บอนสี

         “บอนสี ราชินีไม้ใบ” มีถิ่นกำเนิดมาจากแถบทวีปอเมริกาใต้ และเริ่มเข้ามาในทวีปยุโรป อินเดีย และอินโดนีเซีย แล้วเชื่อกันว่า บอนสีเข้ามาในประเทศไทยตอนสมัยสุโขทัย และ ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรป และได้ทรงนำบอนสีเข้ามาปลูกในประเทศไทยไว้หลายสายพันธุ์

"บอนสี ราชินีไม้ใบ"

            บอนสี มักถูกปลูกเป็นต้นไม้ประดับ เนื่องจาก มีใบขนาดใหญ่รูปหัวใจ หรือรูปหอกที่มีสีชม ขาว หรือแดงที่โดดเด่น ซึ่งบอนสีมีมากกว่าร้อยสายพันธุ์
และทุกส่วนของบอนสีมีพิษ พบว่ามีสารแคลเซียมออกซาเลตอยู่ หากสัตว์เลี้ยงทานไป จะระคายเคืองช่องปาก ลำคอ และระบบทางเดินอาหาร ทำให้เกิดน้ำลายไหล อาเจียนได้

ความเชื่อเกี่ยวกับบอนสี


ในสมัยโบราณเชื่อกันว่า บอนสีเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกติดไว้ในบ้านพักอาศัย และจะทำให้บ้านที่ปลูกมีความสุขความเจริญ เป็นสิริมงคลแก่บ้านพักอาศัย ทำให้คนในบ้านมีความสุขกัน

ลักษณะโดยทั่วไป


บอนสีเป็นไม้พรุ่มกว้างประมาณ 1 เมตร สูง 0.5 เมตร มีลำต้นใต้ดิน มีลักษณะเป็นหัว ลำต้นมีผิวเรียบ ใบกว้าง 8 – 15 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 10 – 20 เซนติเมตร จุดเด่นอยู่ที่ ใบ ซึ่งมีสีสีนสวยงาม และดอกมีเกสรเป็นแท่งยาวโผล่ออกมา ดอกมีสีขาว หรือสีชมพู

การจำแนกตามลักษณะใบ

ใบของบอนสีสามารถจำแนกได้ตามลักษณะใบได้ 5 ลักษณะคือ
1. บอนสีไทย
2.บอนวีใบกลม
3. บอกสีใบไผ่
4.บอนสีใบกาบ
5. บอนสีใบยาว

บอนสีไทย

บอนสีใบกลม

บอนสีใบไผ่

บอนสีใบกาบ

บอนสีใบยาว

การปลูกบอนสี


1. พื้นที่ปลูกควรมีความชื้นและแดดไม่ร้อนจัด
2. ใช้ดินร่วนและควรมีอินทรีย์วัตถุผสมด้วย เช่น ซากใบไม้ ที่ผุย่อยสลาย ที่นิยมคือ ใบมะขาว ใบจามจุรี
4. ใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยชีวภาพ และไม่ควรเยอะเกินไป เพราะจะทำให้ดินเค็ม
6. ต้องรดน้ำเช้า – เย็นทุกวัน และอย่านำกระถางไปวางไว้กลางแดดจัด เพราะใบจะแห้ง และต้นจะตาย

การขยายพันธุ์บอนสี

การขยายพันธุ์บอนสี ควรขยายในฤดูฝน มีวิธีขยายพันธุ์ 4 วิธี คือ
1.  แยกหน่อ
ทำได้โดยการแบ่งหน่อของต้นบอนสีที่โผล่มาจากโคนต้นแม่ แล้วนำไปปลูกในกระถาง
2. ผสมเกสร
เตรียมต้นพ่อพันธุ์ และต้นแม่พันธุ์บอนสีไว้ เมื่อบอนสีออกดอกและบาน ในช่วงเวลา ประมาณ 19.00 – 20.00 น. ให้ทำการผสมเกรสร หลังจากผสมเสร็จ ดอกบอนสีจะผสมติดภายใน 1 สัปดาห์ และฝักจะแก่ภายใน 30 วัน แล้วนำเมล็ดไปเพาะได้
3. ผ่าหัว
ใช้หัวที่มาอายุไม่เกิน 1 ปี เพื่อให้ต้นใหม่ดตเร็ว และแข็งแรง นำไปชำในทรายสะอาด หรืออิฐมอญทุบละเอียด หรือใช้ขี้เถ้า แกลบ ที่ไม่มีความเป็นด่าง จากนั้นรดด้วยสารป้องกันเชื้อรา แล้วนำไปไว้ในที่ร่ม มีความชื้น มีอากาศถ่ายเทสะดวก ช่วงเวลา 1 – 2 สัปดาห์ บอนสีจะแตกหน่อ และราก เมื่อเริ่มออกใบ 1 – 2 ใบ จึงย้ายลงกระถางปลูก
4. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือปั่นตา
นำชิ้นส่วนเนื้อเยื่อเจริญของบอนสี มาเลี้ยงในที่ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ แสงสว่าง ความชื้น จนเกิดเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อ และพัฒนาเป็นบอนสีต้นใหม่

มะม่วง (Mango)มะม่วง (Mango)

มะม่วงชื่อสามัญ : Mango                 มะม่วง เป็นไม้ยืนต้นในสกุล Mangifera เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในอินเดีย เพราะการที่ภูมิภาคนั้นมีความหลากหลายทางพันธุกรรม และร่องรอยฟอสซิลที่หลากหลาย นับย้อนไปได้ถึง 25 – 30 ล้านปีก่อน ซึ่งมะม่วงมี 49 สายพันธุ์ กระจายอยู่ตามประเทศในเขตร้อน ตั้งแต่อินเดียไปจนถึงฟิลิปปินส์ จากนั้นจึงแพร่หลายไปทั่วโลก มะม่วงเป็นผลไม้เศรษฐกิจ ปลูกเป็นพืชสวน ประเทศไทยส่งออกมะม่วงเป็นอันดับ

ต้นกันเกราต้นกันเกรา

กันเกราชื่อสามัญ : Anan/ Tembusu/ Ironwood พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ยอดอ่อนและใบอ่อนใช้กินเป็นผักสดได้ ความเชื่อและความเป็นมงคล ต้นกันเกราเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง ด้วยชื่อที่เป็นมงคล เพราะ กันเกรา หมายถึง ป้องกันสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายไม่ให้มาทำอันตรายใด ๆ ไม้กันเกราเป็นไม้ที่นิยมใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสิริมงคลในพิธีนั้นๆ เช่น ตอนวางศิลาฤกษ์ การลงเสาเอก การขึ้นบ้านใหม่ และชื่อทางเหนือและอีสาน ที่ว่ามันปลา ก็ยิ่งพ้องกับคำว่าข้าวใหม่ปลามัน เลยถูกนำไปใช้ในงานมงคลสมรสอีกด้วย จัดเป็นพรรณไม้มงคล และเป็นพรรณไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลักษณะทั่วไปของต้นกันเกรา

ต้นโมก (Moke)ต้นโมก (Moke)

ต้นโมกชื่อสามัญ : Moke                   ต้นโมกมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวเอเชีย เขตร้อนในประเทศไทย มักพบต้นโมกขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในป่าดงดิบ และบริเวณป่าที่มีความชุ่มชื้น มีคนสันนิษฐานว่าต้นโมกนั้นได้ถูกนำเข้ามาตั้งแต่สมัยของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) จากในหนังสืออักขราภิธานศรับท์ของหมอปรัดเล พ.ศ. 2416 บรรยายไว้ว่า “โมก : เป็นต้นไม้อย่างหนึ่งมีดอกหอม คนมักปลูกไว้ริมเรือนชุม” ความเชื่อ และความเป็นมงคล