ว่านนางคุ้ม ต้นไม้ที่ควรปลูกไว้ในบ้าน

ว่านนางคุ้ม
ชื่อสามัญ : Brisbane Lily , Cardwell Lily , Northern Christmas Lily
                 ว่านนางคุ้ม หรือ ว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศแหลมมาลายู จนถึงทางเหนือของออสเตรเลีย จัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกไว้ภายในบ้าน ทั้งการปลูกในกระถาง และปลูกในแปลงจัดสวน ดอกที่มีลักษณะเด่นแปลกตา และสวยงาม 

ความเชื่อและความเป็นมงคล

                  เชื่อกันว่า ว่านนางคุ้ม เป็นว่านที่มีความมงคลทางด้านคุ้มครองป้องกันอันตรายต่างๆ หากปลูกไว้ในบ้าน จะมีคุณทางการป้องกันไฟไหม้ได้ โดยจะคุ้มครองให้บ้านและผู้เป็นเจ้าของรอดพ้นจากการถูกไฟไหม้ รวมถึงมีความเชื่อว่าจะช่วยให้ทำมาค้าขายดีขึ้นอีกด้วย

ลักษณะทั่วไปของว่านนางคุ้ม

ลำต้น
        ลำต้นแท้ว่านนางคุ้ม เป็นส่วนหัวหรือเหง้าที่อยู่ใต้ดิน มีลักษณะทรงกลมที่เป็นกลีบหัวเรียงซ้อนกันแน่น ส่วนปลายหัว จะมีตายอดที่เจริญมากเป็นใบ และช่อดอก โดยมีก้านใบห่อซ้อนกันแน่น ทำให้ดูคล้ายลำต้น ซึ่งเรียกว่า ลำต้นเทียม

ใบ
       ใบว่านนางคุ้ม จะแทงออกจากส่วนปลายของหัวที่เจริญมาจากกาบหัว โดยมักจะพบจำนวน 7 – 8 ใบ/ต้น ใบประกอบด้วยกาบใบ หรือก้านใบมีสีเขียวอ่อน ยาวประมาณ 20 – 50 เซนติเมตร เรียงซ้อนกัน ลักษณะคล้ายลำต้น ถัดมาเป็นส่วนของใบ ที่มีลักษณะมนคล้ายรูปหัวใจ มีความกว้างประมาณ 20 – 25 เซนติเมตร แผ่นใบมีลักษณะเรียบ และหนา มีเส้นใบที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เป็นเส้นเรียงซ้อนกันในแนวตั้งฉากจากโคนใบถึงปลายใบ

ดอก
           ดอกว่านนางคุ้ม จะออกเป็นช่อตรงกลางของหัว มีก้านดอกยาว ประมาณ 30 – 60 เซนติเมตร ก้านช่อดอกมีลักษณะกลม ผิวเรียบมีไขเคลือบ ปลายก้านเป็นช่อดอก ที่มีดอกรวมกันเป็นกระจุก มีดอกประมาณ 10 – 40 ดอก

ผล และเมล็ด
           ผลมีลักษณะกลมรี มีสีเขียวเข้ม มักจะติดเมล็ดน้อย หรือไม่ติดเมล็ดในบางต้น

การปลูก

1. ให้นำดินปลูกมาเผาไฟก่อน จากนั้นทุบให้แตกละเอียด แล้วตากน้ำค้างทิ้งไว้ 1 คืน
2. นำดินใส่กระถางสำหรับปลูก โดยวางหัวว่านลงกลางกระถาง กลบดิน โดยไม่ให้ดินปิดหัวว่านจนมิด
3. รดน้ำให้พอเปียกเท่านั้น อย่าให้มากเกินไป เพราะจำทำให้หัวว่าน เกิดเน่าได้
– ควรรดน้ำเช้า – เย็น อย่างสม่ำเสมอ

ประโยชน์

1. ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับใบ และประดับดอก เนื่องจากใบรูปทรงหัวใจ และสีเขียวสวยงาม ตัดกับสีของดอก ที่แทงออกกเป็นช่อยาว ดอกสีขาวเป็นกระจุกที่ปลายก้านดอก
2. ใช้ปลูกเป็นไม้มงคล เชื่อว่าเป็นว่านที่ช่วยป้องกันภัย และป้องกันสัตว์ร้าย และป้องกันไฟไหม้บ้าน หรือสิ่งชั่วร้ายต่างๆ เป็นที่มาของชื่อที่ว่า ว่านนางคุ้ม หรือ ว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน ที่เหมือนมีผู้เฒ่าคอยปกป้องลูกหลานภายในบ้าน

ต้นโกสนต้นโกสน

                 “ต้นโกสน” ถือได้ว่าเป็นต้นไม้มงคล เพราะชื่อ ไปพ้องกับคำว่า กุศล จึงเชื่อกันว่า เป็นการสร้างบุญสร้างกุศล คุณงามความดี เพราะคนโบราณเชื่อว่าต้นโกสนเป็นต้นไม้เก่าแก่ ที่สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงนำเข้ามาปลูกไว้ในพระราชวังบ้านขุนนางวัดหลวง เพื่อให้เกิดความร่มเย็นตลอดมา และคนไทยโบราณจึงเชื่อว่า บ้านใดที่ปลูกโกศลไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีบุญบารมี            

โป๊ยเซียนโป๊ยเซียน

โป๊ยเซียน                นักพฤกษศาสตร์ยืนยันว่า โป๊ยเซียน มีแหล่งกำเนิดดั้งเดิมอยู่ที่เกาะมาดากัสการ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่นิยม ปลูกในประเทศจีนมาหลายพันปีจนปัจจุบัน เหตุที่ชาวจีนนับถือต้นโป๊ยเซียน เนื่องจาก คำว่า “โป๊ยเซียน” ที่ชาวจีนนำมาตั้งเป็นชื่อต้นไม้ชนิดนี้ คือชื่อของผู้วิเศษที่มีชื่อเสียงทั้งแปดของชาวจีน ซึ่งความหมายถึงเทพเจ้าหรือผู้วิเศษ 8 องค์ที่คอยคุ้มครองโลกมนุษย์ ซึ่งเทพเจ้าทั้ง 8 องค์นี้จะอยู่ด้วยกันเสมอ จะขาดองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้ เพราะเป็นเทพที่มีหน้าที่คุ้มครองและช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก เทพเจ้าทั้ง 8 องค์ได้แก่

มะขามมะขาม

มะขามชื่อสามัญ Tamarind , Indian Date               มะขาม เป็นไม้เขตร้อน มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกาแถบประเทศซูดาน, ประเทศแคเมอรูน, ประเทศไนจีเรีย, ประเทศเคนยา, ประเทศแซมเบีย, และประเทศแทนซาเนียม และต่อมามีการนำเข้ามาในแถบประเทศแถบลาตินอเมริกาและประเทศเขตร้อนของเอเชีย และในปัจจุบันมีมากในประเทศเม็กซิโก ความเชื่อและความเป็นมงคล ต้นมะขาม เป็นต้นไม้มงคล ที่ควรปลูกในบ้าน ตามตำราพรหมชาติฉบับหลวง ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันตก (ประจิม) ของบ้าน เพื่อป้อง