ต้นแก้ว

แก้ว
ชื่อสามัญ: Orang Jessamine, China Box Tree, Andaman Satinwood, Chinese Box-wood
               ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีถิ่นกำเนิดจากเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และออสเตรเลีย และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศ ในทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาได้

ความเชื่อและความเป็นมงคล

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นแก้วไว้ประจำบ้านจะทำให้คนในบ้านมีความดี มีคุณค่าสูง เพราะคำว่า แก้ว นั้นหมายถึง สิ่งที่ดีมีค่าสูงเป็นที่นับถือบูชาของบุคคลทั่วไป นอกจากนี้คนโบราณยังมีความเชื่ออีกว่า บ้านใดปลูกต้นแก้วไว้ประจำบ้าน จะทำให้เป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ เพราะแก้วคือ ความใสสะอาดความสดใส และดอกแก้วยังมีสีขาวสะอาดสดใส ทั้งมีกลิ่นหอมอบอวลไปไกล และยังนำดอกแก้วไปใช้ในพิธีบูชาพระในพิธีทางศาสนาได้ เป็นการเสริมสิริมงคลยิ่งอีกด้วย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สามารถสูงได้ถึง 10 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ มีสีเขียวเข้ม เปลือกต้นสีขาวออกเทา และแตกเป็นร่องตามยาว

ใบ
ประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบเรียงสลับ โดยมีใบย่อย 5 – 9 ใบ เรียงสลับกันจากเล็กไปหาใหญ่ แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็น ใบย่อนปลายก้านใบเป็นรูปไข่ รูปรี หรือรูปกลับ ปลายแหลม โคนแหลมหรือสอบ ขอบใบเป็นคลื่นหรือหยักมสตื้นๆ

ดอก
ช่อดอกสั้น ออกตามง่ามใบ ดอกสีขาว กลิ่นหอม กลีบเลี้ยง ขนาดเล็ก ปลายมน กลีบดอกรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ มีความยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร

ฝัก/ผล
รูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 5 – 8 มิลลิเมตร มีความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ผลแก่สีแดงอมส้ม และเห็นต่อมน้ำมันเห็นได้ชัด

เมล็ด
รูปไข่ มีขนหนา และเหนียวหุ้มโดยรอบเมล็ด

การปลูกต้นแก้ว

1. การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน เพื่อเป็นแนวรั้วบ้าน
– ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 2 ผสมดินปลูก

2. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายนอกอาคาร
– ควรใช้กระถางทรงสูงขนาด 12 – 16 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วนอัตรา 1 : 1 ผสมดินปลูก
– ควรเปลี่ยนกระถาง 1 – 2 ปี/ ครั้ง ตามความเหมาะสมของการเจริญเติบโตของทรงพุ่ม เนื่องจากรากมีการขยายตัว

**ควรให้น้ำ 3 – 5 วัน / ครั้ง และต้องการแสงแดดจัด

ประโยชน์ ของต้นแก้ว

ใบ – ขับพยาธิตัดตืด แก้บิด แก้ท้องเสีย
ราก – รสเผ็ด ขม สุขุม ใช้แก้ปวดเอว แก้ผื่นคันที่เกิดจากชื้น และที่เกิดจากแมลงกัดต่อย
ดอก, ใบ – ช่วยย่อย แก้ไขข้ออักเสบ แก้ไอ เวียนศรีษะ
ผลสุก – รับประทานเป็นอาหารได้

ไทรใบสัก (Fiddle-leaf fig)ไทรใบสัก (Fiddle-leaf fig)

ไทรใบสักชื่อสามัญ: Fiddle-leaf figมีถิ่นกำเนิดทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา ไทรใบสัก จึงเป็นพืชเขตร้อน ซึ่งปลูกได้ดีในที่ที่อากาศอบอุ่นหรือร้อนชื้น จุดเด่นของต้นไม้ประเภทนี้ คือ ฟอร์มใบหยักพลิ้ว ใบขนาดใหญ่ ใบขนาด ใหญ่สวยงาม ส่วนใหญ่จะนิยมนำมาปลูกประดับภายในห้อง ความเชื่อและความเป็นมงคลนิยมปลูกเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล เมตตามหานิยม เสริมฮวงจุ้ย และช่วยให้ค้าขายดี อีกทั้งยังมีคุณสมบัติช่วยดูดสารพิษ และฟอกอากาศให้สะอาดสดชื่น ลักษณะทั่วไปของ ไทรใบสัก ลำต้นเปลือกมีสีน้ำตาลปนเท่า สามารถสูงได้ถึง 12 เมตร ใบใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีกว้าง ถึงกลม โคนใบรูปหัวใจ

ต้นชมนาดต้นชมนาด

ต้นชมนาดชื่อสามัญ : Bread flower                 ถิ่นกำเนิดในเอเชียเขตร้อน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ประเทศไทย พบได้ทั่วไปทุกภาค เป็นไม้เถาหรือไม้รอเลื้อย และเจริญเติบโตเป็นไม้พุ่มเตี้ย นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ และใช้เป็นสรรพคุณทางยา เติบโตได้ดีในเขตร้อนชื้น จึงปลูกกันแพร่หลายในเอเชียอาคเนย์ ความเชื่อและความเป็นมงคล              

ต้นโมก (Moke)ต้นโมก (Moke)

ต้นโมกชื่อสามัญ : Moke                   ต้นโมกมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวเอเชีย เขตร้อนในประเทศไทย มักพบต้นโมกขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในป่าดงดิบ และบริเวณป่าที่มีความชุ่มชื้น มีคนสันนิษฐานว่าต้นโมกนั้นได้ถูกนำเข้ามาตั้งแต่สมัยของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) จากในหนังสืออักขราภิธานศรับท์ของหมอปรัดเล พ.ศ. 2416 บรรยายไว้ว่า “โมก : เป็นต้นไม้อย่างหนึ่งมีดอกหอม คนมักปลูกไว้ริมเรือนชุม” ความเชื่อ และความเป็นมงคล