ไผ่กวนอิม

ไผ่กวนอิม

ลักษณะของต้นกวนอิม


กวนอิมเงินเป็นพรรณไม้ยืนต้นคล้ายกับสกุลหวาย บางคนเรียก “หวายด่าง” หรือ “อ้อลาย” ลำต้นกลม ตรง เป็นข้อ ๆ สีเขียว ความสูงลำต้นโตเต็มที่ประมาณ 1.5 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกจากส่วนยอดของลำต้น ปลายใบแหลม มีใบสีเขียวพาดตามยาวของใบ ความกว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตร และยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตร

ไผ่กวนอิมเสริมพลังฮวงจุ้ย ในบ้านได้อย่างไร..


เชื่อกันว่า ไผ่กวนอิมมีความหมายในด้านฮวงจุ้ย นั้นคือไผ่กวนอิมเป็นต้นไม้ที่จะนำความสงบสุข และพลังที่ดีมาสู่บ้าน ไม่ว่าจะปลูกไว้ในบ้าน หรือบริเวณสวน จะนำความโชคดีมาสู่บ้านและคนในครอบครัว

วิธีการปลูกเพื่อเสริมฮวงจุ้ย

  • ธาตุน้ำ : แนะนำให้ใส่น้ำจะนำความโชคดีมาสู่บ้านและคนในครอบครัว
  • ธาตุโลหะ : แนะนำให้ใช้โถแก้วเป็นภาชนะเพื่อสะท้อนถึงธาตุโลหะ
  • ธาตุไม้ : แนะนำให้ปลูกไผ่กวนอิมเหมือนกับต้นไม้หรือพืชทั่วไป
  • ธาตุดิน : แนะนำให้ใส่ก้อนหินลงในกระถางหรือแจกันที่ใส่ไผ่กวนอิม เพื่อเป็นการสร้างรากฐานการเจริญเติบโต และสะท้อนถึธาตุดิน
  • ธาตุไฟ : แนะนำให้ประดับริบบิ้นหรือโบสีแดงที่ต้นไผ่กวนอิมเพื่อสะท้อนถึงธาตุไฟ

วิธีการดูแลไผ่กวนอิม


ไผ่กวนอิมเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่าย ซึ่งการดูแลไผ่กวนอิมให้ถูกวิธี จะช่วยเลี้ยงให้ต้นไม้นี้เจริญเติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์

1. หากปลูกไผ่กวนอิมในน้ำ ควรทำการเปลี่ยนน้ำทุก 7-10 วัน และทำความสะอาดก้อนกรวดและภาชนะที่ใส่เลี้ยงต้นไผ่ด้วยเสมอ

2. ผู้ปลูกไผ่กวนอิมในดิน สังเกตตรงลำต้นที่โผล่พ้นจากดินมาประมาณ 1-2 นิ้ว ถ้าลำต้นเริ่มแห้ง ควรหมั่นรดน้ำ

3.  อาจใส่ปุ๋ยที่ไม่ได้มีความเข้มข้นมากให้ 1 ครั้ง/เดือน เพื่อบำรุงต้นและเร่งใบให้สวยยิ่งขึ้น

4. ตั้งกระถางปลูกให้โดนแสงบ้างเล็กน้อย แต่เลี่ยงรับแดดโดยตรง ถ้าหากใบเริ่มออกสีซีด อาจนำออกไปตั้งรับแดดบ้างเป็นบางครั้งได้

5. ควรเลี้ยงไผ่กวนอิมไว้ในที่ที่อุณหภูมิประมาณ 18-32 องศาเซลเซียส ไผ่กวนอิมจะเติบโตได้ดีในที่ที่อุณหภูมิอุ่นพอเหมาะ

6. ระวังอย่าให้แมวหรือสัตว์เลี้ยงอื่นเข้าใกล้ เพราะไผ่กวนอิมเป็นพิษต่อแมว

จำนวนกิ่งก้านที่แตกออกจากต้นไผ่กวนอิม


ความหมายของจำนวนกิ่งก้านไผ่กวนอิมต่างต่างกัน ดังนี้
2 กิ่ง มีความหมายว่าถึงความรัก และการสมรส
3 กิ่ง มีความหมายว่าความสุข
5 กิ่ง มีความหมายเกี่ยวกับสุขภาพ
8 กิ่ง มีความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่ง
9 กิ่ง มีความหมายว่าอนาคตที่ดี

จำนวนต้นไผ่ย่อมส่งเสริมในเรื่องที่ต่างกันออกไปด้วย
2 ต้น ช่วยส่งเสริมเรื่องความรักและชีวิตคู่

3 ต้น ส่งเสริมด้านความสุข

5 ต้น ส่งเสริมด้านสุขภาพ

8 ต้น ส่งเสริมด้านเงินทองและความมั่งคั่ง

9 ต้น ส่งเสริมด้านโชคลาภ

**เมื่อรู้วิธีต่างๆ ในการจัดการดูแล้ว ต่อมาคือเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการปลูกไผ่กวนอิม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมฮวงจุ้ยได้ดีที่สุด
การส่งเสริมในเรื่องความมั่งคั่งและเงินทอง ควรวางไว้บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปากัว ส่วนการส่งเสริมเรื่องของสุขภาพกับครอบครัวจะอยู่ที่ทิศตะวันออกของปากัวค่ะ

ต้นโกสนต้นโกสน

                 “ต้นโกสน” ถือได้ว่าเป็นต้นไม้มงคล เพราะชื่อ ไปพ้องกับคำว่า กุศล จึงเชื่อกันว่า เป็นการสร้างบุญสร้างกุศล คุณงามความดี เพราะคนโบราณเชื่อว่าต้นโกสนเป็นต้นไม้เก่าแก่ ที่สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงนำเข้ามาปลูกไว้ในพระราชวังบ้านขุนนางวัดหลวง เพื่อให้เกิดความร่มเย็นตลอดมา และคนไทยโบราณจึงเชื่อว่า บ้านใดที่ปลูกโกศลไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีบุญบารมี            

5 ต้นไม้มงคล แดดน้อยก็รอด5 ต้นไม้มงคล แดดน้อยก็รอด

                      สำหรับคนที่อยากลองปลูกต้นไม้ แต่ไม่มีเวลาดูแลต้นไม้มากนัก ขอแนะนำต้นไม้ ที่ต่อให้ปลูกในร่มก็รอด ทั้งยังเสริมสร้างความสิริมงคลให้กับตนเองอีกด้วย และในวันนี้เราจะพาทุกคน มารู้จักกับ ‘5 ต้นไม้มงคล ที่สามารถปลูกในบ้านได้’ เหมาะกับการเพิ่มความสดชื่นภายในบ้าน และช่วยฟอกอากาศ อีกทั้งยังเสริมความสิริมงคลได้อีกด้วย ออมเงิน ออมทอง