สนฉัตร (Norfolk island pine)

สนฉัตร
ชื่อสามัญ : Norfolk island pine

เป็นพืชอยู่ในวงศ์ Araucariaceae มาจากชื่อจังหวัด Arauca ในตอนใต้ของซีลอน เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกาใต้ และทวีปออสเตรเลียทางแถบคาบสมุทรแปซิฟิก Sir Joseph Ranks ได้นำเข้ามาปลูกในสวน kew ประเทศอังกฤษในปี ค.ศ. 1793
จัดเป็นไม้สนประดับชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกในปัจจุบัน เนื่องจากแตกกิ่งแผ่ออกเป็นชั้น ใบมีสีเขียวสวยงาม ทรงพุ่มไม่ใหญ่ เหมาะสำหรับการปลูกในกระถาง และปลูกในสวนหย่อม

ความเชื่อและความเป็นมงคล

สนฉัตรนั้น เป็นต้นไม้ที่เหมาะในการปลูกเพื่อเพิ่มบารมีให้กับครอบครัว ชื่อของสนฉัตรนั้น จึงเป็นชื่อที่เป็นมงคลเพราะ ”สน” นั้นคือการให้ความใส่ใจ เห็นอกเห็นใจ การปลูกสนฉัตร จึงช่วยให้สมาชิกในครอบครัวนั้น ได้รับการยกย่องเป็นที่สนอกสนใจ ได้รับคำชมเชย และได้รับความรักจากผู้คนทั่วไปอยู่เสมอ

ลักษณะทั่วไปของสนฉัตร

ลำต้น
สนฉัตรเป็นไม้ขนาดใหญ่ มีลำต้นสูงมากกว่า 6 เมตร ขึ้นไป จนถึง 45-60 เมตร ลำต้นมีขนาดใหญ่ถึง 1.5-3 เมตร เปลือกด้านนอกแกะออกได้เป็นสะเก็ดบางๆ และแตกออกด้านข้างลำต้น เป็นวงรอบ 4 – 7 กิ่ง ในแต่ละกิ่งจะมีกิ่งย่อย แตกออกตามความยาวของกิ่ง และจะโค้งขึ้นเล็กน้อยที่บริเวณปลายกิ่ง

ใบ
ใบของสนฉัตรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
– กลุ่มใบอ่อนที่แตกออกใหม่ ซึ่งจะมีลักษณะโค้งเข้า มีสีเขียวเข้ม ใบมีลักษณะนุ่ม สีเขียวสด มีขนาดประมาณ 1.5 เซนติเมตร
– ใบที่แก่แล้ว จะมีลักษณะปลายใบมีขนาดเล็ก และแหลม ขึ้นเรียงซ้อนกันเป็นเกล็ดหนาทึบ และขึ้นเป็นเกลียวรอบกิ่ง อาจจะตรงหรือโค้ง ยาวประมาณ 1 – 4 เซนติเมตร กว้าง 0.5 – 1.5 เซนติเมตร

ดอก
เกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมียรวมอยู่ในต้นเดียวกันหรืออาจแยกต้นกันอยู่ ส่วนมากจะพบแยกต้นกัน ดอกจะแทงออกบริเวณยอด โดยทั่วไปจะมีสีเหลืองม่วงหรือแดงเข้ม

เมล็ด
เป็นรูปทรงกลมขนาดใหญ่ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร บริเวณโคน scale มีจำนวนมาก มีการเรียงตัวแบบเกลียวอยู่ชิดซ้อนกันเป็นเกล็ดๆ ตรงส่วนปลายมีลักษณะยาวเป็นแบบ lancaolate acuminate ตรงบริเวณขอบ มีลักษณะบางลงเป็นปีก (wing) บริเวณยอดจะหนา และแข็ง และอยู่ติดกับเมล็ดเดียวแบนๆ ไม่มีปีก

ประโยชน์สนฉัตร

1. เนื้อไม้ นำเนื้อไม้สนฉัตรมาใช้ประโยชน์ในด้านงานก่อสร้าง และงานตกแต่งบ้าน
2. การปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
3. น้ำยางสนฉัตรที่ให้สีค่อนข้างขาว และมีกลิ่นหอม จึงนิยมนำมาทำเทียนไข และในทางการแพทย์ ยังนำน้ำยางมาใช้สำหรับทาแก้ฟกช้ำ แก้ปวดเมื่อย และอาการฟกช้ำ

มะม่วง (Mango)มะม่วง (Mango)

มะม่วงชื่อสามัญ : Mango                 มะม่วง เป็นไม้ยืนต้นในสกุล Mangifera เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในอินเดีย เพราะการที่ภูมิภาคนั้นมีความหลากหลายทางพันธุกรรม และร่องรอยฟอสซิลที่หลากหลาย นับย้อนไปได้ถึง 25 – 30 ล้านปีก่อน ซึ่งมะม่วงมี 49 สายพันธุ์ กระจายอยู่ตามประเทศในเขตร้อน ตั้งแต่อินเดียไปจนถึงฟิลิปปินส์ จากนั้นจึงแพร่หลายไปทั่วโลก มะม่วงเป็นผลไม้เศรษฐกิจ ปลูกเป็นพืชสวน ประเทศไทยส่งออกมะม่วงเป็นอันดับ

กําลังเสือโคร่งกําลังเสือโคร่ง

กําลังเสือโคร่ง ชื่อสามัญ : Birch                  กําลังเสือโคร่ง , นางพญาเสือโคร่ง หรือ พญาเสือโคร่ง จัดเป็นพรรณไม้ยืนต้นสูงขนาดใหญ่ พบขึ้นได้ทั่วไปตามป่าดงดิบแล้ง ป่าละเมาะ และป่าโปร่งทั่ว ๆ ไป มีถิ่นกำเนิดและพบได้มากทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดน่าน และพบในบางประเทศของทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้

คัตเตอร์ (Cutter Flower)คัตเตอร์ (Cutter Flower)

คัตเตอร์ (Cutter Flower)ชื่ออื่น : สร้อยทองชื่อสามัญ : Asterชื่อวิทยาศาสตร์ : Solidago Canadensis                    “คัตเตอร์” หรือแอสเตอร์ เป็นพืชไม้ดอก อายุหลายปี มีถิ่นกำเนิดตามเทือกเขาในยุโรป (เช่น เทือกเขาแอลป์) รวมทั้งพบในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ซึ่งพบมากกว่า 65