ว่านเสน่ห์จันทร์แดง

ว่านเสน่ห์จันทร์แดง
ชื่อสามัญ : King of Hearts
                   เสน่ห์จันทร์แดง เป็นพืชท้องถิ่นในเขตร้อนชื้นของเอเซีย และอเมริกา มีการทดลองนำต้นเสน่ห์จันทร์แดง มาทดสอบด้วยชุดทดลองในห้องที่มีสารเบนซีน หรือสารก่อมะเร็ง ผลปรากฏว่า เสน่ห์จันทร์แดงสามารถลดปริมาณเบนซีน ให้ลดลงจนอยู่ในค่ามาตรฐานในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเปรียบเทียบกับห้องที่ไม่มีต้นเสน่ห์จันทร์แดง

ความเชื่อและความเป็นมงคล

ว่านเสน่ห์จันทร์แดง ปลูกเป็นไม้มงคลตามความเชื่อที่ว่า เป็นว่านเมตตามหานิยม เสริมโชคเสริมลาภ ผู้ใดปลูก ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีคนนิยมชมชอบ ผู้คนรักใคร่ และมีผู้เคารพนับถือ ช่วยในการเรียกเงินเรียกทอง การทำมาค้าขายขึ้น มีกำไรไหลมาเทมา กิจการเจริญรุ่งเรือง

คาถาเสริมโชคลาภ

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถา 3 จบ
“มหาลาโภ โหตุ ภวันตุเม”

คาถาเมตตามหานิยม

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถา 3 จบ
“นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ”

ลักษณะทั่วไปของว่านเสน่ห์จันทร์แดง

ลำต้น
ต้นเสน่ห์จันทร์แดง มีลำต้นแท้จริงอยู่ใต้ดิน หรือเหนือดินก็ได้ ซึ่งเรียกว่า หัว มีลักษณะค่อนข้างกลม มีขนาดปรัมาณ 1.5 – 3 เซนติเมตร เนื้อหัวด้านในมีสีขาว และมีกลิ่นฉุนเล็กน้อย ส่วนปลายหัวจะโผล่ขึ้นมาเหนือดิน เรียกส่วนนี้ว่า ลำต้นเทียม มีความสูงประมาณ 45 – 60 เซนติเมตร

ราก
เสน่ห์จันทร์แดงจะไม่มีรากแก้ว แต่ประกอบด้วยรากแขนงอย่างเดียว รากแขนง มีลักษณะกลม สีน้ำตาล ขนาดประมาณ 2 – 3 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร โดยตัวราก จะแตกออกจากหัว เป็นกระจุกจำนวนมาก

ใบ
ใบเสน่ห์จันทร์แดง ออกเป็นใบเดี่ยว และแทงออกบริเวณปลายหัว เยื้องสลับตรงข้ามกันเป็นชั้น ประกอบด้วยก้านใบกลมยาว ประมาณ 30 – 60 เซนติเมตร โคนใบใหญ่ และเรียวยาวมาถึงปลายก้าน ก้านใบแก่มีสีเขียวอมน้ำตาล ก้านใบอ่อนมีสีเลือดหมู ปลายก้านเป็นแผ่นใบ ลักษณะแผ่นใบมีรูปหัวใจขนาดใหญ่ สีเขียวเข้ม และเป็นมัน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนเป็นร่องตามความยาวของแนวเส้นใบ

ดอก
ดอกเสน่ห์จันทร์แดง แทงช่อจุดกลางต้น ก้านช่อมีสีแดงเลือดหมู ยาวประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร ปลายก้านช่อดอกเป็นตัวดอกที่มีกาบดอกหุ้ม ตัวดอก มีลักษณะเป็นช่อทรงกระบอกสีขาวในส่วนบน และมีสีแดงส่วนล่าง

ผล
ผลเสน่ห์จันทร์แดง มีขนาดเล็ก ทรงกลม

ประโยชน์เสน่ห์จันทร์แดง

นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เนื่องจากใบมีขนาดใหญ่ ก้านใบมีสีแดง ดูแปลกตา และยังนิยมปลูกลงกระถางตั้งประดับเพื่อดูดสารพิษในห้องหรืออาคารได้ดีอีกด้วย

สรรพคุณเสน่ห์จันทร์แดง

– ทุกส่วนมีสารพิษ ใช้เป็นยาพิษเบื่อปลา
– ทุกส่วนมีสารพิษ หากรับประทานหรือต้มดื่มจะทำให้อาเจียน
– ทุกส่วนใช้เป็นยาภายนอก ใช้ทารักษาแผล โดยเฉพาะแผลเปื่อย แผลผุพองมีน้ำหนอง

ต้นไม้มงคลประจําวันเกิดต้นไม้มงคลประจําวันเกิด

เรียกได้ว่าช่วงนี้ คงจะเป็นกิจกรรมที่ฮิตกันทั่วบ้าน ทั่วเมืองก็ว่าได้ นั่นก็คือ การปลูกต้นไม้ ที่บ้านนั่นเอง และหากคิดไม่ออกว่าจะปลูกต้นอะไรดี วันนี้เรามี ต้นไม้ประจำวันเกิด มาแนะนำให้ทุกคนลองเลือกปลูกประดับบ้าน และยังช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่เราอีกด้วย ต้นไม้มงคลประจำวันเกิดอาทิตย์ควรปลูกที่มีดอกสีเหลืองหรือสีส้ม– โป๊ยเซียน ให้โชคลาภ– ราชพฤกษ์ เสริมเกียรติ– โกสน คุ้มครองบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข– กุหลาบ เสริมความสง่างามความภาคภูมิ ต้นไม้มงคลประจำวันเกิดจันทร์: ควรปลูกที่มีดอกสีขาวหรือสีส้ม– วาสนา ให้บุญและสมปรารถนา– กวนอิม ให้โชคด้านการเงิน– พลูด่าง ให้ชีวิตเจริญงอกงาม– มะยม ป้องกันสิ่งชั่วร้าย

ต้นมะลิต้นมะลิ

ต้นมะลิมะลิ ชื่อสามัญ : Arabian jasmineมะลิ มีถิ่นกำเนิดในแถบร้อนชื้น และกึ่งร้อนชื้นในเอเชีย และคาบสมุทรอาระเบีย เช่น อินเดีย ไทย มาเลเซีย เมียนมา เป็นต้น โดยพืชในสกุลนี้มีประมาณ 200 ชนิด ส่วนในประเทศไทย มีอยู่ประมาณ 45 ชนิด และสามารถพบเห็นได้ทั่วทุกภาคของประเทศ ความเชื่อและความเป็นมงคล เชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลที่สูงค่าจึงนิยมใช้บูชาพระ ด้วยความที่ดอกมะละมีสีขาวอันบริสุทธิ์ และกลิ่นหอมเย็นไม่ว่าจะเป็นมะลิซ้อน หรือมะลิลา “ส่งเสริมสร้างสิริมงคลทางด้านทำให้คนในบ้านมีความบริสุทธิ์ มีความรักและความคิดถึงแก่บุคคลทั่วไป” นอกจากนั้น

ต้นโกสนต้นโกสน

                 “ต้นโกสน” ถือได้ว่าเป็นต้นไม้มงคล เพราะชื่อ ไปพ้องกับคำว่า กุศล จึงเชื่อกันว่า เป็นการสร้างบุญสร้างกุศล คุณงามความดี เพราะคนโบราณเชื่อว่าต้นโกสนเป็นต้นไม้เก่าแก่ ที่สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงนำเข้ามาปลูกไว้ในพระราชวังบ้านขุนนางวัดหลวง เพื่อให้เกิดความร่มเย็นตลอดมา และคนไทยโบราณจึงเชื่อว่า บ้านใดที่ปลูกโกศลไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีบุญบารมี