ต้นแสงจันทร์

ต้นแสงจันทร์
ชื่อสามัญ: Cabbage Tree, Gatae, Lettuce tree, moonlight tree, Pisonia, Puatea, Mollucean Cabbage, Nachukottaikeerai, Chinai-Salit
                   ต้นไม้มงคลสีเหลืองอมเขียวอ่อน ๆ ยิ่งตอนกระทบแสงจันทร์ในตอนกลางคืน ต้นไม้ชนิดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ใบที่หนาดก สีนวลสวยไล่ระดับ เมื่อใบกระทบกับแสงจันทร์เมื่อไร จะมีประกายสีนวลชวนให้หลงใหล บางคนอาจยังไม่รู้จักต้นไม้ชนิดนี้มากนัก

ต้นแสงจันทร์มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่อเมริกาเขตร้อน จากนั้น ก็แพร่พันธุ์มาที่ศรีลังกา และฟิลิปปินส์ในตอนหลังจนสุดท้าย ก็ได้กระจายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยด้วย

ความเชื่อและความเป็นมงคล

                  คนไทยเชื่อกันว่า หากบ้านที่ปลูกต้นแสงจันทร์ติดบ้านไว้ จะช่วยให้บ้านอบอุ่น งดงาม ผู้คนในบ้านก็สุขุมเรียบร้อย อ่อนโยน เป็นมงคลกับชีวิตได้ ต้นแสงจันทร์ ชื่อเสียงเรียงนามของต้นไม้ ที่เหมาะกับสุภาพสตรีนั้น เพราะความสวยงาม นุ่มนวลอ่อนช้อย

ควรปลูกเอาไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวบ้าน จะช่วยเพิ่มพลังในทางที่เป็นมงคลให้กับต้นไม้ได้เป็นอย่างดี และควรปลูกในวันอังคาร เพราะมีความเชื่อว่า ต้นไม้ที่มีใบดกหนา หากปลุกในวัอังคาร จึงจะให้ความร่มเย็นแก่ผู้เป็นเจ้าของ

ลักษณะทั่วไปของต้นแสงจันทร์

                    แสงจันทร์ เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ โดยมีลำต้นที่สูงปรมาณ 5 – 10 เมตร ผิวเปลือก มีสีเทาขาว เรียบ อวบน้ำ และมีกิ่งเจริญออกไปรอบต้น เป็นทรงพุ่ม ใบเป็นใบเดี่ยว ใบมีสีเหลืองอมเขียวอ่อน ลักษณะปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ออกตามข้อของกิ่ง ซึ่งเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ความกว้างของใบ ประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร มีความยาวประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร ดอก ออกเป็นช่อ ซึ่งประกอบด้วยดอกเล็กๆ ที่ติดกับก้านดอก 10 – 15 ดอก มี 5 กลีบสีขาว ตามปลายยอด

 การปลูก

1. การปลูกในแปลงปลูก เพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 2 ผสมดินปลูก
2. การปลูกในกระถาง เพื่อประดับภายนอกอาคาร

ประโยชน์ต้นแสงจันทร์

– ด้วยความโดดเด่น ในเรื่องความงาม แน่นอนว่า หากปลูกต้นไม้ชนิดนี้ติดบ้านไว้ จะช่วยเสริมเรื่องความสวยงามให้แก่บ้าน
– ใบของต้นแสงจันทร์ มีใบหนาและดก สามารถช่วยให้ร่มเงาและความร่มรื่นแก่ผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน
– ยอดอ่อน ของต้นแสงจันทร์ อ่อนนุ่ม ขมน้อย รสชาติคล้ายผักกาด สามารถนำมาประกอบอาหาร หรือใช้เป็นผักห่ออาหารได้

สรรพคุณทางยา

มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ รวมถึงยังแก้อาการอักเสบ และฟกช้ำตามร่างกายได้อีกด้วย

ราชพฤกษ์ราชพฤกษ์

 “ราชพฤกษ์” ชื่อสามัญ Pudding Pine, Indian Laburnum, Golden Shower             ราชพฤกษ์ หรือที่รู้จักกันในนามต้นคูณ เป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียใต้ ตั้งแต่ทางตอนใต้ของปากีสถาน ไปจนถึงอินเดีย ศรีลังกา พม่า และไทย และยังเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยอีกด้วย ความเชื่อและความเป็นมงคล ต้นราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้มงคลนิยมใช้ประกอบพีธีที่สำคัญ อย่างเช่น พีธีเสาไม้หลักเมือง ทำพิธีปลูกบ้าน ฯลฯ ซึ่งคนไทยในสมัยโบราณเชื่อกันว่า

ต้นแก้วต้นแก้ว

แก้ว ชื่อสามัญ: Orang Jessamine, China Box Tree, Andaman Satinwood, Chinese Box-wood                ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีถิ่นกำเนิดจากเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และออสเตรเลีย และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศ ในทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาได้ ความเชื่อและความเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นแก้วไว้ประจำบ้านจะทำให้คนในบ้านมีความดี มีคุณค่าสูง เพราะคำว่า

ต้นกระดังงาต้นกระดังงา

กระดังงา ชื่อสามัญ : Ylang-ylang Tree                  กระดังงามีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เอเซียเขตร้อน ในแถบของประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย กระดังงาเป็นไม้เลื้อย ที่เปลือกจะหนาขึ้นตามอายุ และยังใช้ในทางเภสัชวิทยา ซึ่งช่วยในเรื่อง ลดความดัน ต้านเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ยีสต์ ไล่แมลง ฆ่าเซลล์มะเร็ง ปัญหาระบบทางเดินอาหาร ใช้สงบประสาท เป็นต้น ความเชื่อและความเป็นมงคล