ต้นพญาสัตบรรณ

พญาสัตบรรณ
ชื่ออื่น : ตีนเป็ด หัสบัน สัตบรรน จะบัน บะซา
ชื่อสามัญ : White Cheesewood

                มีถิ่นดั้งเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพบได้ทุกภาคในประเทศไทย ขึ้นกระจายอยู่ห่าง ๆ ในป่าดงดิบชื้นทางภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ และริมลำห้วยในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มออกดอกตั้งแต่ต้นฤดูหนาว คนส่วนใหญ่เรียกว่า ต้นตีนเป็ด ถ้าออกดอกน้อยจะมีกลิ่นหอม ดอกบานสะพรั่งเต็มที่จะมีกลิ่นฉุนจัดจนแสบจมูก หากมีการตัดแต่งกิ่งเป็นประจำทุกปี ต้นพญาสัตบรรณก็จะสวยงาม ดูแลง่าย และไม่ส่งกลิ่นเหม็นฉุนรบกวนอีกต่อไป

ความเชื่อและความเป็นมงคล

เชื่อกันว่า เป็นต้นไม้สูงศักดิ์ ที่ทุกบ้านควรปลูกไว้เป็นมงคล และเป็นพันธุ์ไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงโปรดพระราชทานกล้าไม้มงคล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นำไปปลูกเป็นศิริมงคล ในวันเริ่มโครงการในงานรณรงค์ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537

ลักษณะ ต้นตีนเป็ด

ลำต้น มีเปลือกหนาแต่เปราะ ผิวต้นมีสะเก็ดเล็ก ๆ สีขาวปนน้ำตาล ลำต้นตรง เมื่อกรีดต้นจะมียางสีขาว แตกกิ่งก้างเป็นชั้นๆ จำนวนมาก

ใบ เป็นกลุ่ม บริเวณปลายกิ่งช่อหนึ่งมีใบประมาณ 5 – 7 ใบ ก้านใบสั้น แผ่นใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน หรือรูปมนแกมรูปบรรทัด ปลายใบเป็นติ่งเล็กน้อย ใบด้านบนมีสีเขียวเข้ม ด้านล่างมีสีขาวนวล ลักษณะใบยาวรีปลายใบมนโคนใบแหลม มีขนาดยาว 10 – 12 เซนติเมตร

ดอก มีสีเขียวอ่อน ออกดอกเป็นตามปลายกิ่ง ปากท่อของกลีบดอก มีขนยาวปุกปุย ดอกมีกลิ่นฉุนแรง หากสูดดมมากจะรู้สึกวิงเวียนศีรษะ และในช่วงค่ำจะส่งกลิ่นแรงกว่าเวลาอื่น ๆ ดอกเป็นกลุ่มคล้ายดอกเข็ม ดอกมีสีขาวอมเหลือง

ผลเป็นฝัก ยาว ฝักคู่หรือเดี่ยว ลักษณะเป็นเส้นๆ กลมเรียว มีความยาวประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร เมื่อแก่จะแตก มีขุยสีขาวคล้ายฝ้ายปลิวไปตามลม ในฝักมีเมล็ดเล็ก ๆ ติดอยู่กับขุยนั้น

สรรพคุณ

  • ใช้แก่นพญาสัตบรรณต้มรับประทาน เป็นยาบำรุงร่างกาย
  •  คนที่ผอมแห้งให้นำเปลือกรากต้มอาบ เป็นยาแก้ผอมแห้ง
  • เปลือกพญาสัตบรรณต้มรับประทาน ยาแก้หอบ ไอ เหนื่อย ปอดไม่แข็งแรง
  • ใช้รากพญาสัตบรรณต้มรับประทาน เป็นยาแก้ปวดหัว

การปลูก

นิยมปลูกในแปลงปลูก เพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน แต่ควรปลูกห่างจากบ้านพอสมควร เนื่องจาก เมื่อมีอายุมาก ขนาดทรงพุ่มจะสูงใหญ่
1.  ขนาดหลุมปลูก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร
2.  ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 2 ผสมดินปลูก

ต้นมะตูม ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้านต้นมะตูม ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้าน

ต้นมะตูมชื่อสามัญ : Bael, Bengal Quince, Bilak                มะตูมเป็นไม้พื้นเมืองของประเทศในแถบทวีปเอเชีย ได้แก่ อินเดีย ศรีสังกา ไทย มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย ประเทศไทย สามารถพบต้นมะตูมในป่าธรรมชาติทั่วไป ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ป่าผสมผลัดใบ ป่าแดง ซึ่งชาวบ้านนิยมปลูกไว้ในบริเวณบ้าน เป็นพืชตระกูลมะนาว ความเชื่อและความเป็นมงคล    

ต้นทองหลางต้นทองหลาง

ทองหลาง ชื่อสามัญ  :  Indian Coral Tree , Variegated coral tree , Variegated Tiger’s Claw                    ถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ในแถบเอเชียเขตร้อนและอบอุ่น อินเดีย แอฟริกา อเมริกาใต้ และ ออสเตรเลีย จัดเป็นไม้ยืนต้นตระกูลถั่ว

ดอกไฮยาซินธ์ (Hyacinth)ดอกไฮยาซินธ์ (Hyacinth)

ดอกไฮยาซินธ์ชื่อสามัญ : Hyacinthชื่อวิทยาศาสตร์ : Hyacinthus Irientalis                      ดอกไฮยาซินธ์ ดอกไม้ที่มีรูปสวยงามโดดเด่น ดอกไม้ที่ปลูกจากหัว ยามบานสะพรั่งกลีบขนาดเล็ก คล้ายดาวห้าแฉก มีต้นกำเนิดมาจากทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางตะวันออกจนถึงอิหร่าน และเติร์กเมนิสถาน มีสีสวยงาม สีครีม สีเหลือง สีชมพู สีฟ้า สีม่วง