ว่านเต่านำโชค

ว่านเต่านำโชค

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amorphophallus asterostigmatus

               ว่านเต่านำโชค ไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย เป็นไม้มงคลที่มีความเเชื่อกันว่า จะบันดาลโชคลาภ ช่วยส่งเสริมการค้าขาย หากพกติดตัวจะเกิดเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น

ความเป็นมงคล

                 ว่านเต่ามงคล มีสรรพคุณทางเมตตามหานิยม คงกระพันชาตรี หากบ้านไหนที่ปลูกว่านเต่ามงคลไว้ จะช่วยส่งเสริมได้ ทำให้ติดต่อ ค้าขาย เจรจาประสบผลสำเร็จ ซื้อได้ง่ายขายคล่อง

ว่านเต่านำโชค

ลักษณะทั่วไป

                 ว่านเต่านำโชค เป็นพืชล้มลุกที่มีหัวอยู่ใต้ดิน หัวเป็นรูปกลมแป้น มีขนาดเท่ากำมือเด็ก บริเวณผิวเปลือกสีน้ำตาล ช่วงบนมีลักษณะโหนกนูนคล้ายกับกระดองเต่า ช่วงล่างมีลักษณะแบนราบ และมีรากแทงออกบริเวณนี้ บางหัวมีปุ่มยื่นออกมาลักษณะคล้ายหัว เขา และหางเต่า จึงได้ถูกตั้งชื่อว่า ” ว่านเต่านำโชค “

ว่านเต่านำโชค

                 เนื้อในหัวเป็นสีขาว หรือสีนวล มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ลำต้นแตกขึ้นบริเวณกลางหัวด้านบน ลำต้นเหมือนต้นบุก สูงประมาณ 1-2 ฟุต มีสีน้ำตาลแดง มีจุดดำๆ เห็นได้ชัด แตกใบบริเวณส่วนปลายลำต้น ใบมีลักษณะเป็นแฉก แผ่กว้างและกางออก ใบสีเขียวเข้ม ผิวใบมีขนสีน้ำตาลกระจายทั่ว ใต้ใบมีสีเขียวอ่อน มีดอกแทงขึ้นมาจากหัวใต้ดิน ดอกมีลักษระคล้ายดอกบอน

การปลูก

ว่านเต่ามงคล ชอบดินร่วนปนทรายหรือแกลบ ทำการปลูกโดยฝังหัวลง พอให้พ้นดินเล็กน้อย (เพราะถ้าฝังมิด หัวอาจทำให้ว่านเน่าตายได้ ) ไม่ควรรดน้ำจนแฉะมากเกินไป ต้องปลูกในที่ร่มรำไร จึงจะเจริญเติบโตได้ดี

การขยายพันธุ์

ทำการขยายพันธุ์โดยการแยกหัว

คัตเตอร์ (Cutter Flower)คัตเตอร์ (Cutter Flower)

คัตเตอร์ (Cutter Flower)ชื่ออื่น : สร้อยทองชื่อสามัญ : Asterชื่อวิทยาศาสตร์ : Solidago Canadensis                    “คัตเตอร์” หรือแอสเตอร์ เป็นพืชไม้ดอก อายุหลายปี มีถิ่นกำเนิดตามเทือกเขาในยุโรป (เช่น เทือกเขาแอลป์) รวมทั้งพบในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ซึ่งพบมากกว่า 65

ว่านเสน่ห์จันทร์แดงว่านเสน่ห์จันทร์แดง

ว่านเสน่ห์จันทร์แดงชื่อสามัญ : King of Hearts                   เสน่ห์จันทร์แดง เป็นพืชท้องถิ่นในเขตร้อนชื้นของเอเซีย และอเมริกา มีการทดลองนำต้นเสน่ห์จันทร์แดง มาทดสอบด้วยชุดทดลองในห้องที่มีสารเบนซีน หรือสารก่อมะเร็ง ผลปรากฏว่า เสน่ห์จันทร์แดงสามารถลดปริมาณเบนซีน ให้ลดลงจนอยู่ในค่ามาตรฐานในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเปรียบเทียบกับห้องที่ไม่มีต้นเสน่ห์จันทร์แดง ความเชื่อและความเป็นมงคล ว่านเสน่ห์จันทร์แดง ปลูกเป็นไม้มงคลตามความเชื่อที่ว่า เป็นว่านเมตตามหานิยม เสริมโชคเสริมลาภ ผู้ใดปลูก ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีคนนิยมชมชอบ

ต้นโกสนต้นโกสน

                 “ต้นโกสน” ถือได้ว่าเป็นต้นไม้มงคล เพราะชื่อ ไปพ้องกับคำว่า กุศล จึงเชื่อกันว่า เป็นการสร้างบุญสร้างกุศล คุณงามความดี เพราะคนโบราณเชื่อว่าต้นโกสนเป็นต้นไม้เก่าแก่ ที่สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงนำเข้ามาปลูกไว้ในพระราชวังบ้านขุนนางวัดหลวง เพื่อให้เกิดความร่มเย็นตลอดมา และคนไทยโบราณจึงเชื่อว่า บ้านใดที่ปลูกโกศลไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีบุญบารมี