ต้นแสงจันทร์

ต้นแสงจันทร์
ชื่อสามัญ: Cabbage Tree, Gatae, Lettuce tree, moonlight tree, Pisonia, Puatea, Mollucean Cabbage, Nachukottaikeerai, Chinai-Salit
                   ต้นไม้มงคลสีเหลืองอมเขียวอ่อน ๆ ยิ่งตอนกระทบแสงจันทร์ในตอนกลางคืน ต้นไม้ชนิดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ใบที่หนาดก สีนวลสวยไล่ระดับ เมื่อใบกระทบกับแสงจันทร์เมื่อไร จะมีประกายสีนวลชวนให้หลงใหล บางคนอาจยังไม่รู้จักต้นไม้ชนิดนี้มากนัก

ต้นแสงจันทร์มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่อเมริกาเขตร้อน จากนั้น ก็แพร่พันธุ์มาที่ศรีลังกา และฟิลิปปินส์ในตอนหลังจนสุดท้าย ก็ได้กระจายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยด้วย

ความเชื่อและความเป็นมงคล

                  คนไทยเชื่อกันว่า หากบ้านที่ปลูกต้นแสงจันทร์ติดบ้านไว้ จะช่วยให้บ้านอบอุ่น งดงาม ผู้คนในบ้านก็สุขุมเรียบร้อย อ่อนโยน เป็นมงคลกับชีวิตได้ ต้นแสงจันทร์ ชื่อเสียงเรียงนามของต้นไม้ ที่เหมาะกับสุภาพสตรีนั้น เพราะความสวยงาม นุ่มนวลอ่อนช้อย

ควรปลูกเอาไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวบ้าน จะช่วยเพิ่มพลังในทางที่เป็นมงคลให้กับต้นไม้ได้เป็นอย่างดี และควรปลูกในวันอังคาร เพราะมีความเชื่อว่า ต้นไม้ที่มีใบดกหนา หากปลุกในวัอังคาร จึงจะให้ความร่มเย็นแก่ผู้เป็นเจ้าของ

ลักษณะทั่วไปของต้นแสงจันทร์

                    แสงจันทร์ เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ โดยมีลำต้นที่สูงปรมาณ 5 – 10 เมตร ผิวเปลือก มีสีเทาขาว เรียบ อวบน้ำ และมีกิ่งเจริญออกไปรอบต้น เป็นทรงพุ่ม ใบเป็นใบเดี่ยว ใบมีสีเหลืองอมเขียวอ่อน ลักษณะปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ออกตามข้อของกิ่ง ซึ่งเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ความกว้างของใบ ประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร มีความยาวประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร ดอก ออกเป็นช่อ ซึ่งประกอบด้วยดอกเล็กๆ ที่ติดกับก้านดอก 10 – 15 ดอก มี 5 กลีบสีขาว ตามปลายยอด

 การปลูก

1. การปลูกในแปลงปลูก เพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 2 ผสมดินปลูก
2. การปลูกในกระถาง เพื่อประดับภายนอกอาคาร

ประโยชน์ต้นแสงจันทร์

– ด้วยความโดดเด่น ในเรื่องความงาม แน่นอนว่า หากปลูกต้นไม้ชนิดนี้ติดบ้านไว้ จะช่วยเสริมเรื่องความสวยงามให้แก่บ้าน
– ใบของต้นแสงจันทร์ มีใบหนาและดก สามารถช่วยให้ร่มเงาและความร่มรื่นแก่ผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน
– ยอดอ่อน ของต้นแสงจันทร์ อ่อนนุ่ม ขมน้อย รสชาติคล้ายผักกาด สามารถนำมาประกอบอาหาร หรือใช้เป็นผักห่ออาหารได้

สรรพคุณทางยา

มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ รวมถึงยังแก้อาการอักเสบ และฟกช้ำตามร่างกายได้อีกด้วย

ชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์

ชัยพฤกษ์ชื่อสามัญ Javanese Cassia, Rainbow Shower, Pink and white shower, Common pink cassiaมีถิ่นกำเนิดในอินโดนีเซีย และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบขึ้นตามป่าทุ่ง ป่าโปร่ง และปลูกเลี้ยงอยู่ทั่วไป ความเชื่อและความเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นชัยพฤกษ์ไว้ประจำบ้าน จะช่วยให้เกิดความประสบผลสำเร็จในชีวิต เนื่องจากต้นชัยพฤกษ์ เป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความชัยชนะ และความอิสระแห่งผล นอกจากนี้ยังเชื่ออีกว่า เป็นต้นไม้ของเทพเจ้า เป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ไม้ทิพย์มีคุณวิเศษ ตามตำนานพระพุทธเจ้าในสมัยโบราณ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นชัยพฤกษ์ไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และผู้ที่ปลูกควรปลูกในวันเสาร์

ต้นมะลิต้นมะลิ

ต้นมะลิมะลิ ชื่อสามัญ : Arabian jasmineมะลิ มีถิ่นกำเนิดในแถบร้อนชื้น และกึ่งร้อนชื้นในเอเชีย และคาบสมุทรอาระเบีย เช่น อินเดีย ไทย มาเลเซีย เมียนมา เป็นต้น โดยพืชในสกุลนี้มีประมาณ 200 ชนิด ส่วนในประเทศไทย มีอยู่ประมาณ 45 ชนิด และสามารถพบเห็นได้ทั่วทุกภาคของประเทศ ความเชื่อและความเป็นมงคล เชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลที่สูงค่าจึงนิยมใช้บูชาพระ ด้วยความที่ดอกมะละมีสีขาวอันบริสุทธิ์ และกลิ่นหอมเย็นไม่ว่าจะเป็นมะลิซ้อน หรือมะลิลา “ส่งเสริมสร้างสิริมงคลทางด้านทำให้คนในบ้านมีความบริสุทธิ์ มีความรักและความคิดถึงแก่บุคคลทั่วไป” นอกจากนั้น

ต้นสั่งทำ / ต้นหูหนู / ต้นล่ำซำต้นสั่งทำ / ต้นหูหนู / ต้นล่ำซำ

ต้นสั่งทำ / ต้นหูหนู / ต้นล่ำซำ ชื่อสามัญ : Black Ebony                  ต้นสั่งทำ หรือต้นหูหนู ปกติพ[ในป่า ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล ได้สูงถึง 1,000 เมตร สามารถพบได้ทั่วๆ ไปตั้งแต่อินเดีย แผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ Malesia ไปจนถึงนิวกินี