ว่านมหาลาภ (Queen lily)

ชื่อสามัญ : Queen lily, Phaedranassa
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eucrosis spp.
                   ว่านมหาลาภ เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดมาจากในประเทศเปรูและเอกวาดอร์ ว่านมหาลาภที่พบเห็นอยู่ในประเทศไทย ก็เป็นพืชที่นำเข้านั่นเอง เป็นพืชที่ถูกจัดอยู่ในประเภทไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกเป็นพืชสวยงาม ด้วยสีสันของดอกที่ทำให้ดูสบายตา

ความเชื่อและความเป็นมงคล

                   มีความเชื่อของชาวไทยโบราณที่ว่า ว่านมหาลาภ ถ้าปลูกในบ้านเรือนหรือร้านค้า จะเป็นสิริมงคลในเรื่องของโชคลาภ และเงินทองแก่ผู้ปลูก รวมถึงผู้ที่มีว่านมาหาลาภในพื้นที่ที่อยู่อาศัยด้วย ส่วนใหญ่จะนิยมให้ปลูกคู่กับ “ต้นว่านมหาโชค” จะช่วยให้กิจการ ค้าขาย หรือธุรกิจต่างๆ เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

ลักษณะทั่วไปของ "ว่านมหาลาภ"

ลำต้น
เป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดิน เจริญมาจากกาบใบ ที่เปลี่ยนมาเป็นแผ่นกาบเรียงหุ้มซ้อนทับกันหลายชั้น รูปร่างของหัว มีลักษณะกลมแบน ชั้นนอกบาง และส่วนชั้นที่เป็นสีน้ำตาล จะมีหน้าที่รักษาความชื้นให้แก่หัว และป้องกันโรค แมลงต่างๆ ด้วย

ราก
เป็นรากฝอยสีขาว รูปร่างทรงกลม เรียวเล็ก บริเวณส่วนปลายแหลม และมีแขนง โดยรากแทงออกจากฐานหัวกว่า 35 – 40 ราก/ต้น

ใบ
เป็นพืชที่มีใบอยู่เหนือหัวหรือลำต้น เรียกว่าเป็น “ลำต้นเทียม” ประกอบด้วยก้านใบ แทงออกจากบริเวณหัว แยกเป็นก้านใบเดี่ยว ก้านใบมีลักษณะแบน ส่วนใบมีลักษณะเป็นรูปไข่ โคนแคบปลายแหลม ใบอ่อนม้วนตัวลง

ดอก
ดอกของว่านมหาลาภ มีสีส้ม ออกดอกเป็นช่อ มีดอกย่อยประมาณ 5 – 13 ดอกต่อช่อ แต่ละดอกมี 6 กลีบ

การปลูกว่านมหาลาภ

1. ดินร่วนปนทราย และผสมดินลูกรังสีแดง ควรให้มีการระบายน้ำที่ดี (หากน้ำขังหัวว่านจะเน่า)
2. ปลูกในกระถางปากกว้าง จะเหมาะมาก เนื่องจากมีใบตกลงมาปกคลุมกระถางดูสวยงาม
3. ควรวางในบริเวณที่ได้รับแสงปานกลาง และรดน้ำในตอนเช้า

การขยายพันธุ์

1. การแยกหัวปลูก
ให้ผ่าหัวของว่านมหาลาภ ในแนวตั้งออกเป็นซีก ขณะผ่าให้ติดส่วนของรากมาด้วย นำไปปักลงในดินที่แปลง หรือกระถางที่ได้เตรียมไว้ รดน้ำพอชุ่ม
2. การเพาะเมล็ด
ดหลุมให้มีความลึกประมาณ 10 – 20 เซนติเมตร นำเมล็ดพันธุ์ใส่ลงในหลุม จากนั้นปิดหลุมให้สนิท

ประโยชน์ และสรรพคุณของว่านมหาลาภ

1. ใบและลำต้นมีความสวยงาม รวมถึงดอกสีส้ม จึงนิยมนำมาเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
2. ช่วยถอนพิษฝีทุกชนิด ไม่ว่าจะฝีต่อมบาร์โธลิน ฝีไขสันหลัง ฝีก้น ฝีทวารหนัก เป็นต้น

ราคาต่อต้น

ว่านมหาลาภ จำหน่ายในราคาเพียง 50 – 70 บาท สำหรับต้นที่แข็งแรง สามารถนำไปปลูกต่อได้

ดอกลิลลี่ดอกลิลลี่

ดอกลิลลี่ชื่อสามัญ : lilyชื่อวิทยาศาสตร์ : Lilium                          มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชีย แถบประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น เป็นพืชสยพันธุ์หัว มีกลิ่นหอม ดอกอูมใหญ่ ใช้หัวสะสมและหล่อเลี้ยงอาหารใต้ดิน สายพันธุ์ดอกลิลลี่สีขาวที่แท้จริง เกิดขึ้นบนเกาะครีต จากนั้นนักสำรวจชาวยุโรปจะมาเจอ จึงได้นำไปเป็นสมุนไพรรักษาโรคภัยในยุควิกตอเรีย และ ออกัสติน เฮนรี่

ต้นชบา / ไม้มงคลที่ควรปลูกในปลูกต้นชบา / ไม้มงคลที่ควรปลูกในปลูก

ชบา ชื่อสามัญ : Shoe flower, Hibiscus, Chinese rose                 เป็นพืชพื้นเมืองในเอเชียตะวันออก ชาวโอรังอัซลีในรัฐเปรัก มาเลเซีย ใช้เปลือกรากแช่ในน้ำข้ามคืนและดื่มขณะท้องว่างเพื่อรักษาฝี เชื่อกันว่า ดอกชบาเข้าประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เพราะได้รับการกล่าวถึงใน ไตรภูมิพระร่วง และคาดว่า ได้รับมาจากอินเดีย เพราะชื่อ ชบา เป็นภาษาสันสฤต คำว่า ชปา

ไผ่สีสุกไผ่สีสุก

ไผ่สีสุกชื่อสามัญ : Spiny Bamboo, Thorny Bamboo, Thorny Branch Bambooไผ่สีสุก เชื่อกันว่ามีถิ่นกำเนิดในแถบ เกาะสุมาตรา ชวา และ บอร์เนียว ซึ่งกระจายปลูกทั่วไปอยู่ในเขตร้อน และในประเทศไทยนิยมปลูก ไผ่สีสุก” มาแต่โบราณแล้ว ส่วนใหญ่จะปลูกเป็นแนวรั้วบ้าน ทางด้านทิศตะวันออกหรือทิศบูรพา ความเชื่อและความเป็นมงคล เป็นไม้มงคล เมื่อปลูกแล้วจะทำให้เจ้าของ และคนในครอบครัวมีความสุข ความเจริญตามชื่อที่ถูกเรียกขาน สีสุก เป็นมงคลนามเพื่อให้เกิดความสุข ความเจริญ มีความสุขกายสบายใจทุกอย่างนั้นเอง ซึ่งคนโบราณนิยมปลูกไผ่สีสุกไว้ทางทิศตะวันออก