ไม้สักทอง

ไม้สักทอง
ชื่อสามัญ : Teak
มีถิ่นกำเนิดอยู่ในตอนใต้ของประเทศอินเดีย พม่า ไทย อินโดนีเซีย และหมู่เกาะอินเดียตะวันออก เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ขึ้นเป็นหมู่ในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ คือ ในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ สำพูน เชียงราย สำปาง ฯลฯ ไม้สัก ชอบขึ้นตามพื้นที่ที่เป็นภูเขา ในพื้นที่ที่เป็นดินปนทรายแต่น้ำไม่ขัง ไม้สัก เป็นไม้เนื้อแข็งตามมาตรฐานของกรมป่าไม้ มีความแข็งแรงสูงกว่า 1,000 กก./ตร.ซม. จากการนำแก่นของไม้สักไปปักลงดิน ปรากฏว่า มีความทนทานตามธรรมชาติเกินกว่า 10 ปี

ความเชื่อและความเป็นมงคล

ปลูกต้นสักไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีศักดิ์ศรี มีเกียรติศักดิ์ยศถาบรรดาศักดิ์ นอกจากนี้ คำส่า สัก หรือ สักกะ หมายถึง พระอินทร์ผู้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นสักไว้ทางทิศเหนือ และผู้ที่ปลูกควรปลูกวันเสาร์ ผู้ปลูกควรเป็นผู้ใหญ่ที่ควรเคารพนับถือ และเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล

ลักษณะทั่วไป

ไม้สัก
เป็นไม้ผลัดใบขนาดใหญ่ มีลำต้นเปลาตรง โคนต้นเป็นพูพอนเล็กน้อย มีกิ่งอ่อนเป็นรูปเหลี่ยม ลำต้นสูงตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป ลำต้น เปลือกหนา สีเทา หรือน้ำตาลอ่อนแกมเทา ลักษณะเนื้อไม้สักจะมีสีน้ำตาลทอง และมักจะมีเส้นสีน้ำตาลแก่แทรก สามารถตกแต่งง่าย ไม่หดหรือบิดง่ายเหมือนไม้ชนิดอื่น

ใบ
เป็นแบบใบเดี่ยว แตกออกจากกิ่งเป็นคู่ๆ ตรงข้ามกัน รูปใบเป็นรูปรี หรือรูปไข่กลับ ใบมีความยาว 30-60 เซนติเมตร ใบด้านบนและล่างสากมือ ท้องใบสีเขียว

ดอก
เป็นดอกสมบูรณ์เพศ คือ มีทั้งเกสรตัวผู้ และตัวเมียในดอกเดียวกัน มีขนาดเล็ก และกลีบดอกสีขาวนวล ดอกออกเป็นช่อขนาดใหญ่ ปลายกิ่ง สักจะออก ช่อดอกช่อแรกที่ปลายยอดสุดของแกน ต่อไปจึงจะเกิดดอก ที่ปลายยอดของกิ่ง ดอกจะบานเพียง 1 วัน หลังจากนั้นดอกที่ได้รับการผสม จะเปลี่ยนไปเป็นผล

ผลและเมล็ด
ผลเป็นรูปร่างค่อนข้างกลมขนาด และเมล็ด มีลักษณะเป็นรูปทรงไข่

ประโยชน์ของไม้สัก

1. นำมาแปรรูปใช้ในการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ไม้อัด ไม้ปาร์เก้ ไม้แกะสลัก ฯลฯ
2. ไม้สักทองยังมีทองคำปนอยู่ 0.5 ppm. โดยไม้สักทอง 26 ต้น จะมีทองคำหนัก 1 บาท

สรรพคุณ

1. ใบ มีรสเผ็ดเล็กน้อย มีสรรพคุณเป็นยาแก้พิษโลหิต
2. เนื้อไม้ ช่วยแก้อาการอ่อนเพลีย
3. เมล็ด ใช้เป็นยารักษาโรคตา
4. เปลือกไม้ มีสรรพคุช่วยบรรเทาอาการบวม
5. ใบ ช่วยรักษาประจำเดือนไม่ปกติ

ต้นกันเกราต้นกันเกรา

กันเกราชื่อสามัญ : Anan/ Tembusu/ Ironwood พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ยอดอ่อนและใบอ่อนใช้กินเป็นผักสดได้ ความเชื่อและความเป็นมงคล ต้นกันเกราเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง ด้วยชื่อที่เป็นมงคล เพราะ กันเกรา หมายถึง ป้องกันสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายไม่ให้มาทำอันตรายใด ๆ ไม้กันเกราเป็นไม้ที่นิยมใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสิริมงคลในพิธีนั้นๆ เช่น ตอนวางศิลาฤกษ์ การลงเสาเอก การขึ้นบ้านใหม่ และชื่อทางเหนือและอีสาน ที่ว่ามันปลา ก็ยิ่งพ้องกับคำว่าข้าวใหม่ปลามัน เลยถูกนำไปใช้ในงานมงคลสมรสอีกด้วย จัดเป็นพรรณไม้มงคล และเป็นพรรณไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลักษณะทั่วไปของต้นกันเกรา

แก้วเจ้าจอมแก้วเจ้าจอม

แก้วเจ้าจอมชื่อสามัญ : Lignum vitae                  แก้วเจ้าจอม เป็นพันธุ์ไม้ประจำถิ่นแคริบเบียน เป็นต้นไม้ทรงเสน่ห์ที่มีดีมากกว่าดอกหอมชื่นใจ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำพันธุ์ไม้ชนิดนี้เข้าสยามจากชวา (อินโดนีเซีย) แล้วทรงนำมาปลูกในเขตพระราชอุทยานวังสวนสุนันทา ซึ่งมีเพียงต้นเดียวเท่านั้นที่เป็นต้นดั้งเดิม อยู่ที่พระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี และในปัจจุบัน ได้มีการขยายและปลูกตามส่วนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้กลายมาเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ความเชื่อและความเป็นมงคล เชื่อกันว่าแก้วเจ้าจอมคือ “ต้นไม้มงคล” เพราะมีชื่อมงคล

ว่านเสน่ห์จันทร์แดงว่านเสน่ห์จันทร์แดง

ว่านเสน่ห์จันทร์แดงชื่อสามัญ : King of Hearts                   เสน่ห์จันทร์แดง เป็นพืชท้องถิ่นในเขตร้อนชื้นของเอเซีย และอเมริกา มีการทดลองนำต้นเสน่ห์จันทร์แดง มาทดสอบด้วยชุดทดลองในห้องที่มีสารเบนซีน หรือสารก่อมะเร็ง ผลปรากฏว่า เสน่ห์จันทร์แดงสามารถลดปริมาณเบนซีน ให้ลดลงจนอยู่ในค่ามาตรฐานในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเปรียบเทียบกับห้องที่ไม่มีต้นเสน่ห์จันทร์แดง ความเชื่อและความเป็นมงคล ว่านเสน่ห์จันทร์แดง ปลูกเป็นไม้มงคลตามความเชื่อที่ว่า เป็นว่านเมตตามหานิยม เสริมโชคเสริมลาภ ผู้ใดปลูก ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีคนนิยมชมชอบ