ต้นพะยอม

พะยอม ( Shorea, White meranti )

ลักษณะของต้นพะยอม

ต้นพะยอม (ต้นพยอม)
มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและเอเชีย เช่น ประเทศพม่า ลาว ศรีลังกา และฟิลิปปินส์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ มีความสูงประมาณ 15-20 เมตร เปลือกต้นมีสีน้ำตาลหรือสีเทาเข้ม ผิวเปลือกแตกเป็นร่องตามยาวและเป็นสะเก็ดหนา ส่วนเนื้อไม้ มีสีเหลืองถึงสีน้ำตาล
ลักษณะของต้นเป็นทรงพุ่มกลมสวยงามมาก แตกกิ่งก้านสาขาจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพันธุ์ไม้ชนิดนี้กำลังเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ จะพบเห็นได้ตามป่าเบญจพรรณแล้งและชื้น หรือป่าดิบแล้งทั่วไป

ใบพะยอม
ลักษณะของใบเป็นรูปมนรี ผิวใบเกลี้ยงเป็นมัน โคนใบสอบมน มีปลายใบแหลม ขอบเรียบเป็นคลื่น หลังใบจะมองเห็นเส้นใบได้ชัดเจน ยาวประมาณ 12-18 เซนติเมตร และกว้างประมาณ 6-8 เซนติเมตร

ดอกพะยอม (ดอกพยอม)
ออกดอกเป็นช่อใหญ่ ดอกมีสีเหลืองอ่อนและมีกลิ่นหอม กลีบดอกเรียบโค้งเล็กน้อย ดอกมีกลีบ 3 กลีบ โคนกลีบดอกติดกับก้านดอก มีลักษณะกลม และดอกจะออกพร้อมกันเกือบทั้งต้น ในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์

ผลพะยอม
ผลแห้ง มีปีกแบบ Samara ลักษณะเป็นทรงไข่และกระสวย ซ่อนตัวอยู่ในกระพุ้ง ในผลมีเมล็ดหนึ่งเมล็ด จะออกผลในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม

ความเชื่อและความเป็นมงคล

                 คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดที่ปลูกต้นพะยอมไว้ประจำบ้าน จะช่วยให้คนในบ้าน มีนิสัยที่อ่อนน้อม มาจากคำว่า พะยอม มีความหมายว่า การยินยอม ตกลง ผ่อนผัน หรือประนีประนอมนั่นเอง และยังเชื่อกันอีกว่า จะช่วยทำให้ไม่ขัดสนในเรื่องต่าง ๆ และรวมไปถึงเรื่องเงินทอง เพราะจะทำให้ผู้คนต่างให้ความเห็นใจนั่นเอง ซึ่งการปลูกเพื่อเสริมสิริมงคล ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและควรปลูกในวันเสาร์

การขยายพันธุ์

การขยายพันธุ์โดยการผลิตกล้าจากเมล็ด เนื่องจากสามารถผลิตกล้าได้เป็นจำนวนมากในเวลาอันสั้น หรือขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การปักชำเหง้า ตอนกิ่ง และเลี้ยงเนื้อเยื่อจากส่วนตายอดและแขนง

การปลูก

  1. การคัดเลือกพื้นที่ : พะยอมชอบขึ้นในภูมิอากาศที่ร้อนและมีความชุ่มชื้นค่อนข้างมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 12.5-45 องศาเซลเซียส ดินที่เหมาะสมได้แก่ ดินที่สามารถเก็บความชื้นไว้ได้นาน เช่น ดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย และปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย ประมาณ 1500-3000 มม./ปี หรือมากกว่านี้
  2. ระยะปลูกที่ใช้กันคือ ระยะ 3×3 เมตร ในระยะแรก ๆ ที่พะยอมยังเป็นต้นอ่อน ต้องอยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้อื่น เช่น เต็ง รัง ฯลฯ การแย่งแสงสว่างจะไม่มีผลต่อพะยอมมากนัก เหมาะสมกับการปลูกร่วมกับพืชตระกูลถั่ว ซึ่งจะช่วยตรึงไนโตรเจน ช่วยให้ไม้พะยอมเจริญเติบโตดีขึ้น

สรรพคุณของพะยอม

  1. ดอกใช้ทำเป็นยาหอมไว้แก้ลม
  2. เปลือกต้นใช้กินแทนหมาก ช่วยแก้ลำไส้อักเสบได้
  3. เปลือกต้นมีสีสาร Tannin มาก ซึ่งสามารถใช้เป็นยาฝาดสมานแผลในลำไส้ได้
  4. พยอม สรรพคุณของดอกช่วยบำรุงหัวใจ
  5. สรรพคุณสมุนไพรพยอม ดอกใช้ผสมเป็นยาแก้ไข้

พลูด่างราชินีหินอ่อนพลูด่างราชินีหินอ่อน

พลูด่างราชินีหินอ่อนชื่อสามัญ : Marble Queen , Devil’s ivy , Taro vineชื่อวิทยาศาสตร์ : Epipremnum aureumชื่ออื่น : พลูช้าง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พลูด่าง พลูฝรั่งวงศ์ : ARACEAE                     

คัตเตอร์ (Cutter Flower)คัตเตอร์ (Cutter Flower)

คัตเตอร์ (Cutter Flower)ชื่ออื่น : สร้อยทองชื่อสามัญ : Asterชื่อวิทยาศาสตร์ : Solidago Canadensis                    “คัตเตอร์” หรือแอสเตอร์ เป็นพืชไม้ดอก อายุหลายปี มีถิ่นกำเนิดตามเทือกเขาในยุโรป (เช่น เทือกเขาแอลป์) รวมทั้งพบในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ซึ่งพบมากกว่า 65

บานไม่รู้โรยบานไม่รู้โรย

บานไม่รู้โรยชื่อสามัญ : Everlasting, Globe Amaranthมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลาง แถบประเทศปานามา และประเทศกัวเตมาลา บ้างก็ว่ามีถิ่นกำเนิดในเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกา ปัจจุบันกลายเป็นพืชประจำถิ่นทั่วโลก ความเชื่อและความเป็นมงคลบานไม่รู้โรย ถือเป็นไม้ดอกที่ชื่อเป็นมงคลนาม จะช่วยเสริม “ด้านความรักของผู้อยู่อาศัยและคู่รักให้ผูกพันมั่นคงต่อกัน” เราจะพบในพานไหว้ครูเป็นส่วนใหฐ่ การนำดอกไม้ชนิดนี้มาประดับตกแต่ง มีความหมายว่า ศิษย์จะให้ความเคารพ และเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนไม่มีเสื่อมคลาย เปรียบเสมือนดอก บานไม่รู้โรย ลักษณะของบานไม่รู้โรย ต้นบานไม่รู้โรยจัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก มีอายุประมาณ 1 ปี