ราชพฤกษ์

 “ราชพฤกษ์”
ชื่อสามัญ Pudding Pine, Indian Laburnum, Golden Shower
             ราชพฤกษ์ หรือที่รู้จักกันในนามต้นคูณ เป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียใต้ ตั้งแต่ทางตอนใต้ของปากีสถาน ไปจนถึงอินเดีย ศรีลังกา พม่า และไทย และยังเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยอีกด้วย

ความเชื่อและความเป็นมงคล

ต้นราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้มงคลนิยมใช้ประกอบพีธีที่สำคัญ อย่างเช่น พีธีเสาไม้หลักเมือง ทำพิธีปลูกบ้าน ฯลฯ ซึ่งคนไทยในสมัยโบราณเชื่อกันว่า ควรปลูกต้นราชพฤกษ์ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่อยู่อาศัย และควรปลูกในวันเสาร์ เพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือน มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณ บ้านใดปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ประจำบ้านจะช่วยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี และนอกจากนี้ ใบของต้นราชพฤกษ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งนิยมนำมาประกอบพิธีทางไสยศาสตร์ ใช้ใบทำน้ำพุทธมนต์สะเดาะเคราะห์ได้ผลดี จึงถือว่า ต้นราชพฤกษ์เป็นไม้มงคลนาม

ลักษณะราชพฤกษ์

ลำต้น
ราชพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 10–20 เมตร เปลือกจะเป็นสีน้ำตาลเรียบ

ใบ
เป็นประกอบแบบขนนก มีใบย่อยขึ้นออกเป็นคู่ ประมาณ 3-8 คู่ ใบรูปทรงรี ขนาดกว้าง 4-7 ซม. ยาว 8-15 ซม.

 

ดอก
ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ แต่ละช่อยาวราว 25-40 ซม. มีดอกย่อสีเหลือง และดอกจะออกช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

ผล
ออกเป็นฝักทรงกระบอก ยาวประมาณ 25-60 ซม.

การปลูก


นิยมปลูกด้วยเมล็ด ซึ่งในช่วง 1 -3 ปีแรกต้นจะเจริญเติบโตช้า แต่หลังจากนั้น จะเจริญเติบโตเร็วขึ้น และออกดอกเมื่อายุประมาณ 4 – 5 ปี

การดูแลรักษา

  1. ดิน ต้นราชพฤกษ์เจริยเติบโตได้ดีดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย และดินร่วนเหนียว
  2. น้ำ ต้นราชพฤกษ์ต้องการปริมาณน้ำน้อย ควรให้น้ำ 7-10 วัน/ครั้ง และเมื่อายุประมาณ 4 ปี สามารถทนต่อสภาพธรรมชาติได้
  3. ปุ๋ย ต้นราชพฤกษ์นิยมใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักในการบำรุงรักษา ควรใส่ปีละ 3-4 ครั้ง อัตรา 2-3 กิโลกรัม/ต้น
  4. แสง ต้นราชพฤกษ์ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง
  5. ศัตรู ต้นราชพฤกษ์มีศัตรูหนอนเจาะลำต้น จะมีอาการ ลำต้นหรือยอดเป็นรู เป็นรอยเจาะทำให้กิ่งหักงอ นิยมใช้ยาไดเมทโธเอท หรือ เมโธมิล อัตราและคำแนะนำระบุไว้ตามฉลาก เพื่อกำจัดแมลงศัตรู

ประโยชน์ของราชพฤกษ์

  1. ต้นราชพฤกษ์กับความเชื่อ ต้นราชพฤกษ์ เป็นไม้มงคลนาม เชื่อว่าจะทำให้ผู้อยู่อาศัยนั้นเจริญรุ่งเรือง
  2. เนื้อไม้ใช้ทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ด้ามเครื่องมือต่างๆ เช่น ใช้ทำเสา เสาสะพาน ทำสากตำข้าวล้อเกวียน เป็นต้น
  3. เนื้อของฝักแก่ สามารถนำมาใช้แทนกากน้ำตาล ในนการทำเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ และจุลินทรีย์ขายได้
  4. นิยมปลูกไว้เป็นต้นไม้ประดับตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานที่ราชการ บริเวณริมถนนข้างทาง และสถานที่อื่นๆ

ว่านนางคุ้ม ต้นไม้ที่ควรปลูกไว้ในบ้านว่านนางคุ้ม ต้นไม้ที่ควรปลูกไว้ในบ้าน

ว่านนางคุ้มชื่อสามัญ : Brisbane Lily , Cardwell Lily , Northern Christmas Lily                 ว่านนางคุ้ม หรือ ว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศแหลมมาลายู จนถึงทางเหนือของออสเตรเลีย จัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกไว้ภายในบ้าน ทั้งการปลูกในกระถาง และปลูกในแปลงจัดสวน ดอกที่มีลักษณะเด่นแปลกตา และสวยงาม  ความเชื่อและความเป็นมงคล

ว่านมหาลาภ (Queen lily)ว่านมหาลาภ (Queen lily)

ชื่อสามัญ : Queen lily, Phaedranassaชื่อวิทยาศาสตร์ : Eucrosis spp.                   ว่านมหาลาภ เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดมาจากในประเทศเปรูและเอกวาดอร์ ว่านมหาลาภที่พบเห็นอยู่ในประเทศไทย ก็เป็นพืชที่นำเข้านั่นเอง เป็นพืชที่ถูกจัดอยู่ในประเภทไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกเป็นพืชสวยงาม ด้วยสีสันของดอกที่ทำให้ดูสบายตา ความเชื่อและความเป็นมงคล            

กุหลาบ (Rose)กุหลาบ (Rose)

กุหลาบชื่อสามัญ : Roseชื่อวิทยาศาสตร์ : Rosa hybrida                  “กุหลาบ”  มีความสวยงามจนได้รับชื่อว่าเป็น “ราชินีแห่งดอกไม้” (Queen of flower) ซึ่งมีมานานประมาณ 30 ล้านปีมาแล้ว ซึ่งมีทั้งหมด ประมาณ 200 สปีชี่ส์ มีถิ่นกำเนิดในยุโรปหรือตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกา มีกระจายพันธุ์อยู่มาก ทางซีกโลกเหนือ