วางในห้องนอน ห้องน้ำสำหรับปรับกลิ่นให้หอม ช่วยดับกลิ่นเหม็นของกลิ่นต่างๆ
– มีสาร rocaglamide ที่สามารถออกฤทธิ์ป้องกันการกัดกินผักของแมลงได้ โดยเฉพาะหนอนกระทู้ชนิดต่างๆ
– ประยงค์มีลำต้นเตี้ย ใบดก ทรงพุ่มหนา จึงนิยมปลูกเพื่อเป็นไม้ให้ร่มเงา

ต้นกล้วย ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้านต้นกล้วย ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้าน

ต้นกล้วยชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) : banana                    กล้วย เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีถิ่นกำเนิดอยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการยอมรับกันเป็นส่วนใหญ่ว่า ดินแดนแถบอินโด – มาเลเซีย และได้แพร่เข้าไปในเขตอบอุ่นของเอเชีย อเมริกา แอฟริกาและออสเตรเลีย โดยเฉพาะเอเชีย กล้วยเป็นผลไม้ที่ปลูกกันมาก บริโภคกันมากเป็นอันดับแรกของทุกประเทศ ความเชื่อและความเป็นมงคล      

กฤษณากฤษณา

กฤษณา ไม้กฤษณา  ต้นไม้หอม ไม้กฤษณาตอนที่ยังไม่เกิดบาดแผลจะมีเนื้อไม้สีขาว แต่เมื่อเกิดบาดแผลแล้ว ก็จะมีน้ำมันสีดำเกิดขึ้น และขยายวงกว้างออกไป เมื่อทิ้งไว้หลายปี จนเป็นสีดำสนิท หรือสีน้ำตาล จะกลายเป็นไม้กฤษณาเกรดดี ราคาสูงราวๆ หลายหมื่นบาทเลยทีเดียว ประวัติความเป็นมา ไม้หอมกฤษณา เป็นไม้หอมที่มีคุณค่ามาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นหนึ่งในของหอมธรรมชาติ 4 อย่าง เรียกว่า จตุชาติสุคนธ์ ซึงใช้เผาและประพรมในพิธีกรรมต่างๆ เป็นเครื่องประทินผิว และใช้เข้าเครื่องยาหอมมาแต่อดีต พระเจ้ากรุงสยาม คือ พระนารายณ์มหาราชได้โปรดให้ผูกขาดการค้าไม้กฤษณาให้ซื้อขายจากหลวง ทำรายได้แก่ประเทศชาติมาหลายยุคหลายสมัย ต่อมาจึงถูกยกเลิกในสมัยรัชกาลที่ 4

มะม่วง (Mango)มะม่วง (Mango)

มะม่วงชื่อสามัญ : Mango                 มะม่วง เป็นไม้ยืนต้นในสกุล Mangifera เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในอินเดีย เพราะการที่ภูมิภาคนั้นมีความหลากหลายทางพันธุกรรม และร่องรอยฟอสซิลที่หลากหลาย นับย้อนไปได้ถึง 25 – 30 ล้านปีก่อน ซึ่งมะม่วงมี 49 สายพันธุ์ กระจายอยู่ตามประเทศในเขตร้อน ตั้งแต่อินเดียไปจนถึงฟิลิปปินส์ จากนั้นจึงแพร่หลายไปทั่วโลก มะม่วงเป็นผลไม้เศรษฐกิจ ปลูกเป็นพืชสวน ประเทศไทยส่งออกมะม่วงเป็นอันดับ