ว่านเศรษฐี

 ว่านเศรษฐีหรือที่เรียกกันว่าว่านเศรษฐีเรือนนอก 
                      ว่านเศรษฐี (Spider Plant) ว่านเศรษฐีจะถูกแบ่งออกเป็นทั้ง ว่านเศรษฐีเรือนนอก และว่านเศรษฐีเรือนใน มีลักษณะคล้ายกัน ต่างกันเพียงแค่แถบสีเท่านั้น โดยว่านเศรษฐีเรือนนอกจะมีแถบสีเขียวอยู่ตรงกลาง และแถบสีเหลืองออกครีมอยู่ริมใบ ส่วนว่านเศรษฐีเรือนจะมีแถบสีเหลืองอ่อนออกสีครีมที่กลางใบ และริมใบจะเป็นสีเขียว ถือว่าเป็นจุดสังเกตง่ายๆ ต่างก็เป็นต้นไม้เรียกทรัพย์ที่ได้รับความนิยมเช่นกัน

ความเชื่อและความเป็นมงคล

– ว่านเศรษฐีหรือที่เรียกกันว่าว่านเศรษฐีเรือนนอก ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มต้นไม้เรียกทรัพย์ เช่นเดียวกับง่านเมตตามหานิยม
– เป็นว่านป้องกันภัย ช่วยปัดภัยอันตรายทั้งหลาย ทั้งจากมนุษย์ สัตว์ และภูตผี หรือสิ่งอัปมงคลทั้งปวง
– เน้นในเรื่องของการเสริมความเป็นสิริมงคล ผู้ใดปลูกจะทำให้คนรักคนใคร่ ผู้คนนิยมชมชอบ ผู้คนนับถือ
– เป็นว่านเสริมโชค เสริมลาภ ช่วยเรียกเงินเรียกทอง เป็นว่านเสริมสิริมงคลร่วมกัน ช่วยเสริมบุญบารมี เสริมดวงวาสนา
– อีกทั้งยังถือว่าเป็นว่านเสี่ยงทายฐานะ หากว่านเศรษฐีเรือนนอกออกดอกช่วงใด ช่วงนั้น จะเป็นช่วงที่วาสนาผู้ปลูกหรือคนในบ้านจะมีมาก การทำมาค้าขายรุ่งเรือง จะได้ลาภก้อนโต หรืออาจได้มีการเลื่อนยศตำแหน่ง

ลักษณะว่านเศรษฐีเรือนใน


เป็นพืชล้มลุก โดยสามารถสูงได้มากถึง 50 เซนติเมตร ลำต้นมีลักษณะกลม เมื่อขึ้นใบแล้วจะตั้งตรงและยาวขึ้นเรื่อยๆ ในส่วนของลำต้นจะมีกาบใบ และมีการงอกใหม่อยู่เสมอ จากนั้นจะขึ้นเป็นพุ่มมีลักษณะที่คล้ายกับตะไคร้

ดอก และต้นอ่อน


การออกดอก ตัวดอกออกเป็นดอกเดี่ยวหรือหลายดอกบนก้านช่อดอก จะออกอยู่ที่ประมาณ 2 ดอกขึ้นไปจนถึง 4 ดอก ออกเรียงกันห่างๆ ตามความยาวก้านช่อดอก กลีบดอกเป็นสีขาว 5 กลีบ และแผ่นของกลีบดอก เป็นแผ่นกลีบรูปหอก จะมีความกว้างประมาณ 0.3 เซนติเมตร และยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ตรงกลางมีเกสรตัวผู้ 5 อัน ส่วนปลายเกสรโค้งงอมีสีเหลือง และมีเกสรตัวเมียสีขาว 1 อัน

  ต้นอ่อนว่านเศรษฐีเรือนนอกจะเกิดบนก้านช่อดอก ซึ่งจะแทงออกบริเวณข้อของก้านดอกติดกับตัวดอก ต้นอ่อนมีลักษณะที่คล้ายกับต้นแม่ทุกประการ ซึ่งรากจะแทงออกมาบริเวณโคนต้น เมื่อก้านช่อดอกโน้มลงติดดิน ต้นอ่อนจะแทงรากลึกลงดิน และเติบโตเป็นต้นใหม่

ผล


ผลเศรษฐีเรือนนอก มีลักษณะเป็นพู 3 พู ขนาดผลประมาณ 1 เซนติเมตร ซึ่งจะเชื่อมอยู่ติดกัน ผลอ่อนเปลือกผลมีสีเขียว ผลแก่สีดำ ในแต่ละพูมีเมล็ด 1 เมล็ด และรวมใน 1 ผล มี 3 เมล็ด

ประโยชน์ของต้นเศรษฐีเรือนใน

 

1. การเป็นต้นไม้เรียกทรัพย์ ในกลุ่มว่านเมตตามหานิยม ที่จะช่วยเสริมความเป็นมงคลภายในบ้าน การป้องกันภัย การเสริมสิริมงคล และการเสริมโชคเสริมลาภให้แก่ผู้ปลูก ผู้ดูแล คนในครอบครัว และบริวารทั้งหลาย
2. ปลูกในกระถาง เพื่อให้กลายเป็นไม้ประดับที่อยู่ภายในบ้าน หรือภายในอาคาร เพราะเป็นไม้อายุนานหลายปี ชอบแสงรำไร
3. สามารถดูดซับสารพิษต่าง ๆ และยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศภายในห้อง หรือในอาคาร จัดตั้งวางบริเวณใกล้แสงแดดส่องถึง ทั้งภายในห้องหรือภายในตัวอาคาร

บานไม่รู้โรยบานไม่รู้โรย

บานไม่รู้โรยชื่อสามัญ : Everlasting, Globe Amaranthมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลาง แถบประเทศปานามา และประเทศกัวเตมาลา บ้างก็ว่ามีถิ่นกำเนิดในเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกา ปัจจุบันกลายเป็นพืชประจำถิ่นทั่วโลก ความเชื่อและความเป็นมงคลบานไม่รู้โรย ถือเป็นไม้ดอกที่ชื่อเป็นมงคลนาม จะช่วยเสริม “ด้านความรักของผู้อยู่อาศัยและคู่รักให้ผูกพันมั่นคงต่อกัน” เราจะพบในพานไหว้ครูเป็นส่วนใหฐ่ การนำดอกไม้ชนิดนี้มาประดับตกแต่ง มีความหมายว่า ศิษย์จะให้ความเคารพ และเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนไม่มีเสื่อมคลาย เปรียบเสมือนดอก บานไม่รู้โรย ลักษณะของบานไม่รู้โรย ต้นบานไม่รู้โรยจัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก มีอายุประมาณ 1 ปี

ต้นกล้วย ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้านต้นกล้วย ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้าน

ต้นกล้วยชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) : banana                    กล้วย เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีถิ่นกำเนิดอยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการยอมรับกันเป็นส่วนใหญ่ว่า ดินแดนแถบอินโด – มาเลเซีย และได้แพร่เข้าไปในเขตอบอุ่นของเอเชีย อเมริกา แอฟริกาและออสเตรเลีย โดยเฉพาะเอเชีย กล้วยเป็นผลไม้ที่ปลูกกันมาก บริโภคกันมากเป็นอันดับแรกของทุกประเทศ ความเชื่อและความเป็นมงคล      

ต้นทองหลางต้นทองหลาง

ทองหลาง ชื่อสามัญ  :  Indian Coral Tree , Variegated coral tree , Variegated Tiger’s Claw                    ถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ในแถบเอเชียเขตร้อนและอบอุ่น อินเดีย แอฟริกา อเมริกาใต้ และ ออสเตรเลีย จัดเป็นไม้ยืนต้นตระกูลถั่ว