ต้นสั่งทำ / ต้นหูหนู / ต้นล่ำซำ

ต้นสั่งทำ / ต้นหูหนู / ต้นล่ำซำ

ชื่อสามัญ : Black Ebony
                  ต้นสั่งทำ หรือต้นหูหนู ปกติพ[ในป่า ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล ได้สูงถึง 1,000 เมตร สามารถพบได้ทั่วๆ ไปตั้งแต่อินเดีย แผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ Malesia ไปจนถึงนิวกินี ซึ่งเป็นต้นไม้ในตระกูลเดียวกับมะเกลือ เป็นไม้เนื้อแข็ง สีดำ แต่เป็นคนละชนิดกับ Black African Ebony

ลักษณะเด่น

                  เป็นทรงพุ่มสามเหลี่ยมหนาแน่น ต้นไม้มีความแข็งแรงและทนทานมาก ในต่างประเทศ นิยมมากในการนำมาปลูกตามริมถนน เป็นแถวยาวตลอดทั้งสาย เพื่อเอาร่มเงา และสร้างบรรยากาศให้ดูสวยงามและเป็นธรรมชาติ

ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ต้นสั่งทำ” และช่วงหลัง เรียกกันว่า “ต้นล่ำซำ” มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศ เป็นไม้เนื้อแข็ง มีลักษณะเด่นคือ เป็นทรงพุ่มสามเหลี่ยมหนาแน่นเป็นต้นไม้ที่มีความแข็งและทนทานมาก สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อจาก “ต้นหูหนู” เนื่องจากว่า โครงสร้างของลำต้นมีความสวยงาม กิ่งและใบเปรียบเสมือนประดิษฐ์มาจากมือคน จึงมีการเรียกขานกันว่า “ต้นสั่งทำ” และต่อมา ด้วยความที่เป็นต้นที่มีโครงต้นกิ่งใบสวยงาม จึงทำให้ราคาของต้นสั่งทำเริ่มสูงขึ้น โดยต้นสวยๆ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น 6 นิ้ว สูงประมาณ 6 เมตร

ความเชื่อและความเป็นมงคล

                     มีความเชื่อกันว่า บุคคลที่มีต้นสั่งทำขนาดใหญ่อยู่ในครอบครองน่าจะเป็นบุคคลที่มีฐานะดี จึงเกิดการเรียกขานต้นนี้ว่า “ต้นล่ำซำ” อีกทั้งในระยะหลัง มีซินแสชื่อดังหลายๆ ท่าน แนะนำให้มีต้นนี้อยู่ในบ้านหรือที่ทำงาน เพราะมีความเชื่อว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภและความร่ำรวยแก่ผู้ที่มีไว้ในครอบครอง

ต้นล่ำซำที่ปลูกโดยเมล็ด จะมีรากแก้วและรากฝอย ที่แข็งแรงกว่าต้นล่ำซำ ที่ปลูกโดยการเพาะชำ ซึ่งต้นที่ปลูกโดยการเพาะชำ จะไม่มีรากแก้วจะมีเฉพาะแต่รากฝอย และการปลูกต้นล่ำซำลงดินโดยตรง ไม่ว่าต้นนั้นจะปลูกจากเมล็ดหรือจากการชำก็ตาม หากในเวลาต่อมามีการขุดล้อมเพื่อเคลื่อนย้ายต้น ส่วนใหญ่จะพบว่า ต้นจะไม่งาม กิ่งไม่งอก ใบร่วง

                      เนื่องจากต้นที่ล้อมนั้นในระหว่างที่ล้อมถูกกระทบกระเทือนรากแก้วหรือรากฝอย ประกอบกับเวลาล้อมส่วนใหญ่ ผู้ล้อมไม่ได้ใส่ใจ หรือมีความรอบคอบพอ ที่จะเก็บและรักษารากแก้ว และรากฝอยไว้ให้มากที่สุดเมื่อรากแก้วรากฝอย ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการเจริญเติบโตของต้น ได้รับการกระทบกระเทือน ต้นจึงไม่สามารถเติบโตได้ได้อย่างมั่นคงแข็งแรงและสวยงาม

                   หากเรานำต้นล่ำซำเล็กๆ ไปปลูกลงดินตั้งแต่ต้น โดยไม่มีการขุดล้อมและเคลื่อนย้าย ต้นจะมีความแข็งแรงของราก มีความสวยงามของ กิ่ง ก้านและใบ เนื่องจากรากไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนใดๆ ดังนั้น การเจริญเติบโตของต้นที่ปลูกลงดินตั้งแต่เล็ก จะมีแนวโน้มที่ดีกว่าต้นที่เติบโตแล้วถูกขุดล้อมาจากที่อื่น

ด้วยสาเหตุนี้ เราจึงนำเมล็ดต้นล่ำซำมาปลูกตั้งแต่เริ่มแรก โดยปลูกลงในกระถางก่อน พร้อมกับดัดลำต้นให้ตรงตั้งแต่ต้นยังเล็กๆ เมื่อต้นโตขึ้น เราสามารถทำการเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ได้โดยยังรักษารากแก้วและรากฝอยไว้ทั้งหมด เมื่อทำเช่นนี้ รากแก้วและรากฝอยจะมีความแข็งแรง

นอกจากนี้ คนปลูกสามารถกำหนดเองได้ว่าต้องการให้ต้นเติบโตเท่าใด หากต้องการต้นที่สูงใหญ่ สามารถเตรียมพื้นที่แล้วนำไปลงดินเองได้เลย โดยที่ยังรักษารากแก้วและรากฝอยไว้ทั้งหมด การทำเช่นนี้ ต้นล่ำซำจะมีลำต้นที่ตรงสวยงามและเติบโตอย่างมีคุณภาพ

การดูแลต้นหูหนู หรือต้นสั่งทำ

1. ปลูกได้ในดินเกือบทุกชนิด ยกเว้นดินที่มีน้ำท่วมขัง
2. ทนแล้ง ไม่ค่อยมีโรคภัยรบกวนหรือพวกแมลง หนอนลง เหมือนต้นหูกระจง
3. ชอบแดดจัด
4. ไม่ต้องรดน้ำบ่อย เพียงสัปดาห์หนึ่งรดน้ำ 1 – 2 ครั้ง (สังเกตจากดิน หากดินแห้งแล้วจึงรด)

ต้นกล้วย ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้านต้นกล้วย ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้าน

ต้นกล้วยชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) : banana                    กล้วย เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีถิ่นกำเนิดอยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการยอมรับกันเป็นส่วนใหญ่ว่า ดินแดนแถบอินโด – มาเลเซีย และได้แพร่เข้าไปในเขตอบอุ่นของเอเชีย อเมริกา แอฟริกาและออสเตรเลีย โดยเฉพาะเอเชีย กล้วยเป็นผลไม้ที่ปลูกกันมาก บริโภคกันมากเป็นอันดับแรกของทุกประเทศ ความเชื่อและความเป็นมงคล      

กฤษณากฤษณา

กฤษณา ไม้กฤษณา  ต้นไม้หอม ไม้กฤษณาตอนที่ยังไม่เกิดบาดแผลจะมีเนื้อไม้สีขาว แต่เมื่อเกิดบาดแผลแล้ว ก็จะมีน้ำมันสีดำเกิดขึ้น และขยายวงกว้างออกไป เมื่อทิ้งไว้หลายปี จนเป็นสีดำสนิท หรือสีน้ำตาล จะกลายเป็นไม้กฤษณาเกรดดี ราคาสูงราวๆ หลายหมื่นบาทเลยทีเดียว ประวัติความเป็นมา ไม้หอมกฤษณา เป็นไม้หอมที่มีคุณค่ามาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นหนึ่งในของหอมธรรมชาติ 4 อย่าง เรียกว่า จตุชาติสุคนธ์ ซึงใช้เผาและประพรมในพิธีกรรมต่างๆ เป็นเครื่องประทินผิว และใช้เข้าเครื่องยาหอมมาแต่อดีต พระเจ้ากรุงสยาม คือ พระนารายณ์มหาราชได้โปรดให้ผูกขาดการค้าไม้กฤษณาให้ซื้อขายจากหลวง ทำรายได้แก่ประเทศชาติมาหลายยุคหลายสมัย ต่อมาจึงถูกยกเลิกในสมัยรัชกาลที่ 4

ไม้มงคล 9 ชนิด ที่ควรปลูกไว้ติดบ้านไม้มงคล 9 ชนิด ที่ควรปลูกไว้ติดบ้าน

                ไม้มงคล เป็นสิ่งที่คู่กับคนไทยมาช้านาน และเมื่อกลับเข้าสู่ช่วงที่ต้องอยู่บ้านกันอีกครั้ง กิจกรรมหลักๆ ก็คงจะหนีไม่พ้น การปลูกต้นไม้ เพื่อประดับบ้านให้ร่มรื่นมากขึ้น และนอกจากพันธุ์ไม้สวยงามแล้ว ยังมีไม้มงคล ที่คนนิยมปลูกเสริมความเป็นสิริมงคลกันอีกด้วย                  ต้นไม้ทั้งช่วยฟอกอากาศให้สดชื่น และยังเพิ่มสีสันให้กับบ้านของเราด้วย นอกจากนี้คุณประโยชน์จากเหล่า ‘ไม้มงคล