บานไม่รู้โรย

บานไม่รู้โรย
ชื่อสามัญ : Everlasting, Globe Amaranth
มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลาง แถบประเทศปานามา และประเทศกัวเตมาลา บ้างก็ว่ามีถิ่นกำเนิดในเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกา ปัจจุบันกลายเป็นพืชประจำถิ่นทั่วโลก

ความเชื่อและความเป็นมงคล
บานไม่รู้โรย ถือเป็นไม้ดอกที่ชื่อเป็นมงคลนาม จะช่วยเสริม “ด้านความรักของผู้อยู่อาศัยและคู่รักให้ผูกพันมั่นคงต่อกัน” เราจะพบในพานไหว้ครูเป็นส่วนใหฐ่ การนำดอกไม้ชนิดนี้มาประดับตกแต่ง มีความหมายว่า ศิษย์จะให้ความเคารพ และเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนไม่มีเสื่อมคลาย เปรียบเสมือนดอก บานไม่รู้โรย

ลักษณะของบานไม่รู้โรย

ต้นบานไม่รู้โรย
จัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก มีอายุประมาณ 1 ปี มีความสูงของลำต้น 50 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านบริเวณยอดต้น กิ่งก้านเป็นเหลี่ยม และมีร่อง มีขนปกคลุม ตามข้อต้น พองออกเล็กน้อย มีทั้งข้อสีแดงและสีเขียว

ใบบานไม่รู้โรย
ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปรี มีปลายใบแหลม โคนใบสอบ มีขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 2 – 4 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร บริเวณหลังใบและท้องใบมีขนสีขาว เนื้อใบมีลักษณะนิ่ม ก้านใบสั้น

ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกเป็นกระจุกทรงกลมบริเวณปลายกิ่ง ประกอบด้วย ดอกย่อยอัดกันแน่น ลักษณะของดอกเป็นรูปทรงกลมขนาดเท่าผลพุทรา มีทั้งสีขาว แดง และสีม่วงแก่ มีลักษณะแข็ง กลีบดอกมีขนาดเล็กเรียงซ้อนกันเป็นชั้น ปลายกลีบแหลมคล้ายขนแข็ง ๆ และมีใบประดับ หรือกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียว มีอยู่ด้วยกัน 2 กลีบ เมื่อดอกบาน หรือดอกจะเจริญจนแก่แล้วก็ตาม กลีบดอกจะไม่หลุดร่วง จึงเป็นที่มาของชื่อ “บานไม่รู้โรยนั่นเอง”

ผลบานไม่รู้โรย
ผลเป็นผลแห้ง เป็นทรงกลม หรือเป็นรูปไข่ มีขนาด 2.5 มิลลิเมตร ภายในมีเมล็ดสีน้ำตาลอ่อน เมล็ดมีลักษณะแบน หรือรูปไข่

สรรพคุณของบานไม่รู้โรย

1. ทั้งต้นและรากมีรสเย็นขื่น นำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้กษัย
2. ต้นและราก ช่วยรักษาโรคบิด
3.ดอก ใช้แก้เด็กเป็นโรคลมชัก
4. ดอก ช่วยขับเสมหะ
5. ดอก ช่วยรักษาโรควัณโรคในปอด

การปลูกและขยายพันธุ์

เจริญเติบโตได้ในดินทุกสภาพ ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ หรือการเพาะเมล็ด

ประโยชน์ของบานไม่รู้โรย

1. ชาวเกาะมอลัคคัสในหมู่เกาะชวา ยังใช้บานไม่รู้โรยมารับประทานเป็นอาหารจำพวกผักชนิดหนึ่งอีกด้วย
2. ดอกสามารถนำมาใช้ทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ ทำบุหงา ร้อยพวงมาลัย ร้อยอุบะ หรือจัดพานพุ่ม ทำเป็นสินค้าส่งออกได้ หรือนำมาใช้ในงานพิธีกรรมต่าง ๆ
3. นิยมนำมาปลูกประดับตามบ้าน ตามสวน ริมทางเดิน ริมถนน หรือใช้ปลูกตามริมทะเล

ดาวเรือง (Marigolds)ดาวเรือง (Marigolds)

ดาวเรือง ดาวเรือง ชื่อสามัญ African marigold, American marigold, Aztec marigold, Big marigold                 มีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา และได้ขยายไปทั่วโลกพร้อมทั้งเป็นพืชเศรษฐกิจ ในหลายประเทศ อาทิ อียิปต์ ฮังการี ฝรั่งเศส สเปน และอื่น ๆ นิยมปลูกตัดดอก เป็นดาวเรืองในกลุ่ม

ต้นสั่งทำ / ต้นหูหนู / ต้นล่ำซำต้นสั่งทำ / ต้นหูหนู / ต้นล่ำซำ

ต้นสั่งทำ / ต้นหูหนู / ต้นล่ำซำ ชื่อสามัญ : Black Ebony                  ต้นสั่งทำ หรือต้นหูหนู ปกติพ[ในป่า ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล ได้สูงถึง 1,000 เมตร สามารถพบได้ทั่วๆ ไปตั้งแต่อินเดีย แผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ Malesia ไปจนถึงนิวกินี

ต้นทองหลางต้นทองหลาง

ทองหลาง ชื่อสามัญ  :  Indian Coral Tree , Variegated coral tree , Variegated Tiger’s Claw                    ถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ในแถบเอเชียเขตร้อนและอบอุ่น อินเดีย แอฟริกา อเมริกาใต้ และ ออสเตรเลีย จัดเป็นไม้ยืนต้นตระกูลถั่ว