ต้นโกสน

                 “ต้นโกสน” ถือได้ว่าเป็นต้นไม้มงคล เพราะชื่อ ไปพ้องกับคำว่า กุศล จึงเชื่อกันว่า เป็นการสร้างบุญสร้างกุศล คุณงามความดี เพราะคนโบราณเชื่อว่าต้นโกสนเป็นต้นไม้เก่าแก่ ที่สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงนำเข้ามาปลูกไว้ในพระราชวังบ้านขุนนางวัดหลวง เพื่อให้เกิดความร่มเย็นตลอดมา และคนไทยโบราณจึงเชื่อว่า บ้านใดที่ปลูกโกศลไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีบุญบารมี

                โกสน เป็นพืชท้องถิ่นของมาเลเซีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิกตะวันตก ลักษณะเป็นไม้พุ่มไม่ผลัดใบขนาดกลาง สูงได้ถึง 2–3 เมตร ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ มีหลายรูปแบบ เช่น รูปกลม แคบยาว บิดเป็นเกลียว ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบสอบ ขอบใบเรียบหรือหยัก แผ่นใบมีหลากสี เช่น ชมพู เหลือง ส้ม ดอกสีขาวออกเป็นช่อแบบกระจายตามซอกใบ และปลายกิ่ง ช่อดอกมีดอกประมาณ 30 – 60 ดอก มีกลีบเลี้ยงขนาดเล็ก 3 – 6 กิ่ง กลีบดอก 5 – 6 กลีบ และดอกมีขนาดประมาณ 3 มิลลิเมตร เป็นดอกแยกเพศอยู่รวมต้น ช่อดอกเพศเมียตั้งตรง ช่อดอกเพศผู้โค้งลง ออกดอกได้ตลอดปี ผลเป็นผลทรงกลม แห้งแตก ภายในมีเมล้ด สีน้ำตาล 2 – 3 เมตร

ตำแหน่งที่ควรปลูกต้นโกสน


เพื่อให่เป็นสิริมงคล แก่ผู่อยู่อาศัย ควรปลูกต้นโกสนไว้ทางทิศตะวันออก และควรปลูกวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่า การปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปทางใบให้ปลูกในวันอังคาร จะช่วยให้เกิดความสิริมงคล และคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขให้กับบ้านอีกด้วย

การปลูก และการขยายพันธุ์


การเตรียมดิน เพื่อใช้ในการปลูกในกระถาง
– ควรเตรียมดินร่วนผสมกับวัสดุอินทรีย์ โดยการผสม ดินร่วน : ขี้เถ้า – แกลบดำ : ขุยมะพร้าว : ปุ๋ยคอก ในอัตราส่วน 1 : 1 : 2 : 1
– การปลูกในแปลงหรือสวน การปลูกในสวนหรือแปลง อาจเป็นดินทั่วไปที่ไม่ผสมวัสดุอินทรีย์ หรือใส่วัสดุอินทรีย์ผสมหรือโรย พรวนบริเวณหน้าดิน

การขยายพันธุ์

1. การปักชำ
เป็นวิธีที่นิยมมาก เพราะสามารถขยายพันะุ์ได้รวดเร็ว และปริมาณมาก โดยเพาะในถุงชำ หรือในกระถาง ทำการผสมดินดังที่กล่าวข้างต้น แล้วนำกิ่งพันธุ์ที่ยาว 4 – 6 นิ้ว รำใบออกให้หมด หรือปล่อยไว้เฉพาะยอด ปักชำลึก 2 – 3 นิ้ว แนวเอียง 45 องศา ปนะมาณ 20 วัน จะเริ่มติดรากและแตกยอดใหม่

2. การตอน
ทำการควั่นเปลือกกิ่ง ความยาวแผล ประมาณเส้นรอบวงของลำต้น แล้วขูดเนื้อเยื่อเจริญรอบรอยแผลออก นำตุ้มตอน (ถุงพลาสติกใส่ขุยมะพร้าวแช่น้ำ และบิดหมาด) ผ่าตามยาว แล้วหุ้มบริเวณแผลกิ่ง มัดด้วยเชือก เมื่อกิ่งตอนออกราก เป็นจำนวนมาก จึงตัดกิ่งไปชำ หรือปลูกได้ แต่วิธีนี้จะได้ต้นพันธุ์ที่สั้น ลำต้นเดี่ยว และไม่ค่อยแตกกิ่ง

การรดน้ำ

ขณะปักชำควรรดวันละครั้ง และเมื่อต้นแตกยอด และใบแล้ว ควรรด 1-2 วัน/ ครั้ง ในปริมาณที่พอชุ่ม ส่วนต้นโตรดน้ำเพียง 3 – 5 วัน/ ครั้ง หรือตามสภาพความชุ่มชื้นของดิน

 

การใส่ปุ๋ย


เมื่อต้นเริ่มตั้งตัวได้ ใส่ปุ๋ยคอก ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16 – 8 – 8 หรือปุ๋ยยูเรีย ทุก 2 – 3 เดือน

**การปลูกโกสนที่มีสีสดใส ควรปลูกหรือวางกระถางไว้ในที่แจ้ง หรือหากต้องการให้สีอ่อนและเขียวเข้ม ปลูกในที่ร่ม มีแดดรำไร ช่วงฤดูหนาวสีจะสดกว่าฤดูร้อน

ต้นกล้วย ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้านต้นกล้วย ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้าน

ต้นกล้วยชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) : banana                    กล้วย เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีถิ่นกำเนิดอยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการยอมรับกันเป็นส่วนใหญ่ว่า ดินแดนแถบอินโด – มาเลเซีย และได้แพร่เข้าไปในเขตอบอุ่นของเอเชีย อเมริกา แอฟริกาและออสเตรเลีย โดยเฉพาะเอเชีย กล้วยเป็นผลไม้ที่ปลูกกันมาก บริโภคกันมากเป็นอันดับแรกของทุกประเทศ ความเชื่อและความเป็นมงคล      

ต้นนนางกวักต้นนนางกวัก

ต้นนางกวัก ต้นนางกวัก ต้นไม้มงคลที่โบราณเชื่อว่าจะช่วยนำเงินทองมาให้เจ้าของบ้าน และให้ผู้อยู่อาศัยให้ร่ำรวยยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก แค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจะช่วยกวักเงิน กวักทอง และช่วยกวักโชคลาภให้เข้ามาในบ้าน ส่วนใหญ่หลายๆ บ้าน ก็จะปลูกต้นนางกวักไว้เป็นไม้ประดับติดสวน เพราะนอกจากช่วยเสริมโชคลาภแล้วยังช่วยให้บ้านดูสวยงามยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ ลักษณะของต้นนางกวัก ต้นนางกวัก เป็นพืชไม้ล้มลุก มีหัวอยู่ใต้ดิน ก้านตั้งตรง โผล่ขึ้นมาเป็นกาบใบ อวบ มีความหนาประมาณ 3-6 เซนติเมตร และความยาวประมาณ 20-85 เซนติเมตร สามารถแตกหน่อโตเป็นต้นใหม่ได้เรื่อยๆ ใบมีลักษณะคล้ายใบโพธิ์ ปลายใบเรียวแหลม ความกว้าง

กําลังเสือโคร่งกําลังเสือโคร่ง

กําลังเสือโคร่ง ชื่อสามัญ : Birch                  กําลังเสือโคร่ง , นางพญาเสือโคร่ง หรือ พญาเสือโคร่ง จัดเป็นพรรณไม้ยืนต้นสูงขนาดใหญ่ พบขึ้นได้ทั่วไปตามป่าดงดิบแล้ง ป่าละเมาะ และป่าโปร่งทั่ว ๆ ไป มีถิ่นกำเนิดและพบได้มากทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดน่าน และพบในบางประเทศของทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้