ต้นพะยอม

พะยอม ( Shorea, White meranti )

ลักษณะของต้นพะยอม

ต้นพะยอม (ต้นพยอม)
มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและเอเชีย เช่น ประเทศพม่า ลาว ศรีลังกา และฟิลิปปินส์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ มีความสูงประมาณ 15-20 เมตร เปลือกต้นมีสีน้ำตาลหรือสีเทาเข้ม ผิวเปลือกแตกเป็นร่องตามยาวและเป็นสะเก็ดหนา ส่วนเนื้อไม้ มีสีเหลืองถึงสีน้ำตาล
ลักษณะของต้นเป็นทรงพุ่มกลมสวยงามมาก แตกกิ่งก้านสาขาจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพันธุ์ไม้ชนิดนี้กำลังเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ จะพบเห็นได้ตามป่าเบญจพรรณแล้งและชื้น หรือป่าดิบแล้งทั่วไป

ใบพะยอม
ลักษณะของใบเป็นรูปมนรี ผิวใบเกลี้ยงเป็นมัน โคนใบสอบมน มีปลายใบแหลม ขอบเรียบเป็นคลื่น หลังใบจะมองเห็นเส้นใบได้ชัดเจน ยาวประมาณ 12-18 เซนติเมตร และกว้างประมาณ 6-8 เซนติเมตร

ดอกพะยอม (ดอกพยอม)
ออกดอกเป็นช่อใหญ่ ดอกมีสีเหลืองอ่อนและมีกลิ่นหอม กลีบดอกเรียบโค้งเล็กน้อย ดอกมีกลีบ 3 กลีบ โคนกลีบดอกติดกับก้านดอก มีลักษณะกลม และดอกจะออกพร้อมกันเกือบทั้งต้น ในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์

ผลพะยอม
ผลแห้ง มีปีกแบบ Samara ลักษณะเป็นทรงไข่และกระสวย ซ่อนตัวอยู่ในกระพุ้ง ในผลมีเมล็ดหนึ่งเมล็ด จะออกผลในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม

ความเชื่อและความเป็นมงคล

                 คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดที่ปลูกต้นพะยอมไว้ประจำบ้าน จะช่วยให้คนในบ้าน มีนิสัยที่อ่อนน้อม มาจากคำว่า พะยอม มีความหมายว่า การยินยอม ตกลง ผ่อนผัน หรือประนีประนอมนั่นเอง และยังเชื่อกันอีกว่า จะช่วยทำให้ไม่ขัดสนในเรื่องต่าง ๆ และรวมไปถึงเรื่องเงินทอง เพราะจะทำให้ผู้คนต่างให้ความเห็นใจนั่นเอง ซึ่งการปลูกเพื่อเสริมสิริมงคล ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและควรปลูกในวันเสาร์

การขยายพันธุ์

การขยายพันธุ์โดยการผลิตกล้าจากเมล็ด เนื่องจากสามารถผลิตกล้าได้เป็นจำนวนมากในเวลาอันสั้น หรือขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การปักชำเหง้า ตอนกิ่ง และเลี้ยงเนื้อเยื่อจากส่วนตายอดและแขนง

การปลูก

  1. การคัดเลือกพื้นที่ : พะยอมชอบขึ้นในภูมิอากาศที่ร้อนและมีความชุ่มชื้นค่อนข้างมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 12.5-45 องศาเซลเซียส ดินที่เหมาะสมได้แก่ ดินที่สามารถเก็บความชื้นไว้ได้นาน เช่น ดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย และปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย ประมาณ 1500-3000 มม./ปี หรือมากกว่านี้
  2. ระยะปลูกที่ใช้กันคือ ระยะ 3×3 เมตร ในระยะแรก ๆ ที่พะยอมยังเป็นต้นอ่อน ต้องอยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้อื่น เช่น เต็ง รัง ฯลฯ การแย่งแสงสว่างจะไม่มีผลต่อพะยอมมากนัก เหมาะสมกับการปลูกร่วมกับพืชตระกูลถั่ว ซึ่งจะช่วยตรึงไนโตรเจน ช่วยให้ไม้พะยอมเจริญเติบโตดีขึ้น

สรรพคุณของพะยอม

  1. ดอกใช้ทำเป็นยาหอมไว้แก้ลม
  2. เปลือกต้นใช้กินแทนหมาก ช่วยแก้ลำไส้อักเสบได้
  3. เปลือกต้นมีสีสาร Tannin มาก ซึ่งสามารถใช้เป็นยาฝาดสมานแผลในลำไส้ได้
  4. พยอม สรรพคุณของดอกช่วยบำรุงหัวใจ
  5. สรรพคุณสมุนไพรพยอม ดอกใช้ผสมเป็นยาแก้ไข้

ต้นพญาสัตบรรณต้นพญาสัตบรรณ

พญาสัตบรรณ ชื่ออื่น : ตีนเป็ด หัสบัน สัตบรรน จะบัน บะซาชื่อสามัญ : White Cheesewood                 มีถิ่นดั้งเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพบได้ทุกภาคในประเทศไทย ขึ้นกระจายอยู่ห่าง ๆ ในป่าดงดิบชื้นทางภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ และริมลำห้วยในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มออกดอกตั้งแต่ต้นฤดูหนาว คนส่วนใหญ่เรียกว่า ต้นตีนเป็ด

กฤษณากฤษณา

กฤษณา ไม้กฤษณา  ต้นไม้หอม ไม้กฤษณาตอนที่ยังไม่เกิดบาดแผลจะมีเนื้อไม้สีขาว แต่เมื่อเกิดบาดแผลแล้ว ก็จะมีน้ำมันสีดำเกิดขึ้น และขยายวงกว้างออกไป เมื่อทิ้งไว้หลายปี จนเป็นสีดำสนิท หรือสีน้ำตาล จะกลายเป็นไม้กฤษณาเกรดดี ราคาสูงราวๆ หลายหมื่นบาทเลยทีเดียว ประวัติความเป็นมา ไม้หอมกฤษณา เป็นไม้หอมที่มีคุณค่ามาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นหนึ่งในของหอมธรรมชาติ 4 อย่าง เรียกว่า จตุชาติสุคนธ์ ซึงใช้เผาและประพรมในพิธีกรรมต่างๆ เป็นเครื่องประทินผิว และใช้เข้าเครื่องยาหอมมาแต่อดีต พระเจ้ากรุงสยาม คือ พระนารายณ์มหาราชได้โปรดให้ผูกขาดการค้าไม้กฤษณาให้ซื้อขายจากหลวง ทำรายได้แก่ประเทศชาติมาหลายยุคหลายสมัย ต่อมาจึงถูกยกเลิกในสมัยรัชกาลที่ 4

5 ต้นไม้มงคล ฟอกอากาศในบ้าน5 ต้นไม้มงคล ฟอกอากาศในบ้าน

                    คนไทย มีความเชื่อเรื่อง ไม้มงคล มาเป็นเวลาช้านาน เพราะเชื่อว่า ถ้าปลูกภายในบ้าน จะช่วยเสริมดวง เป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย ให้มีความร่มเย็นเป็นสุข และมีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งในปัจจุบัน เราต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อม ที่เต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็นก๊าซจากการเผาไหม้ควันท่อไอเสีย รวมไปถึง ฝุ่น PM 2.5 หลายคน จึงได้หันมาสนใจธรรมชาติบำบัด