ต้นแสงจันทร์

ต้นแสงจันทร์
ชื่อสามัญ: Cabbage Tree, Gatae, Lettuce tree, moonlight tree, Pisonia, Puatea, Mollucean Cabbage, Nachukottaikeerai, Chinai-Salit
                   ต้นไม้มงคลสีเหลืองอมเขียวอ่อน ๆ ยิ่งตอนกระทบแสงจันทร์ในตอนกลางคืน ต้นไม้ชนิดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ใบที่หนาดก สีนวลสวยไล่ระดับ เมื่อใบกระทบกับแสงจันทร์เมื่อไร จะมีประกายสีนวลชวนให้หลงใหล บางคนอาจยังไม่รู้จักต้นไม้ชนิดนี้มากนัก

ต้นแสงจันทร์มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่อเมริกาเขตร้อน จากนั้น ก็แพร่พันธุ์มาที่ศรีลังกา และฟิลิปปินส์ในตอนหลังจนสุดท้าย ก็ได้กระจายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยด้วย

ความเชื่อและความเป็นมงคล

                  คนไทยเชื่อกันว่า หากบ้านที่ปลูกต้นแสงจันทร์ติดบ้านไว้ จะช่วยให้บ้านอบอุ่น งดงาม ผู้คนในบ้านก็สุขุมเรียบร้อย อ่อนโยน เป็นมงคลกับชีวิตได้ ต้นแสงจันทร์ ชื่อเสียงเรียงนามของต้นไม้ ที่เหมาะกับสุภาพสตรีนั้น เพราะความสวยงาม นุ่มนวลอ่อนช้อย

ควรปลูกเอาไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวบ้าน จะช่วยเพิ่มพลังในทางที่เป็นมงคลให้กับต้นไม้ได้เป็นอย่างดี และควรปลูกในวันอังคาร เพราะมีความเชื่อว่า ต้นไม้ที่มีใบดกหนา หากปลุกในวัอังคาร จึงจะให้ความร่มเย็นแก่ผู้เป็นเจ้าของ

ลักษณะทั่วไปของต้นแสงจันทร์

                    แสงจันทร์ เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ โดยมีลำต้นที่สูงปรมาณ 5 – 10 เมตร ผิวเปลือก มีสีเทาขาว เรียบ อวบน้ำ และมีกิ่งเจริญออกไปรอบต้น เป็นทรงพุ่ม ใบเป็นใบเดี่ยว ใบมีสีเหลืองอมเขียวอ่อน ลักษณะปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ออกตามข้อของกิ่ง ซึ่งเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ความกว้างของใบ ประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร มีความยาวประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร ดอก ออกเป็นช่อ ซึ่งประกอบด้วยดอกเล็กๆ ที่ติดกับก้านดอก 10 – 15 ดอก มี 5 กลีบสีขาว ตามปลายยอด

 การปลูก

1. การปลูกในแปลงปลูก เพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 2 ผสมดินปลูก
2. การปลูกในกระถาง เพื่อประดับภายนอกอาคาร

ประโยชน์ต้นแสงจันทร์

– ด้วยความโดดเด่น ในเรื่องความงาม แน่นอนว่า หากปลูกต้นไม้ชนิดนี้ติดบ้านไว้ จะช่วยเสริมเรื่องความสวยงามให้แก่บ้าน
– ใบของต้นแสงจันทร์ มีใบหนาและดก สามารถช่วยให้ร่มเงาและความร่มรื่นแก่ผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน
– ยอดอ่อน ของต้นแสงจันทร์ อ่อนนุ่ม ขมน้อย รสชาติคล้ายผักกาด สามารถนำมาประกอบอาหาร หรือใช้เป็นผักห่ออาหารได้

สรรพคุณทางยา

มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ รวมถึงยังแก้อาการอักเสบ และฟกช้ำตามร่างกายได้อีกด้วย

กล้วยไม้กล้วยไม้

          กล้วยไม้ เป็นพืชดอกที่มีความหลากหลายมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง หลายคนสนใจปลูกกล้วยไม้เป็นงานอดิเรก ทั้งกล้วยไม้สกุลช้าง สกุลแวนด้า สกุลหวายและกลุ่มคัทลียา เป็นที่รู้จักในเรื่องความสวยงาม และมักใช้เป็นของตกแต่งภายในบ้าน เพื่อช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่คนในบ้าน และผู้คนจากหลายส่วนของโลก ยังนำกล้วยไม้มาใช้ในทางการแพทย์ เพื่อการรักษาโรคได้อีกด้วย             กล้วยไม้ กล้วยไม้เป็นพืชวงศ์ใหญ่ ทั่วไปแล้ว ลำต้นของกล้วยไม้ไม่มีแก่นและเปลือก ลำต้นมี 2 ลักษณะ ลำต้นแท้

มะม่วง (Mango)มะม่วง (Mango)

มะม่วงชื่อสามัญ : Mango                 มะม่วง เป็นไม้ยืนต้นในสกุล Mangifera เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในอินเดีย เพราะการที่ภูมิภาคนั้นมีความหลากหลายทางพันธุกรรม และร่องรอยฟอสซิลที่หลากหลาย นับย้อนไปได้ถึง 25 – 30 ล้านปีก่อน ซึ่งมะม่วงมี 49 สายพันธุ์ กระจายอยู่ตามประเทศในเขตร้อน ตั้งแต่อินเดียไปจนถึงฟิลิปปินส์ จากนั้นจึงแพร่หลายไปทั่วโลก มะม่วงเป็นผลไม้เศรษฐกิจ ปลูกเป็นพืชสวน ประเทศไทยส่งออกมะม่วงเป็นอันดับ

บอนสีบอนสี

         “บอนสี ราชินีไม้ใบ” มีถิ่นกำเนิดมาจากแถบทวีปอเมริกาใต้ และเริ่มเข้ามาในทวีปยุโรป อินเดีย และอินโดนีเซีย แล้วเชื่อกันว่า บอนสีเข้ามาในประเทศไทยตอนสมัยสุโขทัย และ ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรป และได้ทรงนำบอนสีเข้ามาปลูกในประเทศไทยไว้หลายสายพันธุ์ “บอนสี ราชินีไม้ใบ”             บอนสี มักถูกปลูกเป็นต้นไม้ประดับ เนื่องจาก มีใบขนาดใหญ่รูปหัวใจ หรือรูปหอกที่มีสีชม