ต้นสารภี

ต้นสารภี
ชื่อสามัญ : Negkassar
                สารภี จัดเป็นไม้ประจำถิ่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีถิ่นกำเนิดในแถบต่างๆ ดังนี้ เช่น พม่า ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ซึ่งในประเทศไทย จะพบได้ทั่วไปทุกภูมิภาค แต่ส่วนมาก จะขึ้นตามป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบทางภาคเหนือ ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้

ความเชื่อและความเป็นมงคล

                คนไทยโบราณเชื่อว่า หากบ้านใด ปลูกต้นสารภีไว้ภายในบ้าน จะส่งผลให้มีอายุยืนยาวเหมือนเช่นต้นสารภี และเพื่อความเป็นสิริมงคล ผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์ และควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ช่วยป้องกันเสนียดจัญไร และพ้าให้เป็นสิริมงคลแก่ตน ผู้ปลูกควรเป็นสุภาพสตรี เนื่องจากมีชื่อที่เหมาะกับสตรี

ลักษณะของต้นสารภี

ต้นสารภี
            เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ มีความสูงประมาณ 10 – 15 เมตร เป็นทรงพุ่มทึบ แตกกิ่งก้านแผ่กว้้าง เปลือกลำต้น เป็นสีเทาอมน้ำตาลถึงดำ แตกล่อนเป็นสะเก็ดทั่วลำต้น เปลือกในเป็นสีแดงน้ำตาล มียางสีครีม หรือสีเหลืองอ่อนเล็กน้อย เนื้อไม้ มีสีน้ำตาลปนแดง มีเนื้อละเอียด เสี้ยนตรง แข็ง และทนทาน

ใบสารภี
             เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับตั้งฉาก ใบลักษณะรูปไข่กลับ หรือเป็นรูปรีแกมขอบขนาน มีปลายมน ใบกว้าง มีติ่งสั้น หรือหยักเว้าตื้นๆ โคนใบสอบเรียว แผ่นใบหนาเกลี้ยง สีเขียวเข้มเป็นมัน ท้องใบจะสีอ่อนกว่า

ดอกสารภี
              ออกดอกเดี่ยวหรือออกเป็นช่อกระจุกตามกิ่ง มีดอกย่อยสีขาว กลิ่นหอม ดอกมี 4 กลีบ กลีบเลี้ยง 2 กลีบ มีเกสรตัวผู้สีเหลืองเป็นจำนวนมาก รังไข่ 2 ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อน 2 ปลาย หลอดรังไข่แยกเป็น 3 แฉก

ผลสารภี
             ผลมีลักษณะเป็นรูปกระสวยหรือกลมรี ผิวผลเรียบ ผลอ่อนสีเขียว เมื่อสุกจะเป็นสีเหลืองอมส้ม เนื้อผลนิ่ม ผลเมื่อแก่จะแตกออกได้ เมล็ดเดี่ยว

สรรพคุณของสารภี

1. ดอกมีรสหอมเย็น ส่วนผลมีรสหวาน ช่วยบำรุงหัวใจ
2. ดอกใช้เป็นยาชูกำลัง บำรุงกำลัง
3. เกสรมีรสหอมเย็น ใช้เป็นยาแก้ไข้
4. ยางไม้ของต้นสารภี นำมาใช้แก้อาการแพ้คันจากพิษของต้นหมามุ่ย หรือจากน้ำลายของหอยบางชนิด
5. ใบช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อ

ประโยชน์ของสารภี

1. ผลสารภีมีรสหวาน ใช้รับประทานเป็นผลไม้ และยังเป็นอาหารของนกได้อีกด้วย
2. ดอกตูมของสารภีใช้สกัดทำสีย้อมผ้าได้ โดยจะให้สีแดง
3. ดอกแห้งใช้ทำเป็นน้ำหอม โดยเพิ่มดอกคำฝอย ส้มป่อยเผา เป็นส่วนผสมด้วย

ต้นกล้วย ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้านต้นกล้วย ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้าน

ต้นกล้วยชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) : banana                    กล้วย เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีถิ่นกำเนิดอยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการยอมรับกันเป็นส่วนใหญ่ว่า ดินแดนแถบอินโด – มาเลเซีย และได้แพร่เข้าไปในเขตอบอุ่นของเอเชีย อเมริกา แอฟริกาและออสเตรเลีย โดยเฉพาะเอเชีย กล้วยเป็นผลไม้ที่ปลูกกันมาก บริโภคกันมากเป็นอันดับแรกของทุกประเทศ ความเชื่อและความเป็นมงคล      

โป๊ยเซียนโป๊ยเซียน

โป๊ยเซียน                นักพฤกษศาสตร์ยืนยันว่า โป๊ยเซียน มีแหล่งกำเนิดดั้งเดิมอยู่ที่เกาะมาดากัสการ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่นิยม ปลูกในประเทศจีนมาหลายพันปีจนปัจจุบัน เหตุที่ชาวจีนนับถือต้นโป๊ยเซียน เนื่องจาก คำว่า “โป๊ยเซียน” ที่ชาวจีนนำมาตั้งเป็นชื่อต้นไม้ชนิดนี้ คือชื่อของผู้วิเศษที่มีชื่อเสียงทั้งแปดของชาวจีน ซึ่งความหมายถึงเทพเจ้าหรือผู้วิเศษ 8 องค์ที่คอยคุ้มครองโลกมนุษย์ ซึ่งเทพเจ้าทั้ง 8 องค์นี้จะอยู่ด้วยกันเสมอ จะขาดองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้ เพราะเป็นเทพที่มีหน้าที่คุ้มครองและช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก เทพเจ้าทั้ง 8 องค์ได้แก่

กัลปพฤกษ์กัลปพฤกษ์

 “กัลปพฤกษ์”ชื่อสามัญ : Wishing Tree , Pink Shower                กัลปพฤกษ์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง และจัดเป็นไม้ดอกประดับชนิดหนึ่ง เพราะดอกกัลปพฤกษ์ ออกดอกเป็นช่อสั้นๆ แต่จำนวนช่อดอกมาก ด้วยสีชมพูสลับกับสีขาวที่สวยงาม จนได้สมญานามว่า ดอกซากุระเมืองไทย ความเชื่อและความเป็นมงคล