ต้นสั่งทำ / ต้นหูหนู / ต้นล่ำซำ

ต้นสั่งทำ / ต้นหูหนู / ต้นล่ำซำ

ชื่อสามัญ : Black Ebony
                  ต้นสั่งทำ หรือต้นหูหนู ปกติพ[ในป่า ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล ได้สูงถึง 1,000 เมตร สามารถพบได้ทั่วๆ ไปตั้งแต่อินเดีย แผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ Malesia ไปจนถึงนิวกินี ซึ่งเป็นต้นไม้ในตระกูลเดียวกับมะเกลือ เป็นไม้เนื้อแข็ง สีดำ แต่เป็นคนละชนิดกับ Black African Ebony

ลักษณะเด่น

                  เป็นทรงพุ่มสามเหลี่ยมหนาแน่น ต้นไม้มีความแข็งแรงและทนทานมาก ในต่างประเทศ นิยมมากในการนำมาปลูกตามริมถนน เป็นแถวยาวตลอดทั้งสาย เพื่อเอาร่มเงา และสร้างบรรยากาศให้ดูสวยงามและเป็นธรรมชาติ

ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ต้นสั่งทำ” และช่วงหลัง เรียกกันว่า “ต้นล่ำซำ” มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศ เป็นไม้เนื้อแข็ง มีลักษณะเด่นคือ เป็นทรงพุ่มสามเหลี่ยมหนาแน่นเป็นต้นไม้ที่มีความแข็งและทนทานมาก สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อจาก “ต้นหูหนู” เนื่องจากว่า โครงสร้างของลำต้นมีความสวยงาม กิ่งและใบเปรียบเสมือนประดิษฐ์มาจากมือคน จึงมีการเรียกขานกันว่า “ต้นสั่งทำ” และต่อมา ด้วยความที่เป็นต้นที่มีโครงต้นกิ่งใบสวยงาม จึงทำให้ราคาของต้นสั่งทำเริ่มสูงขึ้น โดยต้นสวยๆ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น 6 นิ้ว สูงประมาณ 6 เมตร

ความเชื่อและความเป็นมงคล

                     มีความเชื่อกันว่า บุคคลที่มีต้นสั่งทำขนาดใหญ่อยู่ในครอบครองน่าจะเป็นบุคคลที่มีฐานะดี จึงเกิดการเรียกขานต้นนี้ว่า “ต้นล่ำซำ” อีกทั้งในระยะหลัง มีซินแสชื่อดังหลายๆ ท่าน แนะนำให้มีต้นนี้อยู่ในบ้านหรือที่ทำงาน เพราะมีความเชื่อว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภและความร่ำรวยแก่ผู้ที่มีไว้ในครอบครอง

ต้นล่ำซำที่ปลูกโดยเมล็ด จะมีรากแก้วและรากฝอย ที่แข็งแรงกว่าต้นล่ำซำ ที่ปลูกโดยการเพาะชำ ซึ่งต้นที่ปลูกโดยการเพาะชำ จะไม่มีรากแก้วจะมีเฉพาะแต่รากฝอย และการปลูกต้นล่ำซำลงดินโดยตรง ไม่ว่าต้นนั้นจะปลูกจากเมล็ดหรือจากการชำก็ตาม หากในเวลาต่อมามีการขุดล้อมเพื่อเคลื่อนย้ายต้น ส่วนใหญ่จะพบว่า ต้นจะไม่งาม กิ่งไม่งอก ใบร่วง

                      เนื่องจากต้นที่ล้อมนั้นในระหว่างที่ล้อมถูกกระทบกระเทือนรากแก้วหรือรากฝอย ประกอบกับเวลาล้อมส่วนใหญ่ ผู้ล้อมไม่ได้ใส่ใจ หรือมีความรอบคอบพอ ที่จะเก็บและรักษารากแก้ว และรากฝอยไว้ให้มากที่สุดเมื่อรากแก้วรากฝอย ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการเจริญเติบโตของต้น ได้รับการกระทบกระเทือน ต้นจึงไม่สามารถเติบโตได้ได้อย่างมั่นคงแข็งแรงและสวยงาม

                   หากเรานำต้นล่ำซำเล็กๆ ไปปลูกลงดินตั้งแต่ต้น โดยไม่มีการขุดล้อมและเคลื่อนย้าย ต้นจะมีความแข็งแรงของราก มีความสวยงามของ กิ่ง ก้านและใบ เนื่องจากรากไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนใดๆ ดังนั้น การเจริญเติบโตของต้นที่ปลูกลงดินตั้งแต่เล็ก จะมีแนวโน้มที่ดีกว่าต้นที่เติบโตแล้วถูกขุดล้อมาจากที่อื่น

ด้วยสาเหตุนี้ เราจึงนำเมล็ดต้นล่ำซำมาปลูกตั้งแต่เริ่มแรก โดยปลูกลงในกระถางก่อน พร้อมกับดัดลำต้นให้ตรงตั้งแต่ต้นยังเล็กๆ เมื่อต้นโตขึ้น เราสามารถทำการเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ได้โดยยังรักษารากแก้วและรากฝอยไว้ทั้งหมด เมื่อทำเช่นนี้ รากแก้วและรากฝอยจะมีความแข็งแรง

นอกจากนี้ คนปลูกสามารถกำหนดเองได้ว่าต้องการให้ต้นเติบโตเท่าใด หากต้องการต้นที่สูงใหญ่ สามารถเตรียมพื้นที่แล้วนำไปลงดินเองได้เลย โดยที่ยังรักษารากแก้วและรากฝอยไว้ทั้งหมด การทำเช่นนี้ ต้นล่ำซำจะมีลำต้นที่ตรงสวยงามและเติบโตอย่างมีคุณภาพ

การดูแลต้นหูหนู หรือต้นสั่งทำ

1. ปลูกได้ในดินเกือบทุกชนิด ยกเว้นดินที่มีน้ำท่วมขัง
2. ทนแล้ง ไม่ค่อยมีโรคภัยรบกวนหรือพวกแมลง หนอนลง เหมือนต้นหูกระจง
3. ชอบแดดจัด
4. ไม่ต้องรดน้ำบ่อย เพียงสัปดาห์หนึ่งรดน้ำ 1 – 2 ครั้ง (สังเกตจากดิน หากดินแห้งแล้วจึงรด)

ต้นพะยอมต้นพะยอม

พะยอม ( Shorea, White meranti ) ลักษณะของต้นพะยอม ต้นพะยอม (ต้นพยอม) มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและเอเชีย เช่น ประเทศพม่า ลาว ศรีลังกา และฟิลิปปินส์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ มีความสูงประมาณ 15-20 เมตร เปลือกต้นมีสีน้ำตาลหรือสีเทาเข้ม ผิวเปลือกแตกเป็นร่องตามยาวและเป็นสะเก็ดหนา ส่วนเนื้อไม้ มีสีเหลืองถึงสีน้ำตาล ลักษณะของต้นเป็นทรงพุ่มกลมสวยงามมาก แตกกิ่งก้านสาขาจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพันธุ์ไม้ชนิดนี้กำลังเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ จะพบเห็นได้ตามป่าเบญจพรรณแล้งและชื้น หรือป่าดิบแล้งทั่วไป ใบพะยอม

ชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์

ชัยพฤกษ์ชื่อสามัญ Javanese Cassia, Rainbow Shower, Pink and white shower, Common pink cassiaมีถิ่นกำเนิดในอินโดนีเซีย และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบขึ้นตามป่าทุ่ง ป่าโปร่ง และปลูกเลี้ยงอยู่ทั่วไป ความเชื่อและความเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นชัยพฤกษ์ไว้ประจำบ้าน จะช่วยให้เกิดความประสบผลสำเร็จในชีวิต เนื่องจากต้นชัยพฤกษ์ เป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความชัยชนะ และความอิสระแห่งผล นอกจากนี้ยังเชื่ออีกว่า เป็นต้นไม้ของเทพเจ้า เป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ไม้ทิพย์มีคุณวิเศษ ตามตำนานพระพุทธเจ้าในสมัยโบราณ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นชัยพฤกษ์ไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และผู้ที่ปลูกควรปลูกในวันเสาร์

ไทรใบสัก (Fiddle-leaf fig)ไทรใบสัก (Fiddle-leaf fig)

ไทรใบสักชื่อสามัญ: Fiddle-leaf figมีถิ่นกำเนิดทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา ไทรใบสัก จึงเป็นพืชเขตร้อน ซึ่งปลูกได้ดีในที่ที่อากาศอบอุ่นหรือร้อนชื้น จุดเด่นของต้นไม้ประเภทนี้ คือ ฟอร์มใบหยักพลิ้ว ใบขนาดใหญ่ ใบขนาด ใหญ่สวยงาม ส่วนใหญ่จะนิยมนำมาปลูกประดับภายในห้อง ความเชื่อและความเป็นมงคลนิยมปลูกเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล เมตตามหานิยม เสริมฮวงจุ้ย และช่วยให้ค้าขายดี อีกทั้งยังมีคุณสมบัติช่วยดูดสารพิษ และฟอกอากาศให้สะอาดสดชื่น ลักษณะทั่วไปของ ไทรใบสัก ลำต้นเปลือกมีสีน้ำตาลปนเท่า สามารถสูงได้ถึง 12 เมตร ใบใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีกว้าง ถึงกลม โคนใบรูปหัวใจ