ว่านนางคุ้ม ต้นไม้ที่ควรปลูกไว้ในบ้าน

ว่านนางคุ้ม
ชื่อสามัญ : Brisbane Lily , Cardwell Lily , Northern Christmas Lily
                 ว่านนางคุ้ม หรือ ว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศแหลมมาลายู จนถึงทางเหนือของออสเตรเลีย จัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกไว้ภายในบ้าน ทั้งการปลูกในกระถาง และปลูกในแปลงจัดสวน ดอกที่มีลักษณะเด่นแปลกตา และสวยงาม 

ความเชื่อและความเป็นมงคล

                  เชื่อกันว่า ว่านนางคุ้ม เป็นว่านที่มีความมงคลทางด้านคุ้มครองป้องกันอันตรายต่างๆ หากปลูกไว้ในบ้าน จะมีคุณทางการป้องกันไฟไหม้ได้ โดยจะคุ้มครองให้บ้านและผู้เป็นเจ้าของรอดพ้นจากการถูกไฟไหม้ รวมถึงมีความเชื่อว่าจะช่วยให้ทำมาค้าขายดีขึ้นอีกด้วย

ลักษณะทั่วไปของว่านนางคุ้ม

ลำต้น
        ลำต้นแท้ว่านนางคุ้ม เป็นส่วนหัวหรือเหง้าที่อยู่ใต้ดิน มีลักษณะทรงกลมที่เป็นกลีบหัวเรียงซ้อนกันแน่น ส่วนปลายหัว จะมีตายอดที่เจริญมากเป็นใบ และช่อดอก โดยมีก้านใบห่อซ้อนกันแน่น ทำให้ดูคล้ายลำต้น ซึ่งเรียกว่า ลำต้นเทียม

ใบ
       ใบว่านนางคุ้ม จะแทงออกจากส่วนปลายของหัวที่เจริญมาจากกาบหัว โดยมักจะพบจำนวน 7 – 8 ใบ/ต้น ใบประกอบด้วยกาบใบ หรือก้านใบมีสีเขียวอ่อน ยาวประมาณ 20 – 50 เซนติเมตร เรียงซ้อนกัน ลักษณะคล้ายลำต้น ถัดมาเป็นส่วนของใบ ที่มีลักษณะมนคล้ายรูปหัวใจ มีความกว้างประมาณ 20 – 25 เซนติเมตร แผ่นใบมีลักษณะเรียบ และหนา มีเส้นใบที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เป็นเส้นเรียงซ้อนกันในแนวตั้งฉากจากโคนใบถึงปลายใบ

ดอก
           ดอกว่านนางคุ้ม จะออกเป็นช่อตรงกลางของหัว มีก้านดอกยาว ประมาณ 30 – 60 เซนติเมตร ก้านช่อดอกมีลักษณะกลม ผิวเรียบมีไขเคลือบ ปลายก้านเป็นช่อดอก ที่มีดอกรวมกันเป็นกระจุก มีดอกประมาณ 10 – 40 ดอก

ผล และเมล็ด
           ผลมีลักษณะกลมรี มีสีเขียวเข้ม มักจะติดเมล็ดน้อย หรือไม่ติดเมล็ดในบางต้น

การปลูก

1. ให้นำดินปลูกมาเผาไฟก่อน จากนั้นทุบให้แตกละเอียด แล้วตากน้ำค้างทิ้งไว้ 1 คืน
2. นำดินใส่กระถางสำหรับปลูก โดยวางหัวว่านลงกลางกระถาง กลบดิน โดยไม่ให้ดินปิดหัวว่านจนมิด
3. รดน้ำให้พอเปียกเท่านั้น อย่าให้มากเกินไป เพราะจำทำให้หัวว่าน เกิดเน่าได้
– ควรรดน้ำเช้า – เย็น อย่างสม่ำเสมอ

ประโยชน์

1. ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับใบ และประดับดอก เนื่องจากใบรูปทรงหัวใจ และสีเขียวสวยงาม ตัดกับสีของดอก ที่แทงออกกเป็นช่อยาว ดอกสีขาวเป็นกระจุกที่ปลายก้านดอก
2. ใช้ปลูกเป็นไม้มงคล เชื่อว่าเป็นว่านที่ช่วยป้องกันภัย และป้องกันสัตว์ร้าย และป้องกันไฟไหม้บ้าน หรือสิ่งชั่วร้ายต่างๆ เป็นที่มาของชื่อที่ว่า ว่านนางคุ้ม หรือ ว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน ที่เหมือนมีผู้เฒ่าคอยปกป้องลูกหลานภายในบ้าน

ราชพฤกษ์ราชพฤกษ์

 “ราชพฤกษ์” ชื่อสามัญ Pudding Pine, Indian Laburnum, Golden Shower             ราชพฤกษ์ หรือที่รู้จักกันในนามต้นคูณ เป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียใต้ ตั้งแต่ทางตอนใต้ของปากีสถาน ไปจนถึงอินเดีย ศรีลังกา พม่า และไทย และยังเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยอีกด้วย ความเชื่อและความเป็นมงคล ต้นราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้มงคลนิยมใช้ประกอบพีธีที่สำคัญ อย่างเช่น พีธีเสาไม้หลักเมือง ทำพิธีปลูกบ้าน ฯลฯ ซึ่งคนไทยในสมัยโบราณเชื่อกันว่า

ดอกคาร์เนชั่น (Carnation)ดอกคาร์เนชั่น (Carnation)

ดอกคาร์เนชั่นชื่อสามัญ : Carnationชื่อวิทยาศาสตร์ : Dianthus caryophyllus                           คาร์เนชั่นมีถิ่นกำเนิดในยุโรปตอนใต้ เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศสเปน ซึ่งพบว่ามีการปลูกดอกคาร์เนชั่นมายาวนานกว่า 2,000 ปี ซึ่งสีดั้งเดิมของดอกคาร์เนชั่น คือ สีชมพู แล้วจึงมีการเพาะปลูกสีเหลือง แดง ขาว

ต้นกล้วย ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้านต้นกล้วย ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้าน

ต้นกล้วยชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) : banana                    กล้วย เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีถิ่นกำเนิดอยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการยอมรับกันเป็นส่วนใหญ่ว่า ดินแดนแถบอินโด – มาเลเซีย และได้แพร่เข้าไปในเขตอบอุ่นของเอเชีย อเมริกา แอฟริกาและออสเตรเลีย โดยเฉพาะเอเชีย กล้วยเป็นผลไม้ที่ปลูกกันมาก บริโภคกันมากเป็นอันดับแรกของทุกประเทศ ความเชื่อและความเป็นมงคล