ต้นพะยอม

พะยอม ( Shorea, White meranti )

ลักษณะของต้นพะยอม

ต้นพะยอม (ต้นพยอม)
มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและเอเชีย เช่น ประเทศพม่า ลาว ศรีลังกา และฟิลิปปินส์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ มีความสูงประมาณ 15-20 เมตร เปลือกต้นมีสีน้ำตาลหรือสีเทาเข้ม ผิวเปลือกแตกเป็นร่องตามยาวและเป็นสะเก็ดหนา ส่วนเนื้อไม้ มีสีเหลืองถึงสีน้ำตาล
ลักษณะของต้นเป็นทรงพุ่มกลมสวยงามมาก แตกกิ่งก้านสาขาจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพันธุ์ไม้ชนิดนี้กำลังเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ จะพบเห็นได้ตามป่าเบญจพรรณแล้งและชื้น หรือป่าดิบแล้งทั่วไป

ใบพะยอม
ลักษณะของใบเป็นรูปมนรี ผิวใบเกลี้ยงเป็นมัน โคนใบสอบมน มีปลายใบแหลม ขอบเรียบเป็นคลื่น หลังใบจะมองเห็นเส้นใบได้ชัดเจน ยาวประมาณ 12-18 เซนติเมตร และกว้างประมาณ 6-8 เซนติเมตร

ดอกพะยอม (ดอกพยอม)
ออกดอกเป็นช่อใหญ่ ดอกมีสีเหลืองอ่อนและมีกลิ่นหอม กลีบดอกเรียบโค้งเล็กน้อย ดอกมีกลีบ 3 กลีบ โคนกลีบดอกติดกับก้านดอก มีลักษณะกลม และดอกจะออกพร้อมกันเกือบทั้งต้น ในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์

ผลพะยอม
ผลแห้ง มีปีกแบบ Samara ลักษณะเป็นทรงไข่และกระสวย ซ่อนตัวอยู่ในกระพุ้ง ในผลมีเมล็ดหนึ่งเมล็ด จะออกผลในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม

ความเชื่อและความเป็นมงคล

                 คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดที่ปลูกต้นพะยอมไว้ประจำบ้าน จะช่วยให้คนในบ้าน มีนิสัยที่อ่อนน้อม มาจากคำว่า พะยอม มีความหมายว่า การยินยอม ตกลง ผ่อนผัน หรือประนีประนอมนั่นเอง และยังเชื่อกันอีกว่า จะช่วยทำให้ไม่ขัดสนในเรื่องต่าง ๆ และรวมไปถึงเรื่องเงินทอง เพราะจะทำให้ผู้คนต่างให้ความเห็นใจนั่นเอง ซึ่งการปลูกเพื่อเสริมสิริมงคล ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและควรปลูกในวันเสาร์

การขยายพันธุ์

การขยายพันธุ์โดยการผลิตกล้าจากเมล็ด เนื่องจากสามารถผลิตกล้าได้เป็นจำนวนมากในเวลาอันสั้น หรือขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การปักชำเหง้า ตอนกิ่ง และเลี้ยงเนื้อเยื่อจากส่วนตายอดและแขนง

การปลูก

  1. การคัดเลือกพื้นที่ : พะยอมชอบขึ้นในภูมิอากาศที่ร้อนและมีความชุ่มชื้นค่อนข้างมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 12.5-45 องศาเซลเซียส ดินที่เหมาะสมได้แก่ ดินที่สามารถเก็บความชื้นไว้ได้นาน เช่น ดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย และปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย ประมาณ 1500-3000 มม./ปี หรือมากกว่านี้
  2. ระยะปลูกที่ใช้กันคือ ระยะ 3×3 เมตร ในระยะแรก ๆ ที่พะยอมยังเป็นต้นอ่อน ต้องอยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้อื่น เช่น เต็ง รัง ฯลฯ การแย่งแสงสว่างจะไม่มีผลต่อพะยอมมากนัก เหมาะสมกับการปลูกร่วมกับพืชตระกูลถั่ว ซึ่งจะช่วยตรึงไนโตรเจน ช่วยให้ไม้พะยอมเจริญเติบโตดีขึ้น

สรรพคุณของพะยอม

  1. ดอกใช้ทำเป็นยาหอมไว้แก้ลม
  2. เปลือกต้นใช้กินแทนหมาก ช่วยแก้ลำไส้อักเสบได้
  3. เปลือกต้นมีสีสาร Tannin มาก ซึ่งสามารถใช้เป็นยาฝาดสมานแผลในลำไส้ได้
  4. พยอม สรรพคุณของดอกช่วยบำรุงหัวใจ
  5. สรรพคุณสมุนไพรพยอม ดอกใช้ผสมเป็นยาแก้ไข้

ว่านเสน่ห์จันทร์แดงว่านเสน่ห์จันทร์แดง

ว่านเสน่ห์จันทร์แดงชื่อสามัญ : King of Hearts                   เสน่ห์จันทร์แดง เป็นพืชท้องถิ่นในเขตร้อนชื้นของเอเซีย และอเมริกา มีการทดลองนำต้นเสน่ห์จันทร์แดง มาทดสอบด้วยชุดทดลองในห้องที่มีสารเบนซีน หรือสารก่อมะเร็ง ผลปรากฏว่า เสน่ห์จันทร์แดงสามารถลดปริมาณเบนซีน ให้ลดลงจนอยู่ในค่ามาตรฐานในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเปรียบเทียบกับห้องที่ไม่มีต้นเสน่ห์จันทร์แดง ความเชื่อและความเป็นมงคล ว่านเสน่ห์จันทร์แดง ปลูกเป็นไม้มงคลตามความเชื่อที่ว่า เป็นว่านเมตตามหานิยม เสริมโชคเสริมลาภ ผู้ใดปลูก ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีคนนิยมชมชอบ

ว่านเศรษฐีว่านเศรษฐี

 ว่านเศรษฐีหรือที่เรียกกันว่าว่านเศรษฐีเรือนนอก                       ว่านเศรษฐี (Spider Plant) ว่านเศรษฐีจะถูกแบ่งออกเป็นทั้ง ว่านเศรษฐีเรือนนอก และว่านเศรษฐีเรือนใน มีลักษณะคล้ายกัน ต่างกันเพียงแค่แถบสีเท่านั้น โดยว่านเศรษฐีเรือนนอกจะมีแถบสีเขียวอยู่ตรงกลาง และแถบสีเหลืองออกครีมอยู่ริมใบ ส่วนว่านเศรษฐีเรือนจะมีแถบสีเหลืองอ่อนออกสีครีมที่กลางใบ และริมใบจะเป็นสีเขียว ถือว่าเป็นจุดสังเกตง่ายๆ ต่างก็เป็นต้นไม้เรียกทรัพย์ที่ได้รับความนิยมเช่นกัน ความเชื่อและความเป็นมงคล – ว่านเศรษฐีหรือที่เรียกกันว่าว่านเศรษฐีเรือนนอก ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มต้นไม้เรียกทรัพย์ เช่นเดียวกับง่านเมตตามหานิยม –