ไม้สักทอง

ไม้สักทอง
ชื่อสามัญ : Teak
มีถิ่นกำเนิดอยู่ในตอนใต้ของประเทศอินเดีย พม่า ไทย อินโดนีเซีย และหมู่เกาะอินเดียตะวันออก เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ขึ้นเป็นหมู่ในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ คือ ในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ สำพูน เชียงราย สำปาง ฯลฯ ไม้สัก ชอบขึ้นตามพื้นที่ที่เป็นภูเขา ในพื้นที่ที่เป็นดินปนทรายแต่น้ำไม่ขัง ไม้สัก เป็นไม้เนื้อแข็งตามมาตรฐานของกรมป่าไม้ มีความแข็งแรงสูงกว่า 1,000 กก./ตร.ซม. จากการนำแก่นของไม้สักไปปักลงดิน ปรากฏว่า มีความทนทานตามธรรมชาติเกินกว่า 10 ปี

ความเชื่อและความเป็นมงคล

ปลูกต้นสักไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีศักดิ์ศรี มีเกียรติศักดิ์ยศถาบรรดาศักดิ์ นอกจากนี้ คำส่า สัก หรือ สักกะ หมายถึง พระอินทร์ผู้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นสักไว้ทางทิศเหนือ และผู้ที่ปลูกควรปลูกวันเสาร์ ผู้ปลูกควรเป็นผู้ใหญ่ที่ควรเคารพนับถือ และเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล

ลักษณะทั่วไป

ไม้สัก
เป็นไม้ผลัดใบขนาดใหญ่ มีลำต้นเปลาตรง โคนต้นเป็นพูพอนเล็กน้อย มีกิ่งอ่อนเป็นรูปเหลี่ยม ลำต้นสูงตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป ลำต้น เปลือกหนา สีเทา หรือน้ำตาลอ่อนแกมเทา ลักษณะเนื้อไม้สักจะมีสีน้ำตาลทอง และมักจะมีเส้นสีน้ำตาลแก่แทรก สามารถตกแต่งง่าย ไม่หดหรือบิดง่ายเหมือนไม้ชนิดอื่น

ใบ
เป็นแบบใบเดี่ยว แตกออกจากกิ่งเป็นคู่ๆ ตรงข้ามกัน รูปใบเป็นรูปรี หรือรูปไข่กลับ ใบมีความยาว 30-60 เซนติเมตร ใบด้านบนและล่างสากมือ ท้องใบสีเขียว

ดอก
เป็นดอกสมบูรณ์เพศ คือ มีทั้งเกสรตัวผู้ และตัวเมียในดอกเดียวกัน มีขนาดเล็ก และกลีบดอกสีขาวนวล ดอกออกเป็นช่อขนาดใหญ่ ปลายกิ่ง สักจะออก ช่อดอกช่อแรกที่ปลายยอดสุดของแกน ต่อไปจึงจะเกิดดอก ที่ปลายยอดของกิ่ง ดอกจะบานเพียง 1 วัน หลังจากนั้นดอกที่ได้รับการผสม จะเปลี่ยนไปเป็นผล

ผลและเมล็ด
ผลเป็นรูปร่างค่อนข้างกลมขนาด และเมล็ด มีลักษณะเป็นรูปทรงไข่

ประโยชน์ของไม้สัก

1. นำมาแปรรูปใช้ในการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ไม้อัด ไม้ปาร์เก้ ไม้แกะสลัก ฯลฯ
2. ไม้สักทองยังมีทองคำปนอยู่ 0.5 ppm. โดยไม้สักทอง 26 ต้น จะมีทองคำหนัก 1 บาท

สรรพคุณ

1. ใบ มีรสเผ็ดเล็กน้อย มีสรรพคุณเป็นยาแก้พิษโลหิต
2. เนื้อไม้ ช่วยแก้อาการอ่อนเพลีย
3. เมล็ด ใช้เป็นยารักษาโรคตา
4. เปลือกไม้ มีสรรพคุช่วยบรรเทาอาการบวม
5. ใบ ช่วยรักษาประจำเดือนไม่ปกติ

ต้นสั่งทำ / ต้นหูหนู / ต้นล่ำซำต้นสั่งทำ / ต้นหูหนู / ต้นล่ำซำ

ต้นสั่งทำ / ต้นหูหนู / ต้นล่ำซำ ชื่อสามัญ : Black Ebony                  ต้นสั่งทำ หรือต้นหูหนู ปกติพ[ในป่า ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล ได้สูงถึง 1,000 เมตร สามารถพบได้ทั่วๆ ไปตั้งแต่อินเดีย แผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ Malesia ไปจนถึงนิวกินี

พลับพลึง ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้านพลับพลึง ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้าน

พลับพลึงชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) : Crinum lily หรือ Cape lily, Spider lily, Poison bulb                 พลับพลึงเป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา โดยจัดเป็นไม้ล้มลุกมีอายุหลายปี เป็นพรรณไม้ล้มลุกขึ้นเป็นกอ และมีหัวอยู่ใต้ดิน พบได้ในจีน, ฮ่องกง, อินเดีย และ ญี่ปุ่น ในใบและหัวพลับพลึงมีสารไลโคริน รับประทานจะทำให้อาเจียน

กระบองเพชรกระบองเพชร

กระบองเพชร หรือ ตะบองเพชรชื่อสามัญ : Cactusกระ เป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในทะเลทราย เป็นพืชที่สามารถยืนต้นอยู่ได้ แม้อยู่ในทะเลทรายที่แห้งแล้งกันดาร เนื่องจากต้นกระบองเพชร สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้จำนวนมาก มันจะใช้น้ำตลอดระยะเวลาแห้งแล้งที่ยาวนาน โดยเปลี่ยนใบเป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำ มันจึงสามารถอยู่ในทะเลทรายได้ กระบองเพชรจัดอยู่ในกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ เชื่อว่ามีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคโบราณ และในช่วงต้นยุค หรือประมาณ 20,000ปี แม้จะยังไม่มีการขุดพบซากของแคคตัสมาก่อน ต้นกระบองเพชรส่วนใหญ่ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ ก่อนขยายไปยังแอฟริกาและทั่วโลก บางสายพันธุ์ได้มีการพัฒนาให้สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพอากาศที่ร้อนชื้น อย่างเช่นในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการเรียกชื่อ กระบองเพชรอื่นว่า โบตั๋น หรือ ท้าวพันตา