ต้นหมากผู้หมากเมีย

ต้นหมากผู้หมากเมีย
ชื่อสามัญ : Cordyline , Ti plant , Dracaena Palm
                    หมากผู้หมากเมียมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด เพราะมีการผสมพันธุ์จนทำให้ได้สายพันธุ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และยากที่จะทราบว่า ต้นใดเป็นต้นพ่อต้นแม่ ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์ลูกผสมของ C.terminalis อย่างเช่น พันธุ์เพชรชมพู เพชรสายรุ้ง เพชรพนมรุ้ง รัศมีเพชร รุ้งเพชร ชมพูศรี ชมพูพาน สไบทอง เป็นต้น

ความเชื่อและความเป็นมงคล

                      คนไทยโบราณเชื่อว่า หากบ้านใดปลูกต้นหมากผู้หมากเมีย ไว้เป็นไม้ประจำบ้านจะทำให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข เพราะต้นหมากผู้หมากเมียนั้น เป็นของคู่กันเหมือนคู่สุขคู่สม คู่บ้านคู่เมืองของคนไทย นอกจากนี้ยังใช้ใบเพื่อนำไปใช้ประกอบในงานพิธีมงคลสำคัญอีกหลายงาน เช่น งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น

ลักษณะของหมากผู้หมากเมีย

ลำต้น
เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง ซึ่งมีความสูงประมาณ 1 – 3 เมตร กิ่งน้อย จัดเป็นพรรณไม้กลางแจ้ง

ใบ
ใบออกเป็นวงสลับกัน บริเวณส่วนยอดของลำต้น ใบเป็นรูปยาวรี ปลายใบแหลม และมีขนาดกว้าง 2 – 4 นิ้ว ความยาวประมาณ 12 – 20 เซนติเมตร ใบเป็นสีแดงเข้ม หรือสีแดงม่วง ลักษณะและสีของใบ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่ปลูก ในบางสายพันธุ์จะมีใบรูปหอกปลายแหลม บางสายพันธุ์เป็นรูปใบพาย หรือมีความเรียวแหลมแคบ เป็นรูปเข็ม หรือใบเรียวยาวแตกกิ่ง หรือใบที่เหมือนใบอ้อย เป็นต้น

ดอก
ดอกออกดอกเป็นช่อ ยาวประมาณ 12 นิ้ว จะออกบริเวณยอดลำต้น ช่อดอกยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ลักษณะของดอกย่อย มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 6 กลีบ กลีบดอกเป็นรูปทรงกระบอก ดอกมีสีม่วงแดง หรือชมพู สลับด้วยสีเหลืองอ่อน

ผล
ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มิลลิเมตร มีลักษณะฉ่ำน้ำ แลพภายในผลมีเมล็ดประมาณ 1 – 3 เมล็ด

สรรพคุณหมากผู้หมากเมีย

1. ราก ช่วยในการฟอกเลือด โดยการใช้รากสด 30 – 60 กรัม หรือ รากแห้งใช้เพียง 15 – 20 กรัม ต้มกับน้ำรับประทาน
2. ใบ เป็นยาแก้ไข้หวัด ไข้หวัดน้อย ไข้หวัดใหญ่ ไข้กำเดา ไข้พิษ ไข้กาฬ แก้ตัวร้อน และแก้ร้อนในกระหายน้ำ
3. ใบสด ช่วยแก้โลหิตกำเดา ใช้ใบสดประมาณ 30 – 60 กรัม หรือ ใบแห้งใช้ 15 -20 กรัม นำมาต้มกับน้ำกิน
4. ดอก ใช้เป็นยาแก้วัณโรค ใช้ดอกแห้ง 15 – 30 ใบ นำมาต้มกับน้ำกิน
5. ใบและดอกสด นำมาตำให้เลียอด ใช้เป็นยาพอกห้ามเลือด

ข้อห้ามในการใช้สมุนไพรหมากผู้หมากเมีย

– สตรีมีครรภ์ ห้ามรับประทานสมุนไพรชนิดนี้
– ยาชนิดนี้มีพิษ ห้ามใช้ในปริมาณที่มากเกินไป

ว่านเสน่ห์จันทร์แดงว่านเสน่ห์จันทร์แดง

ว่านเสน่ห์จันทร์แดงชื่อสามัญ : King of Hearts                   เสน่ห์จันทร์แดง เป็นพืชท้องถิ่นในเขตร้อนชื้นของเอเซีย และอเมริกา มีการทดลองนำต้นเสน่ห์จันทร์แดง มาทดสอบด้วยชุดทดลองในห้องที่มีสารเบนซีน หรือสารก่อมะเร็ง ผลปรากฏว่า เสน่ห์จันทร์แดงสามารถลดปริมาณเบนซีน ให้ลดลงจนอยู่ในค่ามาตรฐานในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเปรียบเทียบกับห้องที่ไม่มีต้นเสน่ห์จันทร์แดง ความเชื่อและความเป็นมงคล ว่านเสน่ห์จันทร์แดง ปลูกเป็นไม้มงคลตามความเชื่อที่ว่า เป็นว่านเมตตามหานิยม เสริมโชคเสริมลาภ ผู้ใดปลูก ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีคนนิยมชมชอบ

แนะนำต้นไม้มงคล ปลูกตามวันเกิดแนะนำต้นไม้มงคล ปลูกตามวันเกิด

                      ต้นไม้ มงคล เป็นอีกหนึ่งในเหุผลจูงใจในการปลูกต้นไม้ โดยวิธีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับบริเวณบ้าน อีกด้วย ในวันนี้ เราจึงมา แนะนำต้นไม้มงคล ปลูกตามวันเกิด ให้ง่ายต่อการตัดสินใจ เลือกปลูกต้นไม้หลากหลายชนิด สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ ♦  โกสน : จะช่วยคุ้มครองให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุข♦  โป๊ยเซียน :

ต้นจำปาต้นจำปา

ต้นจำปาชื่อสามัญ: Champaca                  ต้นจำปามีถิ่นกำเนิด จีน อินเดีย ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ซึ่งสามารถพบได้ ในเขตป่าดงดิบ ทั่วทุกภาคของประเทศ ความเชื่อและความเป็นมงคล เป็นไม้มงคลที่ผู้เกิดราศีตุลย์ ซึ่งควรปลูกไว้ประจำบ้าน เพื่อแสดงความรักต่อผู้อื่น และเพื่อให้มีแต่คนรัก ลักษณะทั่วไป ลำต้นเป็นไม้ยืนต้นลำต้นขนาดกลาง ลำต้นกลมสูงประมาณ 20 ฟุต สีน้ำตาลปนขาว