บานไม่รู้โรย

บานไม่รู้โรย
ชื่อสามัญ : Everlasting, Globe Amaranth
มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลาง แถบประเทศปานามา และประเทศกัวเตมาลา บ้างก็ว่ามีถิ่นกำเนิดในเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกา ปัจจุบันกลายเป็นพืชประจำถิ่นทั่วโลก

ความเชื่อและความเป็นมงคล
บานไม่รู้โรย ถือเป็นไม้ดอกที่ชื่อเป็นมงคลนาม จะช่วยเสริม “ด้านความรักของผู้อยู่อาศัยและคู่รักให้ผูกพันมั่นคงต่อกัน” เราจะพบในพานไหว้ครูเป็นส่วนใหฐ่ การนำดอกไม้ชนิดนี้มาประดับตกแต่ง มีความหมายว่า ศิษย์จะให้ความเคารพ และเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนไม่มีเสื่อมคลาย เปรียบเสมือนดอก บานไม่รู้โรย

ลักษณะของบานไม่รู้โรย

ต้นบานไม่รู้โรย
จัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก มีอายุประมาณ 1 ปี มีความสูงของลำต้น 50 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านบริเวณยอดต้น กิ่งก้านเป็นเหลี่ยม และมีร่อง มีขนปกคลุม ตามข้อต้น พองออกเล็กน้อย มีทั้งข้อสีแดงและสีเขียว

ใบบานไม่รู้โรย
ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปรี มีปลายใบแหลม โคนใบสอบ มีขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 2 – 4 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร บริเวณหลังใบและท้องใบมีขนสีขาว เนื้อใบมีลักษณะนิ่ม ก้านใบสั้น

ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกเป็นกระจุกทรงกลมบริเวณปลายกิ่ง ประกอบด้วย ดอกย่อยอัดกันแน่น ลักษณะของดอกเป็นรูปทรงกลมขนาดเท่าผลพุทรา มีทั้งสีขาว แดง และสีม่วงแก่ มีลักษณะแข็ง กลีบดอกมีขนาดเล็กเรียงซ้อนกันเป็นชั้น ปลายกลีบแหลมคล้ายขนแข็ง ๆ และมีใบประดับ หรือกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียว มีอยู่ด้วยกัน 2 กลีบ เมื่อดอกบาน หรือดอกจะเจริญจนแก่แล้วก็ตาม กลีบดอกจะไม่หลุดร่วง จึงเป็นที่มาของชื่อ “บานไม่รู้โรยนั่นเอง”

ผลบานไม่รู้โรย
ผลเป็นผลแห้ง เป็นทรงกลม หรือเป็นรูปไข่ มีขนาด 2.5 มิลลิเมตร ภายในมีเมล็ดสีน้ำตาลอ่อน เมล็ดมีลักษณะแบน หรือรูปไข่

สรรพคุณของบานไม่รู้โรย

1. ทั้งต้นและรากมีรสเย็นขื่น นำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้กษัย
2. ต้นและราก ช่วยรักษาโรคบิด
3.ดอก ใช้แก้เด็กเป็นโรคลมชัก
4. ดอก ช่วยขับเสมหะ
5. ดอก ช่วยรักษาโรควัณโรคในปอด

การปลูกและขยายพันธุ์

เจริญเติบโตได้ในดินทุกสภาพ ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ หรือการเพาะเมล็ด

ประโยชน์ของบานไม่รู้โรย

1. ชาวเกาะมอลัคคัสในหมู่เกาะชวา ยังใช้บานไม่รู้โรยมารับประทานเป็นอาหารจำพวกผักชนิดหนึ่งอีกด้วย
2. ดอกสามารถนำมาใช้ทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ ทำบุหงา ร้อยพวงมาลัย ร้อยอุบะ หรือจัดพานพุ่ม ทำเป็นสินค้าส่งออกได้ หรือนำมาใช้ในงานพิธีกรรมต่าง ๆ
3. นิยมนำมาปลูกประดับตามบ้าน ตามสวน ริมทางเดิน ริมถนน หรือใช้ปลูกตามริมทะเล

ดอกคาร์เนชั่น (Carnation)ดอกคาร์เนชั่น (Carnation)

ดอกคาร์เนชั่นชื่อสามัญ : Carnationชื่อวิทยาศาสตร์ : Dianthus caryophyllus                           คาร์เนชั่นมีถิ่นกำเนิดในยุโรปตอนใต้ เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศสเปน ซึ่งพบว่ามีการปลูกดอกคาร์เนชั่นมายาวนานกว่า 2,000 ปี ซึ่งสีดั้งเดิมของดอกคาร์เนชั่น คือ สีชมพู แล้วจึงมีการเพาะปลูกสีเหลือง แดง ขาว

ต้นชบา / ไม้มงคลที่ควรปลูกในปลูกต้นชบา / ไม้มงคลที่ควรปลูกในปลูก

ชบา ชื่อสามัญ : Shoe flower, Hibiscus, Chinese rose                 เป็นพืชพื้นเมืองในเอเชียตะวันออก ชาวโอรังอัซลีในรัฐเปรัก มาเลเซีย ใช้เปลือกรากแช่ในน้ำข้ามคืนและดื่มขณะท้องว่างเพื่อรักษาฝี เชื่อกันว่า ดอกชบาเข้าประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เพราะได้รับการกล่าวถึงใน ไตรภูมิพระร่วง และคาดว่า ได้รับมาจากอินเดีย เพราะชื่อ ชบา เป็นภาษาสันสฤต คำว่า ชปา

กําลังเสือโคร่งกําลังเสือโคร่ง

กําลังเสือโคร่ง ชื่อสามัญ : Birch                  กําลังเสือโคร่ง , นางพญาเสือโคร่ง หรือ พญาเสือโคร่ง จัดเป็นพรรณไม้ยืนต้นสูงขนาดใหญ่ พบขึ้นได้ทั่วไปตามป่าดงดิบแล้ง ป่าละเมาะ และป่าโปร่งทั่ว ๆ ไป มีถิ่นกำเนิดและพบได้มากทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดน่าน และพบในบางประเทศของทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้