5 ต้นไม้ใหญ่มงคล

ต้นไม้มงคล

                   การปลูกต้นไม้ เป็นกิจกรรมยอดฮิตสำหรับคนที่รักต้นไม้ และหากเป็นต้นไม้มงคล ก็จะช่วยในการเสริม ความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ปลูก อีกทั้งยังเป็นร่มเงา ให้ความเย็นสบายกับตัวบ้านได้อีกด้วย

ต้นตะแบก

ชื่อสามัญ : Bungor

                      ตะแบกจัดเป็นไม้ประดับ และไม้มงคล มีช่อดอกที่สีสันสวยงาม ฤดูดอกบานมีความสวยงาม นอกจากนี้ชื่อของ ต้นตะแบก ยังมีคำว่า “แบก” มีความหมายเกี่ยวกับการแบกรับ ไม่ให้ตกต่ำ หรือเป็นการแบกรับภาระ ต้นตะแบกจึงความเชื่อที่ว่า เป็นไม้ที่ช่วยค้ำจุนครอบครัวให้ร่มเย็น นิยมปลูกเพื่อประดับบ้านและสวน ริมถนน ทางเดิน ริมบ่อน้ำ

                      เนื่องจาก ช่อดอกมีขนาดใหญ่ ดอกมีสีม่วงอมชมพู จึงนิยมปลูกตามสถานที่ราชการต่างๆ เชื่อว่าเป็นไม้ที่ช่วยค้ำจุนครอบครัว ให้ร่มเย็นเป็นสุข ดั่งคำเรียกว่า ตะแบก คือ การแบกรับไม่ให้ตกต่ำ

สุพรรณนิการ์

ชื่อสามัญ : Paraguayan Silver Trumpet Tree / Silver Trumpet Tree / Tree of Gold

                       สุพรรณิการ์ เป็นไม้มงคลนาม เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เป็นทรงพุ่มโปร่ง ดอกออกเป็นช่อ สีเหลืองสวยงาม สุพรรณิการ์เป็นต้นไม้ที่มีค่าสูงดังทองคำ ซึ่งคำว่า สุพรรณ แปลว่าทอง จึงเรียกต้นสุพรรณิการ์ว่า “ต้นฝ้ายคำ” ด้วยดอกสีเหลืองดังทองคำ ชูช่อขึ้นฟ้าเหลืองอร่ามสวยงาม ถือเป็นดอกไม้คู่ฟ้า เชื่อว่า หากปลูกไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีความศักดิ์สิทธิ์

กระดังงา

ชื่อสามัญ : Ylang - ylang Tree
ต้นกระดังงา

                       ต้นกระดังงา เป็นต้นไม้ที่ปลูก เพื่อความสวยงาม และความร่มรื่นของบ้าน หลายคนยังนิยมปลูก เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย การปลูกต้นกระดังงาไว้ในบ้าน จะช่วยเสริมดวงทางด้านชื่อเสียงให้โด่งดัง และยังส่งกลิ่นหอมฟุ้งยามออกดอก

การปลูกต้นไม้ เพื่อให้ดอกสวยสดนั้น ควรจะลงมือปลูกในวันพุธ ดอกไม้จึงจะเบ่งบานเต็มต้น หากจะให้ดียิ่งขึ้น ควรเลือกปลูกในทิศตะวันออกของบ้าน เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลกับตัวบ้าน และผู้อาศัยในบ้านอีกด้วย

เหลืองปรีดียาธร

ชื่อสามัญ : Silver Trumpet Tree
ชัยพฤกษ์

                       ต้นเหลืองปรีดียาธร เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กผลัดใบ ดอกมีสีเหลืองสด ออกเป็นช่อ ดูสวยงามสะดุดตา ดอกจะร่วงค่อนข้างบ่อยและเยอะ จึงต้องหมั่นเก็บกวาดให้สะอาดอยู่เสมอ ต้นเหลืองปรีดียาธร ไม้มงคล มอบความรุ่งเรืองแก่ผู้ปลูก

ชัยพฤกษ์

ชื่อสามัญ : Javanese Cassia , Pink and White Shower
ชัยพฤกษ์

                       ชัยพฤกษ์ เป็นไม้มงคล ตามชื่อ หมายถึงต้นไม้แห่งชัยชนะ ใช้ประดิษฐ์เป็นพวงมาลัยสวมศีรษะ เพื่อความเป็นเกียรติยศยิ่งใหญ่ คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นชัยพฤกษ์ไว้ประจำบ้าน จะช่วยให้เกิดผลสำเร็จในชีวิต

และยังเชื่ออีกว่า ต้นชัยพฤกษ์ เป็นต้นไม้ของเทพเจ้า เพราะต้นชัยพฤกษ์ เป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ไม้ทิพย์ มีคุณวิเศษตามตำนาน พระพุทธเจ้า ในสมัยโบราณ จึงกลายเป็นไม้มงคลนาม

โป๊ยเซียนโป๊ยเซียน

โป๊ยเซียน                นักพฤกษศาสตร์ยืนยันว่า โป๊ยเซียน มีแหล่งกำเนิดดั้งเดิมอยู่ที่เกาะมาดากัสการ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่นิยม ปลูกในประเทศจีนมาหลายพันปีจนปัจจุบัน เหตุที่ชาวจีนนับถือต้นโป๊ยเซียน เนื่องจาก คำว่า “โป๊ยเซียน” ที่ชาวจีนนำมาตั้งเป็นชื่อต้นไม้ชนิดนี้ คือชื่อของผู้วิเศษที่มีชื่อเสียงทั้งแปดของชาวจีน ซึ่งความหมายถึงเทพเจ้าหรือผู้วิเศษ 8 องค์ที่คอยคุ้มครองโลกมนุษย์ ซึ่งเทพเจ้าทั้ง 8 องค์นี้จะอยู่ด้วยกันเสมอ จะขาดองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้ เพราะเป็นเทพที่มีหน้าที่คุ้มครองและช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก เทพเจ้าทั้ง 8 องค์ได้แก่

ต้นเตยทอง (Screw pine)ต้นเตยทอง (Screw pine)

เตยทองชื่อสามัญ : Screw pineชื่อวิทยาศาสตร์ : Pandanus sanderi Sander ex M.T. Mast                  “ต้นเตยทอง” หรือ “เตยด่าง” ในธรรมชาติพบตามริมน้ำ หรือบริเวณทั่วไป ที่มีน้ำกร่อย มีการแตกรากค้ำจุนที่โคน จึงเหมาะกับการปลูก เป็นไม้ริมตลิ่ง เพราะรากค้ำยัน ช่วยป้องกันในการพังทลายของดิน

ต้นจำปาต้นจำปา

ต้นจำปาชื่อสามัญ: Champaca                  ต้นจำปามีถิ่นกำเนิด จีน อินเดีย ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ซึ่งสามารถพบได้ ในเขตป่าดงดิบ ทั่วทุกภาคของประเทศ ความเชื่อและความเป็นมงคล เป็นไม้มงคลที่ผู้เกิดราศีตุลย์ ซึ่งควรปลูกไว้ประจำบ้าน เพื่อแสดงความรักต่อผู้อื่น และเพื่อให้มีแต่คนรัก ลักษณะทั่วไป ลำต้นเป็นไม้ยืนต้นลำต้นขนาดกลาง ลำต้นกลมสูงประมาณ 20 ฟุต สีน้ำตาลปนขาว