พลูด่างราชินีหินอ่อน

พลูด่างราชินีหินอ่อน
ชื่อสามัญ : Marble Queen , Devil’s ivy , Taro vine
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Epipremnum aureum
ชื่ออื่น : พลูช้าง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พลูด่าง พลูฝรั่ง
วงศ์ : ARACEAE
                       มีถิ่นกำเนิดในหมู่เกาะโซโลมอน จัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับ ประเภทไม้เลื้อย ที่นิยมปลูกมากชนิดหนึ่ง ไม่ว่าจะปลูกในแปลงจัดสวน ปลูกในกระถาง และปลูกในแจกัน อีกทั้งใบมีสีสันสวยงาม ทนแล้งได้ดี

ความเชื่อและความเป็นมงคล

มีความเชื่อว่าราชินีหินอ่อน คือไม้มงคลชนิดหนึ่ง หากปลูกเอาไว้ในบ้าน จะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับคนในบ้าน จะมีผู้สนอกสนใจ ให้ความเป็นมิตร หากปลูกเอาไว้ในบ้าน จะช่วยให้มีบารมี มีคนเกรงอกเกรงใจ และมีเพื่อนฝูงมิตรสหายรักใคร่
เพื่อเป็นสิริมงคล แก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อกันว่า หากปลูกเพื่อเอาประโยชน์ ควรปลูกในวันอังคาร

ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร์

ลำต้น
เป็นไม้เลื้อย อิงอาศัย ลำต้นเลื้อยไปตามพื้น หรือจะมีรากเกาะพัน เมื่อแก่จะมีเนื้อไม้

ใบ
ใบเดี่ยว เรียงเวียน ใบอ่อนรูปหัวใจ หรือรูปทรงไข่ เมื่อโตเต็มที่ ใบเป็นรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายแหลมมน โคนเป็นรูปหัวใจ ขอบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย มีใบหนา คล้ายแผ่นหนัง เกลี้ยงเป็นมัน มีแผ่นใบสีเขียวเข้ม และเป็นด่างสีขาว กระจายอยู่ทั่วใบ ก้านใบสั้น สีเขียวถึงสีเขียวอ่อนอมเหลือง มักมีขีดตามยาวสีเหลืองหรือขาว

ดอก
มักไม่ออกดอกให้เห็น จนกว่าต้นโตเต็มที่สมบูรณ์

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

ประโยชน์

ใช้ดูดสารพิษอย่างแอมโมเนียที่มีมากในห้องน้ำ หรือสำนักงานที่มีเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เขียว หรือมีการใช้น้ำยาทำความสะอาด

การปลูกเลี้ยง
ปลูกในดินร่วน ต้องการน้ำปริมาณปานกลาง แสงแดดมาก ทนแล้งได้ดี

การขยายพันธุ์
ปักชำ เพาะเมล็ด

การดูแลรักษา
– แม้จะเป็นต้นไม้ที่สามารถอยู่ในร่มเงา และความชื้นได้ดี
– การปลูกต้นราชินีหินอ่อน จะต้องปล่อยให้ใบของมัน ได้รับแสงอ่อนๆ บ้าง จึงจะมีใบที่สวยงาม โดยการตั้งไว้ใกล้หน้าต่าง ที่มีแสงแดดส่องถึง หรือจะเป็นการนำไปรับแสงแดดนานๆ ครั้ง ก็จะช่วยให้สีของราชินีหินอ่อน มีความสดอยู่เสมอ
– รดน้ำอาทิตย์ละครั้ง หรือ 3 – 5 วัน/ครั้ง
– การใส่ปุ๋ย ควรเลือกปุ๋ยหมักหมัก อัตรา 250 – 500 กรัม / ต้น ใส่เดือนละ 1 – 2 ครั้ง

ว่านนางคุ้ม ต้นไม้ที่ควรปลูกไว้ในบ้านว่านนางคุ้ม ต้นไม้ที่ควรปลูกไว้ในบ้าน

ว่านนางคุ้มชื่อสามัญ : Brisbane Lily , Cardwell Lily , Northern Christmas Lily                 ว่านนางคุ้ม หรือ ว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศแหลมมาลายู จนถึงทางเหนือของออสเตรเลีย จัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกไว้ภายในบ้าน ทั้งการปลูกในกระถาง และปลูกในแปลงจัดสวน ดอกที่มีลักษณะเด่นแปลกตา และสวยงาม  ความเชื่อและความเป็นมงคล

กุหลาบหินกุหลาบหิน

            กุหลาบหิน มีถิ่นกำเนิดในมาดากัสกาแอฟริกาและเอเชีย เป็นไม้ในสกุลที่ส่วนใหญ่เป็นไม้พุ่ม อวบน้ำ และมีอายุอยู่ได้นานหลายปี เหมาะสมที่จะปลูกเป็นไม้กระถาง ซึ่งแต่เดิมต้นมีลักาณะเก้งก้าง ต่อมาได้มีการคัดเลือกสายพันธุ์ มาจากการกระจายพันธุ์และผสมพันธุ์ จึงได้พันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะต้นเตี้ย กะทัดรัด กุหลาบหินหรือกาลังโชเป็นไม้ประดับกระถาง เป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย ไม่ว่าจะปลูกในหรือนอกอาคาร แต่จะปลูกได้ดีเมื่ออยู่กลางแจ้ง ความเชื่อและความเป็นสิริมงคล ถือว่าเป็นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดที่ปลูกแล้วจะนำพาสิ่งดีๆ เข้ามา ปลูกแล้วจะร่ำรวยเป็นเศรษฐี ลักษณะทั่วไป กุหลาบหินมีใบค่อนข้างกลมเป็นหยักมนซ้อน ๆ กัน คล้ายดอกกุหลาบ

ต้นแก้วต้นแก้ว

แก้ว ชื่อสามัญ: Orang Jessamine, China Box Tree, Andaman Satinwood, Chinese Box-wood                ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีถิ่นกำเนิดจากเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และออสเตรเลีย และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศ ในทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาได้ ความเชื่อและความเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นแก้วไว้ประจำบ้านจะทำให้คนในบ้านมีความดี มีคุณค่าสูง เพราะคำว่า