ว่านเสน่ห์จันทร์แดง

ว่านเสน่ห์จันทร์แดง
ชื่อสามัญ : King of Hearts
                   เสน่ห์จันทร์แดง เป็นพืชท้องถิ่นในเขตร้อนชื้นของเอเซีย และอเมริกา มีการทดลองนำต้นเสน่ห์จันทร์แดง มาทดสอบด้วยชุดทดลองในห้องที่มีสารเบนซีน หรือสารก่อมะเร็ง ผลปรากฏว่า เสน่ห์จันทร์แดงสามารถลดปริมาณเบนซีน ให้ลดลงจนอยู่ในค่ามาตรฐานในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเปรียบเทียบกับห้องที่ไม่มีต้นเสน่ห์จันทร์แดง

ความเชื่อและความเป็นมงคล

ว่านเสน่ห์จันทร์แดง ปลูกเป็นไม้มงคลตามความเชื่อที่ว่า เป็นว่านเมตตามหานิยม เสริมโชคเสริมลาภ ผู้ใดปลูก ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีคนนิยมชมชอบ ผู้คนรักใคร่ และมีผู้เคารพนับถือ ช่วยในการเรียกเงินเรียกทอง การทำมาค้าขายขึ้น มีกำไรไหลมาเทมา กิจการเจริญรุ่งเรือง

คาถาเสริมโชคลาภ

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถา 3 จบ
“มหาลาโภ โหตุ ภวันตุเม”

คาถาเมตตามหานิยม

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถา 3 จบ
“นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ”

ลักษณะทั่วไปของว่านเสน่ห์จันทร์แดง

ลำต้น
ต้นเสน่ห์จันทร์แดง มีลำต้นแท้จริงอยู่ใต้ดิน หรือเหนือดินก็ได้ ซึ่งเรียกว่า หัว มีลักษณะค่อนข้างกลม มีขนาดปรัมาณ 1.5 – 3 เซนติเมตร เนื้อหัวด้านในมีสีขาว และมีกลิ่นฉุนเล็กน้อย ส่วนปลายหัวจะโผล่ขึ้นมาเหนือดิน เรียกส่วนนี้ว่า ลำต้นเทียม มีความสูงประมาณ 45 – 60 เซนติเมตร

ราก
เสน่ห์จันทร์แดงจะไม่มีรากแก้ว แต่ประกอบด้วยรากแขนงอย่างเดียว รากแขนง มีลักษณะกลม สีน้ำตาล ขนาดประมาณ 2 – 3 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร โดยตัวราก จะแตกออกจากหัว เป็นกระจุกจำนวนมาก

ใบ
ใบเสน่ห์จันทร์แดง ออกเป็นใบเดี่ยว และแทงออกบริเวณปลายหัว เยื้องสลับตรงข้ามกันเป็นชั้น ประกอบด้วยก้านใบกลมยาว ประมาณ 30 – 60 เซนติเมตร โคนใบใหญ่ และเรียวยาวมาถึงปลายก้าน ก้านใบแก่มีสีเขียวอมน้ำตาล ก้านใบอ่อนมีสีเลือดหมู ปลายก้านเป็นแผ่นใบ ลักษณะแผ่นใบมีรูปหัวใจขนาดใหญ่ สีเขียวเข้ม และเป็นมัน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนเป็นร่องตามความยาวของแนวเส้นใบ

ดอก
ดอกเสน่ห์จันทร์แดง แทงช่อจุดกลางต้น ก้านช่อมีสีแดงเลือดหมู ยาวประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร ปลายก้านช่อดอกเป็นตัวดอกที่มีกาบดอกหุ้ม ตัวดอก มีลักษณะเป็นช่อทรงกระบอกสีขาวในส่วนบน และมีสีแดงส่วนล่าง

ผล
ผลเสน่ห์จันทร์แดง มีขนาดเล็ก ทรงกลม

ประโยชน์เสน่ห์จันทร์แดง

นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เนื่องจากใบมีขนาดใหญ่ ก้านใบมีสีแดง ดูแปลกตา และยังนิยมปลูกลงกระถางตั้งประดับเพื่อดูดสารพิษในห้องหรืออาคารได้ดีอีกด้วย

สรรพคุณเสน่ห์จันทร์แดง

– ทุกส่วนมีสารพิษ ใช้เป็นยาพิษเบื่อปลา
– ทุกส่วนมีสารพิษ หากรับประทานหรือต้มดื่มจะทำให้อาเจียน
– ทุกส่วนใช้เป็นยาภายนอก ใช้ทารักษาแผล โดยเฉพาะแผลเปื่อย แผลผุพองมีน้ำหนอง

ไผ่สีสุกไผ่สีสุก

ไผ่สีสุกชื่อสามัญ : Spiny Bamboo, Thorny Bamboo, Thorny Branch Bambooไผ่สีสุก เชื่อกันว่ามีถิ่นกำเนิดในแถบ เกาะสุมาตรา ชวา และ บอร์เนียว ซึ่งกระจายปลูกทั่วไปอยู่ในเขตร้อน และในประเทศไทยนิยมปลูก ไผ่สีสุก” มาแต่โบราณแล้ว ส่วนใหญ่จะปลูกเป็นแนวรั้วบ้าน ทางด้านทิศตะวันออกหรือทิศบูรพา ความเชื่อและความเป็นมงคล เป็นไม้มงคล เมื่อปลูกแล้วจะทำให้เจ้าของ และคนในครอบครัวมีความสุข ความเจริญตามชื่อที่ถูกเรียกขาน สีสุก เป็นมงคลนามเพื่อให้เกิดความสุข ความเจริญ มีความสุขกายสบายใจทุกอย่างนั้นเอง ซึ่งคนโบราณนิยมปลูกไผ่สีสุกไว้ทางทิศตะวันออก

คัตเตอร์ (Cutter Flower)คัตเตอร์ (Cutter Flower)

คัตเตอร์ (Cutter Flower)ชื่ออื่น : สร้อยทองชื่อสามัญ : Asterชื่อวิทยาศาสตร์ : Solidago Canadensis                    “คัตเตอร์” หรือแอสเตอร์ เป็นพืชไม้ดอก อายุหลายปี มีถิ่นกำเนิดตามเทือกเขาในยุโรป (เช่น เทือกเขาแอลป์) รวมทั้งพบในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ซึ่งพบมากกว่า 65

ไม้มงคล 9 ชนิด ที่ควรปลูกไว้ติดบ้านไม้มงคล 9 ชนิด ที่ควรปลูกไว้ติดบ้าน

                ไม้มงคล เป็นสิ่งที่คู่กับคนไทยมาช้านาน และเมื่อกลับเข้าสู่ช่วงที่ต้องอยู่บ้านกันอีกครั้ง กิจกรรมหลักๆ ก็คงจะหนีไม่พ้น การปลูกต้นไม้ เพื่อประดับบ้านให้ร่มรื่นมากขึ้น และนอกจากพันธุ์ไม้สวยงามแล้ว ยังมีไม้มงคล ที่คนนิยมปลูกเสริมความเป็นสิริมงคลกันอีกด้วย                  ต้นไม้ทั้งช่วยฟอกอากาศให้สดชื่น และยังเพิ่มสีสันให้กับบ้านของเราด้วย นอกจากนี้คุณประโยชน์จากเหล่า ‘ไม้มงคล