ราชพฤกษ์

 “ราชพฤกษ์”
ชื่อสามัญ Pudding Pine, Indian Laburnum, Golden Shower
             ราชพฤกษ์ หรือที่รู้จักกันในนามต้นคูณ เป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียใต้ ตั้งแต่ทางตอนใต้ของปากีสถาน ไปจนถึงอินเดีย ศรีลังกา พม่า และไทย และยังเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยอีกด้วย

ความเชื่อและความเป็นมงคล

ต้นราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้มงคลนิยมใช้ประกอบพีธีที่สำคัญ อย่างเช่น พีธีเสาไม้หลักเมือง ทำพิธีปลูกบ้าน ฯลฯ ซึ่งคนไทยในสมัยโบราณเชื่อกันว่า ควรปลูกต้นราชพฤกษ์ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่อยู่อาศัย และควรปลูกในวันเสาร์ เพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือน มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณ บ้านใดปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ประจำบ้านจะช่วยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี และนอกจากนี้ ใบของต้นราชพฤกษ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งนิยมนำมาประกอบพิธีทางไสยศาสตร์ ใช้ใบทำน้ำพุทธมนต์สะเดาะเคราะห์ได้ผลดี จึงถือว่า ต้นราชพฤกษ์เป็นไม้มงคลนาม

ลักษณะราชพฤกษ์

ลำต้น
ราชพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 10–20 เมตร เปลือกจะเป็นสีน้ำตาลเรียบ

ใบ
เป็นประกอบแบบขนนก มีใบย่อยขึ้นออกเป็นคู่ ประมาณ 3-8 คู่ ใบรูปทรงรี ขนาดกว้าง 4-7 ซม. ยาว 8-15 ซม.

 

ดอก
ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ แต่ละช่อยาวราว 25-40 ซม. มีดอกย่อสีเหลือง และดอกจะออกช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

ผล
ออกเป็นฝักทรงกระบอก ยาวประมาณ 25-60 ซม.

การปลูก


นิยมปลูกด้วยเมล็ด ซึ่งในช่วง 1 -3 ปีแรกต้นจะเจริญเติบโตช้า แต่หลังจากนั้น จะเจริญเติบโตเร็วขึ้น และออกดอกเมื่อายุประมาณ 4 – 5 ปี

การดูแลรักษา

  1. ดิน ต้นราชพฤกษ์เจริยเติบโตได้ดีดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย และดินร่วนเหนียว
  2. น้ำ ต้นราชพฤกษ์ต้องการปริมาณน้ำน้อย ควรให้น้ำ 7-10 วัน/ครั้ง และเมื่อายุประมาณ 4 ปี สามารถทนต่อสภาพธรรมชาติได้
  3. ปุ๋ย ต้นราชพฤกษ์นิยมใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักในการบำรุงรักษา ควรใส่ปีละ 3-4 ครั้ง อัตรา 2-3 กิโลกรัม/ต้น
  4. แสง ต้นราชพฤกษ์ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง
  5. ศัตรู ต้นราชพฤกษ์มีศัตรูหนอนเจาะลำต้น จะมีอาการ ลำต้นหรือยอดเป็นรู เป็นรอยเจาะทำให้กิ่งหักงอ นิยมใช้ยาไดเมทโธเอท หรือ เมโธมิล อัตราและคำแนะนำระบุไว้ตามฉลาก เพื่อกำจัดแมลงศัตรู

ประโยชน์ของราชพฤกษ์

  1. ต้นราชพฤกษ์กับความเชื่อ ต้นราชพฤกษ์ เป็นไม้มงคลนาม เชื่อว่าจะทำให้ผู้อยู่อาศัยนั้นเจริญรุ่งเรือง
  2. เนื้อไม้ใช้ทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ด้ามเครื่องมือต่างๆ เช่น ใช้ทำเสา เสาสะพาน ทำสากตำข้าวล้อเกวียน เป็นต้น
  3. เนื้อของฝักแก่ สามารถนำมาใช้แทนกากน้ำตาล ในนการทำเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ และจุลินทรีย์ขายได้
  4. นิยมปลูกไว้เป็นต้นไม้ประดับตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานที่ราชการ บริเวณริมถนนข้างทาง และสถานที่อื่นๆ

แนะนำต้นไม้มงคล ปลูกตามวันเกิดแนะนำต้นไม้มงคล ปลูกตามวันเกิด

                      ต้นไม้ มงคล เป็นอีกหนึ่งในเหุผลจูงใจในการปลูกต้นไม้ โดยวิธีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับบริเวณบ้าน อีกด้วย ในวันนี้ เราจึงมา แนะนำต้นไม้มงคล ปลูกตามวันเกิด ให้ง่ายต่อการตัดสินใจ เลือกปลูกต้นไม้หลากหลายชนิด สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ ♦  โกสน : จะช่วยคุ้มครองให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุข♦  โป๊ยเซียน :

ว่านเศรษฐีว่านเศรษฐี

 ว่านเศรษฐีหรือที่เรียกกันว่าว่านเศรษฐีเรือนนอก                       ว่านเศรษฐี (Spider Plant) ว่านเศรษฐีจะถูกแบ่งออกเป็นทั้ง ว่านเศรษฐีเรือนนอก และว่านเศรษฐีเรือนใน มีลักษณะคล้ายกัน ต่างกันเพียงแค่แถบสีเท่านั้น โดยว่านเศรษฐีเรือนนอกจะมีแถบสีเขียวอยู่ตรงกลาง และแถบสีเหลืองออกครีมอยู่ริมใบ ส่วนว่านเศรษฐีเรือนจะมีแถบสีเหลืองอ่อนออกสีครีมที่กลางใบ และริมใบจะเป็นสีเขียว ถือว่าเป็นจุดสังเกตง่ายๆ ต่างก็เป็นต้นไม้เรียกทรัพย์ที่ได้รับความนิยมเช่นกัน ความเชื่อและความเป็นมงคล – ว่านเศรษฐีหรือที่เรียกกันว่าว่านเศรษฐีเรือนนอก ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มต้นไม้เรียกทรัพย์ เช่นเดียวกับง่านเมตตามหานิยม –

ต้นแก้วต้นแก้ว

แก้ว ชื่อสามัญ: Orang Jessamine, China Box Tree, Andaman Satinwood, Chinese Box-wood                ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีถิ่นกำเนิดจากเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และออสเตรเลีย และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศ ในทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาได้ ความเชื่อและความเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นแก้วไว้ประจำบ้านจะทำให้คนในบ้านมีความดี มีคุณค่าสูง เพราะคำว่า