ต้นเศรษฐีรวยทรัพย์

ต้นเศรษฐีมีทรัยพ์ หรือ เศรษฐีรวยทรัพย์ (Philodendron sp.) ชื่อสามัญ Philodendron (Ruaysap) ยู่ในวงศ์ ARACEAE มีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาใต้ ประเทศบราซิล เป็นพืชที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถเลี้ยงได้ง่าย รูปทรง และความสามารถในการอยู่ในที่ร่มรำไรได้ดี นิยมปลูกประดับอาคาร และเป็นไม้ตัดใบ

ลักษณะของต้นเศรษฐีรวยทรัพย์


เป็นไม้ล้มลุก ที่มีอายุหลาย มีรากอิง อาศัยใบเดี่ยวเรียงเวียนถี่ ใบอ่อนค่อนข้างตรง หรือเอียง รูปไข่ถึงรูปขอบขนานแกมรูปไข่ โคนรูปหัวใจ ขอบเรียบ หยักเป็นคลื่นห่างๆ ปลายแหลมถึงเรียวแหลม ใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ผิวใบเรียบ เกลี้ยง ด้านบนเป็นมัน แผ่นใบสีเขียวเข้ม ก้านใบอวบหนา ดอกออกเป็นช่อบริเวณซอกใบ ดอกมีสีขาว

ความเป็นมงคลและความเชื่อ


เชื่อกันว่าบ้านใดมีเศรษฐีมีทรัพย์ปลูกไว้ จะช่วยส่งเสริมให้มีอำนาจวาสนา มีบุญบารมี เป็นที่ยอมรับในสังคม และส่งเสริมให้เกิดความร่ำรวยเงินทอง การค้าขายเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย

การปลูกต้นเศรษฐีรวยทรัพย์


1. การผสม
ดินร่วน 2 ส่วน : ใบไม้แห้ง หรือใบก้ามปู 2 ส่วน : กาบมะพร้าวสับ1 ส่วน : ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
2. นำต้นที่เตรียมไว้ ลงปลูก ในกระถาง รดน้ำจนน้ำไหลผ่านลงช่องด้านล่าง ไม่แฉะและไม่แห้งจนเกินไป อย่าปล่อยให้น้ำขัง

ต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ หรือ ต้นเศรษฐีมีทรัพย์ สามารถขยายพันธุ์ได้ทั้ง
1.การเพาะเมล็ด
2. ตอนกิ่ง
3. ปักชำยอด

ต้นพญาสัตบรรณต้นพญาสัตบรรณ

พญาสัตบรรณ ชื่ออื่น : ตีนเป็ด หัสบัน สัตบรรน จะบัน บะซาชื่อสามัญ : White Cheesewood                 มีถิ่นดั้งเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพบได้ทุกภาคในประเทศไทย ขึ้นกระจายอยู่ห่าง ๆ ในป่าดงดิบชื้นทางภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ และริมลำห้วยในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มออกดอกตั้งแต่ต้นฤดูหนาว คนส่วนใหญ่เรียกว่า ต้นตีนเป็ด

ว่านเศรษฐีว่านเศรษฐี

 ว่านเศรษฐีหรือที่เรียกกันว่าว่านเศรษฐีเรือนนอก                       ว่านเศรษฐี (Spider Plant) ว่านเศรษฐีจะถูกแบ่งออกเป็นทั้ง ว่านเศรษฐีเรือนนอก และว่านเศรษฐีเรือนใน มีลักษณะคล้ายกัน ต่างกันเพียงแค่แถบสีเท่านั้น โดยว่านเศรษฐีเรือนนอกจะมีแถบสีเขียวอยู่ตรงกลาง และแถบสีเหลืองออกครีมอยู่ริมใบ ส่วนว่านเศรษฐีเรือนจะมีแถบสีเหลืองอ่อนออกสีครีมที่กลางใบ และริมใบจะเป็นสีเขียว ถือว่าเป็นจุดสังเกตง่ายๆ ต่างก็เป็นต้นไม้เรียกทรัพย์ที่ได้รับความนิยมเช่นกัน ความเชื่อและความเป็นมงคล – ว่านเศรษฐีหรือที่เรียกกันว่าว่านเศรษฐีเรือนนอก ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มต้นไม้เรียกทรัพย์ เช่นเดียวกับง่านเมตตามหานิยม –

ต้นจำปาต้นจำปา

ต้นจำปาชื่อสามัญ: Champaca                  ต้นจำปามีถิ่นกำเนิด จีน อินเดีย ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ซึ่งสามารถพบได้ ในเขตป่าดงดิบ ทั่วทุกภาคของประเทศ ความเชื่อและความเป็นมงคล เป็นไม้มงคลที่ผู้เกิดราศีตุลย์ ซึ่งควรปลูกไว้ประจำบ้าน เพื่อแสดงความรักต่อผู้อื่น และเพื่อให้มีแต่คนรัก ลักษณะทั่วไป ลำต้นเป็นไม้ยืนต้นลำต้นขนาดกลาง ลำต้นกลมสูงประมาณ 20 ฟุต สีน้ำตาลปนขาว