ต้นโมก (Moke)

ต้นโมก
ชื่อสามัญ : Moke
                  ต้นโมกมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวเอเชีย เขตร้อนในประเทศไทย มักพบต้นโมกขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในป่าดงดิบ และบริเวณป่าที่มีความชุ่มชื้น มีคนสันนิษฐานว่าต้นโมกนั้นได้ถูกนำเข้ามาตั้งแต่สมัยของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) จากในหนังสืออักขราภิธานศรับท์ของหมอปรัดเล พ.ศ. 2416 บรรยายไว้ว่า “โมก : เป็นต้นไม้อย่างหนึ่งมีดอกหอม คนมักปลูกไว้ริมเรือนชุม”

ความเชื่อ และความเป็นมงคล

                  คนไทยโบราณเชื่อว่า หากบ้านใดปลูกต้นโมกไว้ประจำบ้าน จะทำให้เกิดความสุขความบริสุทธิ์ เพราะ โมก หรือ โมกข มีความหมายว่า ผู้ที่หลุดพ้นด้วยทุกข์ทั้งปวง นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อว่าต้นโมก สามารถคุ้มกันรักษาความปลอดภัยทั้งปวง จากภายนอกได้เช่นกัน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นโมกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และปลูกในวันเสาร์

ลักษณะทั่วไปของต้นโมก

ลำต้น
เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาล มีจุดประเล็กๆ สีขาว กระจายอยู่ทั่วต้น และแตกกิ่งก้านข้างลำต้น และทั่วทั้งต้นมีน้ำยางสีขาว

ใบ
มีใบเดี่ยวตรงข้ามกัน รูปรี หรือรูปหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบหรือมน

ดอก
ช่อดอกเป็นช่อกระจุกสั้นๆ ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกห้อยลง กลีบดอกสีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ มีทั้งกลีบดอกชั้นเดียว และกลีบดอกซ้อน ออกดอกตลอดปี กลิ่นหอม

ผล
เป็นฝักคู่รูปทรงกระบอกเล็กๆ เรียวยาว และโค้งงอเข้าหากัน เมื่อแก่ จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและแตกออก ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก ปลายเมล็ดมีรยางค์เป็นขน ช่วยกระจายพันธุ์

วิธีการปลูกต้นโมก

1. การปลูกโมกลงดินในแปลงปลูก
– ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 2 ผสมดินปลูก

2. การปลูกโมกในกระถาง
– ใช้กระถางทรงสูงขนาด 12-18 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ขุยมะพร้าว : ดินร่วนอัตรา 1 : 1 : 1 ผสมเข้ากัน
– ดินปลูกควรเปลี่ยนกระถางบ้าง แล้วแต่ความเหมาะสมของทรงพุ่ม และการเจริญเติบโตของทรงพุ่ม

ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง หรือเสียบยอด

ประโยชน์ของโมกบ้าน

  1.  ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป มีใบสวยงาม ดอกหอม นิยมปลูกไว้ประดับสวน
  2.  เปลือก เป็นยาช่วยให้เจริญอาหาร รักษาโรคไต
  3. ยางจากต้น ช่วยรักษาโรคบิด
  4. ดอกนิยมนำไปสกัดกลิ่นหอมทำเป็นน้ำอบไทยหรือน้ำปรุง

 

ว่านเสน่ห์จันทร์แดงว่านเสน่ห์จันทร์แดง

ว่านเสน่ห์จันทร์แดงชื่อสามัญ : King of Hearts                   เสน่ห์จันทร์แดง เป็นพืชท้องถิ่นในเขตร้อนชื้นของเอเซีย และอเมริกา มีการทดลองนำต้นเสน่ห์จันทร์แดง มาทดสอบด้วยชุดทดลองในห้องที่มีสารเบนซีน หรือสารก่อมะเร็ง ผลปรากฏว่า เสน่ห์จันทร์แดงสามารถลดปริมาณเบนซีน ให้ลดลงจนอยู่ในค่ามาตรฐานในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเปรียบเทียบกับห้องที่ไม่มีต้นเสน่ห์จันทร์แดง ความเชื่อและความเป็นมงคล ว่านเสน่ห์จันทร์แดง ปลูกเป็นไม้มงคลตามความเชื่อที่ว่า เป็นว่านเมตตามหานิยม เสริมโชคเสริมลาภ ผู้ใดปลูก ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีคนนิยมชมชอบ

ต้นโกสนต้นโกสน

                 “ต้นโกสน” ถือได้ว่าเป็นต้นไม้มงคล เพราะชื่อ ไปพ้องกับคำว่า กุศล จึงเชื่อกันว่า เป็นการสร้างบุญสร้างกุศล คุณงามความดี เพราะคนโบราณเชื่อว่าต้นโกสนเป็นต้นไม้เก่าแก่ ที่สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงนำเข้ามาปลูกไว้ในพระราชวังบ้านขุนนางวัดหลวง เพื่อให้เกิดความร่มเย็นตลอดมา และคนไทยโบราณจึงเชื่อว่า บ้านใดที่ปลูกโกศลไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีบุญบารมี            

กุหลาบ (Rose)กุหลาบ (Rose)

กุหลาบชื่อสามัญ : Roseชื่อวิทยาศาสตร์ : Rosa hybrida                  “กุหลาบ”  มีความสวยงามจนได้รับชื่อว่าเป็น “ราชินีแห่งดอกไม้” (Queen of flower) ซึ่งมีมานานประมาณ 30 ล้านปีมาแล้ว ซึ่งมีทั้งหมด ประมาณ 200 สปีชี่ส์ มีถิ่นกำเนิดในยุโรปหรือตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกา มีกระจายพันธุ์อยู่มาก ทางซีกโลกเหนือ